Πιστοποιήσεις

Μέλος Διεθνών Οργανισμών | Πιστοποιήσεις
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι μέλος και διαθέτει πιστοποιήσεις από μία σειρά διεθνών και ελληνικών οργανισμών και φορέων.

Περισσότεροι από 30 διεθνείς επιστημονικοί και επαγγελματικοί οργανισμοί και φορείς εμπιστεύονται το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ενισχύοντας το βασικό του όραμα: να προσφέρει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας σπουδών που αξίζουν οι φοιτητές του σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

COMPOSTELLA GROUP OF UNIVERSITIES

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αποτελεί το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα που έγινε μέλος Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων (Compostella Group of Universities), πρωτοπορώντας για μία ακόμα φορά στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το Compostella Group of Universities είναι μία μη κερδοσκοπική διεθνής ένωση με στόχο την προώθηση της συνεργασίας και του διαλόγου σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δίκτυο έχει σήμερα 73 πανεπιστημιακά ιδρύματα μέλη από 30 διαφορετικές χώρες, τα οποία συνεργάζονται με την πεποίθηση ότι η ποικιλομορφία είναι η λέξη κλειδί στο προφίλ των Πανεπιστημίων του 21ου αιώνα.

BRITISH ACCREDITATION COUNCIL (BAC)

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει λάβει την επίσημη πιστοποίηση του Βρετανικού Συμβουλίου Αναγνωρίσεων (BAC) ως ανεξάρτητο ίδρυμα που παρέχει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εν λόγω πιστοποίηση παρέχεται έπειτα από αυστηρή επιθεώρηση σε όλους τους τομείς λειτουργίας του ιδρύματος.

HELLENIC COLLEGES ASSOCIATION - ΣΥΝΔEΣΜΟΣ EΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (HCA)

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων (HCA), ο οποίος ιδρύθηκε και λειτουργεί από τον Ιούνιο του 1998. Μέλη του Συλλόγου είναι τα Ελληνικά ιδιωτικά κολλέγια τα οποία προσφέρουν πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού με στόχο την χορήγηση διπλωμάτων ή πτυχίων των ξένων Πανεπιστημίων στους Έλληνες φοιτητές.

THE FORUM ON EDUCATION ABROAD

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αποτελεί πλέον μέλος του “The Forum on Education Abroad”. Πρόκειται για μη κερδοσκοπικό οργανισμό, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου και του Οργανισμού Ανάπτυξης Προτύπων (Standards Development Organization - SDO) για τον τομέα της εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Θεσμικά μέλη του Φόρουμ περιλαμβάνουν κολέγια και Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, κοινοπραξίες και οργανισμούς.

UK ENIC - NATIONAL RECOGNITION INFORMATION CENTRE

Τα πτυχία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι πιστοποιημένα από το Βρετανικό οργανισμό ENIC. Όλοι οι απόφοιτοι με την ολοκλήρωση των σπουδών τους έχουν τη δυνατότητα – εκτός από το πτυχίο τους - να αποκτήσουν και την πιστοποίηση του Βρετανικού οργανισμού ENIC (National Recognition Information Centre), φορέα αντίστοιχου με τον ελληνικό ΔΟΑΤΑΠ.

INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION (IIE)

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει αποκτήσει την ιδιότητα μέλους του Institute of International Education. Το Institute of International Education στηρίζει και προωθεί εκπαιδευτικά προγράμματα ανταλλαγής διεθνών φοιτητών μέσω ενός ευρύτατου δικτύου δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο ξεπερνά σε αριθμό τα 1.600 στον κόσμο.

SDSN | Δικτύο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι Μέλος του Διεθνούς Δικτύου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ SDSN (Sustainable Development Solutions Network). Bασικός στόχος του UN SDSN Greece είναι να συμβάλει στην προώθηση και επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (17 SDGs) του ΟΗΕ προς το 2030, συνεισφέροντας με συγκεκριμένα έργα και λύσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Ως Μέλος και εκπαιδευτικός οργανισμός που στηρίζει την παγκόσμια αειφορία και ανάπτυξη, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο μοιράζεται τη γνώση και τεχνογνωσία από τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει σε επιστήμες σχετικές με τη βιώσιμη ανάπτυξη (όπως Υγεία, Αρχιτεκτονική, Ανθρωπιστικές επιστήμες) με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμμετέχει σε παγκόσμια συνέδρια, διοργάνωνει σχετικές πρωτοβουλίες και ερευνητικές δραστηριότητες, που συνάδουν με την επίτευξη των 17 στόχων και συνεισφέρουν στο έργο του SDSN.

Advance HE

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αποτελεί πλέον πιστοποιημένο μέλος του Advance HE, ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος που έχει συνεργάτες σε όλο τον κόσμο και αποσκοπεί στη βελτίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους φοιτητές, αλλά και γενικότερα για την κοινωνία. Το Advance HE υποστηρίζει τα μέλη του, προσφέροντας πρόσβαση σε τεχνογνωσία, καλές πρακτικές, ερευνητικά εργαλεία, γνώση και πόρους.

UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANISATION (UNWTO)

Η Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου απέκτησε την ιδιότητα μέλους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) και, πλέον, αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα Κολλέγιο, μέλος του UNWTO. O Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (United Nations World Tourism Organisation) είναι το Εξειδικευμένο Όργανο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση της υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού διεθνώς.

GREEK TOURISM CONFEDERATION (SETE)

Η Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι πλήρες μέλος του Συλλόγου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Ό ΣΕΤΕ ιδρύθηκε το 1991, με βασική επιδίωξη τη συνένωση των τουριστικών επιχειρήσεων που παρέχουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Στηρίζει και προωθεί συνολικά τις θέσεις του ελληνικού τουρισμού, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Παράλληλα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη στρατηγική ενδυνάμωση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και κατ’ επέκταση, της εθνικής οικονομίας.

AMERICAN HOTEL & LODGING EDUCATIONAL INSTITUTE (AHLEI)

Η Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποτελεί το μοναδικό Global Academic Partner του AHLEI στην Ελλάδα. Ο σύνδεσμος AHLA με έδρα την Ουάσιγκτον, εξυπηρετεί τον κλάδο της φιλοξενίας για περισσότερα από 100 χρόνια, προσφέροντας συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαιδευτικούς πόρους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ως ο κορυφαίος φορέας στην πιστοποίηση του ξενοδοχειακού κλάδου, με πελάτες και συνεργάτες σε περισσότερες από 95 χώρες.

ELITOUR

Το Συμβούλιο Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού - ΕΛΙΤΟΥΡ είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει στόχο να προωθήσει τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη χώρα μας ως κορυφαίο προορισμό για αυτό το είδος τουρισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση, συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς σχετικούς με τον ιατρικό τουρισμό και, ταυτόχρονα, προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και γνώσεις στα μέλη της, καθώς και τη δικτύωση τους με συλλόγους και οργανώσεις ιατρικού τουρισμού.

World Rehabilitation Alliance (WRA)

Η Σχολή Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, μέσω του Ινστιτούτου Επιστήμης Έργου & Αποκατάστασης, έχει αναγνωρισθεί ως πιστοποιημένο μέλος του World Rehabilitation Alliance (WRA), που εποπτεύεται και συντονίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization). Στόχος του WRA είναι να προωθήσει τη πρωτοβουλία του Rehabilitation 2030 σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο και να υποστηρίξει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις προσπάθειές του να ενισχύσει την αποκατάσταση στα συστήματα υγείας μέσω δράσεων υπεράσπισης. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το 1ο Κολλέγιο στην Ελλάδα το οποίο κατόπιν αξιολόγησης έγινε μέλος του WRA.

EUROPEAN NETWORK OF PHYSIOTHERAPY IN HIGHER EDUCATION (ENPHE)

Η Σχολή Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φυσικοθεραπευτών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (European Network of Physiotherapy in Higher Education - ENPHE). Πρόκειται για το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα από την Ελλάδα που είναι μέλος του οργανισμού. Σκοπός του ENPHE είναι η βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη γνώμη μέσω της επικοινωνίας των Ευρωπαϊκών φορέων εκπαίδευσης, πάντα σύμφωνα με τις επιταγές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (WCPT). Διαθέτει 183 μέλη, σχολές Φυσικοθεραπείας από 29 κράτη της Ευρώπης.

WORLD FEDERATION OF OCCUPATIONAL THERAPISTS (WFOT)

Η Σχολή Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχει λάβει την επίσημη πιστοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργοθεραπευτών (World Federation of Occupational Therapists - WFOT) για το προ- πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Εργοθεραπεία BSc (Hons) Occupational Therapy. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό Κολλέγιο που διαθέτει την συγκεκριμένη πιστοποίηση, γεγονός το οποίο αποδεικνύει το εξαιρετικό ακαδημαϊκό επίπεδο του προγράμματος και αποτελεί την ύψιστη αναγνώριση στην επιστημονική κοινότητα των Εργοθεραπευτών.

EUROPEAN NETWORK OF OCCUPATIONAL THERAPY IN HIGHER EDUCATION (ENOTHE)

Η Σχολή Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι από το 2014 πλήρες μέλος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εργοθεραπεία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (European Network of Occupational Therapy in Higher Education- ΕΝOΤΗΕ). Πρόκειται για το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα που είναι μέλος του οργανισμού.

INSTITUTE OF BIOMEDICAL SCIENCE (IBMS)

Η Σχολή Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου διαθέτει πιστοποίηση από τον Επαγγελματικό Σύλλογο των Επιστημόνων Βιοϊατρικής στην Αγγλία (ΙBMS – Institute of Biomedical Science). Πρόκειται για τη μοναδική Σχολή Υγείας στην Ελλάδα που φέρει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.

EUROPEAN BUSINESS ETHICS NETWORK (EBEN)

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οικονομικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής (European Business Ethics Network-ΕΒΕΝ) για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οικονομικών. Πρόκειται για το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα μέλος του EBEN (European Business Ethics Network). Tο European Business Ethics Network αποτελεί το πλέον δραστήριο Δίκτυο Επιχειρηµατικής Ηθικής σήµερα στην Ευρώπη, το οποίο αριθµεί ήδη ενεργά 18 χώρες – µέλη, µεταξύ των οποίων η Δανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερµανία, η Ισπανία και η Γαλλία.

