ereunitiko kentro  Ερευνητικό κέντρο ΕΡΙΕΤΑ

printanis

Με μεγάλη χαρά απευθύνω αυτό τον χαιρετισμό επ' ευκαιρία της ίδρυσης του Ερευνητικού Ινστιτούτου ΕΡΙΕΤΑ (Ερευνητικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ), με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας που τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας, ιδιαίτερα σήμερα. Το ΕΡΙΕΤΑ ανήκει οργανικά στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Είναι μια δυναμική ερευνητική ομάδα που αποτελείται από ενεργούς ερευνητές και άριστους σπουδαστές όλων των σχολών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Αποτελεί μια προσπάθεια αξιοποίησης του λαμπρού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας σε συνθήκες κρίσης και συνέχεια της προσπάθειας που υπονοεί το motto «Μητροπολιτικό Κολλέγιο: Σπουδές Αριστείας», με σκοπό την παραγωγή σύγχρονης επιστημονικής γνώσης. Προσφέρει υπεραξία στους φοιτητές, στους καθηγητές και στο ίδιο το ίδρυμα.

Η ερευνητική ομάδα έχει βασικό στόχο τη σταθερή παρουσία σε ακαδημαϊκά συνέδρια και περιοδικά και τη σύνδεση του Κολλεγίου με την έρευνα. Σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα Ινστιτούτο το οποίο, προς όφελος της χώρας, θα μεγιστοποιεί το δυναμικό των πλέον προικισμένων καθηγητών–ερευνητών και των πολλά υποσχόμενων φοιτητών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, ανεξάρτητα κοινωνικής ή μορφωτικής προέλευσης.

Οι Αξίες μας

Υπεύθυνη Αναζήτηση: για εμάς, το Κέντρο είναι το μέρος στο οποίο οι ιδέες μας, τόσο οι καινούργιες όσο και οι παλιές, διδάσκονται, ελέγχονται, αμφισβητούνται και τροποποιούνται. Ένα μέρος όπου οι ιδέες ούτε απορρίπτονται, ούτε γίνονται δεκτές βιαστικά και χωρίς σκέψη.
Αλληλο-υπευθυνότητα: ο τρόπος που οργανώνουμε τη ζωή μας στο Κέντρο είναι ότι όλοι είναι υπεύθυνοι για τη συμμετοχή στην ακαδημαϊκή και οικονομική Υγεία του οργανισμού, γεγονός το οποίο οδηγεί σε απαιτήσεις, τόσο από τους καθηγητές–ερευνητές, όσο και από τους φοιτητές.

Στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο η εκπαίδευση και η έρευνα βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά η μια στην άλλη και όλοι οι φοιτητές και το προσωπικό είναι ταυτόχρονα μαθητές και ερευνητές. Είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός όπου υπάρχουν πάμπολλες ευκαιρίες να συνδεθεί η εργασία με τις ανάγκες και τα οράματα της τοπικής και εθνικής κοινωνίας που το Κολλέγιο υπηρετεί. Για την πραγματοποίηση αυτού του οράματός (δηλαδή να απαντήσουμε στις ποικίλες, απλές αλλά και προχωρημένες ερευνητικές ερωτήσεις της κοινωνίας, με τους καθηγητές και φοιτητές να εργάζονται μαζί, διεπιστημονικά και αναλαμβάνοντας αλληλοσυνδεόμενη διδασκαλία και έρευνα) δημιουργήσαμε το ΕΡΙΕΤΑ. Το ΕΡΙΕΤΑ θα δείξει ότι υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, αυτή της γνώσης και της γόνιμης ανάπτυξης που δουλεύει σκληρά, συχνά κάτω από αρνητικές συνθήκες, και που μας γεμίζει ελπίδα για το μέλλον.

Νίκος Μαρκάτος
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΡΙΕΤΑ

Αποστολή

Η αποστολή και οι σκοποί του Ερευνητικού Ινστιτούτου ΕΡΙΕΤΑ είναι:

α. Η διεξαγωγή έρευνας, η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και η μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και η ανάπτυξη του πολιτισμού, της οικονομίας, της υγείας και της γλώσσας.

β. Η ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού και άλλων υψηλής τεχνολογίας προιόντων για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας, υπηρεσιών και θεσμών, όπως π.χ.:
    - ανάπτυξη και χρήση Υπολογιστικών Αριθμητικών Μεθόδων για Μηχανικούς
    - ανάπτυξη σχεδιαστικών εργαλείων για τη μελέτη και ανάπτυξη των ΑΠΕ (π.χ. φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών, κελλιών καυσίμου)
    - ανάπτυξη σχεδιαστικών εργαλείων για την μελέτη και προστασία του περιβάλλοντος.
    - ανάπτυξη σχεδιαστικών εργαλείων για την μελέτη και την αποφυγή των συνεπειών μεγάλων ατυχημάτων, φυσικών και βιομηχανικών,κτλ.

γ. Η υποστήριξη των μεταπτυχιακών σπουδών που διεξάγονται στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο και στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, και γενικότερα τους σκοπούς του ιδίου Κολλεγίου.

Τομείς (επιστημονικές περιοχές) δραστηριότητας του Ινστιτούτου ΕΡΙΕΤΑ είναι κυρίως οι εξής:

Α.  Συστήματα μηχανικού (Πολιτικού, Αρχιτέκτονα, Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου κτλ).
Β.  Πληροφορική
Γ.  Λογισμικό εφαρμογών και υπολογιστικά συστήματα
Δ.  Εφαρμογές στις επιστήμες Υγείας (Βιοιατρική, Λογοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Διαιτολογία, Εργοθεραπεία κτλ)
Ε.  Εφαρμογές στα πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Οικονομίας και Οικονομετριας
ΣΤ.Εφαρμογές στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Ειδική Αγωγή κτλ)
Ζ.  Εφαρμογές στις Επιστήμες Πολιτισμού και Επικοινωνίας (Δημοσιογραφία, Σκηνοθεσια, Μάρκετινγκ κτλ).

Για την επίτευξη του σκοπού του το Ινστιτούτο:

Α.  Εκπονεί και διεξάγει μελέτες και ερευνητικά προγράμματα, τα οποία αναφέρονται στις περιοχές των επιστημονικών ενδιαφερόντων του.
Β.  Παράγει πρωτότυπα προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητές του.
Γ.  Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργάζεται με άλλα ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, τα οποία ασκούν όμοια ή συναφή δραστηριότητα.
Δ.  Ειδικεύει επιστήμονες και τεχνικούς στους τομείς δραστηριότητάς του.
Ε.  Προμηθεύεται τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό.
Στ.Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του.

Η σημασία της ίδρυσης του Ινστιτούτου είναι προφανής σε όλους, καθώς όχι μόνο η έρευνα, αλλά και η εκπαίδευση, ως γνωστόν επωφελούνται από την ύπαρξή του, ενώ δίνεται η δυνατότητα στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Κολλεγίου να αναβαθμίζεται συνεχώς, εμπλεκόμενο σε καινοτόμες δράσεις, που εν συνεχεία βρίσκουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση των νέων φοιτητών. Έτσι, οι τελευταίοι έχουν πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες να βρουν εργασία στο πολύ στενό σήμερα εργασιακό περιβάλλον, καθώς έχουν εφοδιαστεί με δεξιότητες έξω από τα συνηθισμένα.

Επιτροπή Ηθικής

Η Επιτροπή Ηθικής είναι ένα ανεξάρτητο όργανο του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, που απαρτίζεται από επαγγελματίες/ερευνητές/ακαδημαϊκό προσωπικό με εμπειρία και γνώση των ευρύτερων νομικών, ηθικών και δεοντολογικών ζητημάτων που σχετίζονται με τα κριτήρια επιλογής ανθρώπων ως συμμετέχοντες σε έρευνα. Ευθύνη της Επιτροπής είναι να εξετάζει τις προτάσεις για έρευνα που κατατίθενται από τους φοιτητές που σπουδάζουν σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ή από καθηγητές/ερευνητές και έχει δικαιοδοσία να εγκρίνει ή να απαιτεί αναθεωρήσεις/τροποποιήσεις.

Όσοι καταθέτουν πρόταση έρευνας στην Επιτροπή, πρέπει να εναρμονίζονται σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς των επιμέρους σχολών. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο και όχι λιγότερο από τρεις φορές το χρόνο, ώστε να καταγράψει επισήμως τις δράσεις και την πρόοδο που συντελείται.

Κοινωνική Ευθύνη

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο ΕΡΙΕΤΑ αποτελεί τμήμα του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, με στόχο τη διατήρηση της ηγετικής του θέσης, όχι μόνο στη σύγχρονη Ελληνική Μεταλυκειακή εκπαίδευση, αλλά και στην εφαρμοσμένη Έρευνα και γενικότερα στην ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας στη χώρα. Η ίδρυσή του συνιστά ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της αειφόρου εταιρικής πολιτικής που το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει υιοθετήσει εδώ και χρόνια. Παρέχοντας στους φοιτητές μια ευρεία γκάμα νέων τεχνικών εκπαίδευσης και εργαλείων γνώσης που θα προκύψουν από την έρευνα που διεξάγεται στο ΕΡΙΕΤΑ (πέραν των ίδιων των προϊόντων της έρευνας), το Κολλέγιο τους διασφαλίζει τις αναγκαίες δεξιότητες για έναν ουσιαστικό ρόλο μέσα στην κοινωνία και ταυτόχρονα διασφαλίζει μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστικότητά του.

Σκοπός μας είναι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση να τροφοδοτηθούν μέσα από την έρευνα και έτσι να προσανατολιστούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, προς τις πραγματικές ανάγκες του εργασιακού περιβάλλοντος και της αναπτυξιακής πορείας της κοινωνίας, που θα οδηγήσει τελικά σε μια ευημερούσα χώρα. Συνεπώς, εκτός από τους καθαρά ερευνητικούς στόχους του ΕΡΙΕΤΑ στα πεδία της επιστήμης, στην αποστολή του περιλαμβάνονται και η διερεύνηση των αναγκών για συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και η ανάλυσή τους, ώστε στη συνέχεια να προγραμματίζονται συστηματικές δράσεις σε κάθε λειτουργικό χώρο. Αυτό, για εμάς αποτελεί υποχρέωση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο αλλά και στο λειτούργημα της Εκπαίδευσης.

Με αυτόν τον τρόπο το ΕΡΙΕΤΑ μελετά, σχεδιάζει και υλοποιεί τα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε ετήσια βάση. Έχουν επιπλέον θεσπισθεί πολιτικές που περιλαμβάνουν και καλύπτουν συμμετοχή των ερευνητών σε σεμινάρια και συνέδρια εντός και εκτός Ελλάδος, εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα, συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά και επαγγελματικούς συλλόγους.

Η κοινωνική διάσταση της λειτουργίας του ΕΡΙΕΤΑ διαφαίνεται και από τις έρευνες που διεξάγονται και αναφέρονται κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, σε θέματα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και ενδιαφέρουν άμεσα το κοινωνικό σύνολο, όπως πχ:

• Ποιότητα και Περιβάλλον
• Υγεία και Ασφάλεια
• Νέες Τεχνολογίες και εφαρμογές
• Διαχείριση αποβλήτων
• Βελτίωση δεξιοτήτων πληροφορικής και ανάπτυξη νέων προϊόντων της
• Διοικητικές ικανότητες, οικονομετρία, management και marketing
• Θέματα ψυχολογίας
• Θέματα δημοσιογραφίας και γενικότερα, επικοινωνίας
• Εμπορικά και Οικονομικά θέματα.

Είναι φανερό ότι, εκτός από την άμεση επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της Βιομηχανίας, της Επιχείρησης και των θεσμών, τα ως άνω θέματα έχουν τεράστια κοινωνική απήχηση γιατί απευθύνονται σε πραγματικά προβλήματα του καιρού μας. Είναι γνωστό ότι ο όμιλος στον οποίο ανήκει το ΕΡΙΕΤΑ δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών όπου ασκεί τη δραστηριότητά του αλλά και ευρύτερα. Αντιλαμβάνεται τις ανάγκες και τους στόχους των ανθρώπων και συμπράττει ενεργά στην προσπάθεια για ανάπτυξη και καλύτερη ποιότητα ζωής με συγκεκριμένες επενδύσεις (π.χ. χορήγηση υποτροφιών, μειωμένα δίδακτρα, δωρεές σε κοινωφελείς οργανισμούς κτλ.). Το ΕΡΙΕΤΑ θα ακολουθήσει την ίδια πορεία, επενδύοντας όχι απλά στην έρευνα για το καλό της επιστήμης, αλλά στην έρευνα για το καλό του Ανθρώπου και της συλλογικότητάς του, δηλαδή της κοινωνίας.

Σεμινάρια

Το ΕΡΙΕΤΑ, σε συνεργασία με το Κέντρο δια Βίου Μάθησης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου σχεδιάζει και προσφέρει σειρά σεμιναρίων τα οποία απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες, όσο και σε φοιτητές. Για την αναλυτική ενημέρωσή σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα του ΚΔΒΜ.