European Foundation for Management Development (EFMD)

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οικονομικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχει αναγνωρισθεί ως Πλήρες Μέλος του EFMD Global για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει σε συνεργασία με διακεκριμένα πανεπιστήμια. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ανάπτυξης Διοίκησης - European Foundation for Management Development (EFMD) δραστηριοποιείται με στόχο στην ενίσχυση της αριστείας στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη επαγγελματιών διοίκησης, ικανών να προσφέρουν και να συμβάλουν στην πρόοδο του κλάδου, σε διεθνές επίπεδο.

MICROSOFT

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι συνεργάτης της Microsoft, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της για να ενισχύσει τις ψηφιακές και τεχνικές δεξιότητες των φοιτητών του. Η Microsoft αποτελεί κορυφαία εταιρία τεχνολογικών λύσεων παγκοσμίως. Η αποστολή της είναι να ενδυναμώσει κάθε άτομο και κάθε οργανισμό στον πλανήτη για να πετύχει περισσότερα.

ORACLE

Η Σχολή Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου συνεργάστηκε με το Oracle University και έγινε Oracle University Workforce Development Program Partner στην Ελλάδα. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ως μέλος του Oracle University Workforce Development Program, προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης προγραμμάτων της Oracle (Java SE 8 Fundamentals και Oracle Database: Introduction to SQL) που οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιήσεων της Oracle, μετά από σχετικές εξετάσεις.

CISCO

Η Σχολή Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχει αναγνωρισθεί ως επίσημο πιστοποιημένο κέντρο από τη CISCO δίνοντας στους φοιτητές του τη δυνατότητα απόκτησης της αναγνωρισμένης παγκοσμίως πιστοποίησης CCNA κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Πρόκειται για το 1ο Κολλέγιο στην Ελλάδα το οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.

ΣΕΠΕ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Σχολή Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι Μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Ως θεσμικό όργανο, ο ΣΕΠΕ συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Τεχνολογία και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και φορέων του κλάδου ώστε η ψηφιακή τεχνολογία να γίνει εργαλείο για την αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων.

BCS

Η Σχολή Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχει λάβει Academic Membership από το British Computer Society (BCS). Το BCS είναι ο κορυφαίος Φορέας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής διεθνώς και αριθμεί 75.000 Μέλη σε 160 Χώρες. Πρόκειται για το 1ο Κολλέγιο στην Ελλάδα στο οποίο απονέμεται η συγκεκριμένη υψηλή διάκριση.

EC- COUNCIL ACADEMIA - INTERNATIONAL COUNCIL OF E-COMMERCE CONSULTANTS

Η Σχολή Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποτελεί Partner του EC-Council Academia για την παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκών προγραμμάτων στην ασφάλεια πληροφοριών (Cybersecurity). Το EC-Council (International Council of E-Commerce Consultants) είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός πιστοποιήσεων στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων στον κόσμο, με παρουσία σε 145 χώρες. Έχει αναπτύξει διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα κατάρτισης και μέχρι σήμερα, έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 200.000 επαγγελματίες ασφάλειας πληροφοριών, διαμορφώνοντας το γίγνεσθαι και τις τάσεις στον κλάδο. Οι πιστοποιήσεις της EC-Council έχουν υψηλή αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας.

SAP UNIVERSITY ALLIANCES

Η Σχολή Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποτελεί μέλος (Associate Member) του διεθνούς δικτύου SAP University Alliances του πολυεθνικού κολοσσού SAP - ηγέτη στην αγορά του λογισμικού επιχειρησιακών εφαρμογών. Το δίκτυο περιλαμβάνει περισσότερα από 1.400 Πανεπιστήμια και μετρά 1 εκατομμύριο φοιτητές παγκοσμίως. Πρόκειται για μία παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Το πρόγραμμα παρέχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα αυτόνομης μάθησης που αντιστοιχούν σε βασικές διαδρομές πιστοποίησης SAP (Business Applications, Database & Technology, Analytics και Mobility), καθώς και δυνατότητα εγγραφής στη βιβλιοθήκη ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε περιοχές λύσεων SAP.

GITHUB EDUCATION

Η Σχολή Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι μέλος της GitHub Education, μία από τις πιο διαδεδομένες και παγκοσμίως δημοφιλείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες που υποστηρίζουν την online συνεργασία ομάδων με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών. Ως μέλος της πλατφόρμας GitHub Education, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές και καθηγητές της Σχολής Πληροφορικής να έχουν πρόσβαση σε μια πλειάδα εργαλείων και εφαρμογών όπως τα IDEs της JETBRAINS (π.χ. PyCharm, IntelliJ Idea κλπ.), το Bootstrap Studio, το Heroku deployment platform, συνδρομές για εκμάθηση HTMS, CSS, JavaScript και Python, το Digital Ocean για Cloud Hosting και πολλά ακόμα.

ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS (RIBA)

Η Πολυτεχνική Σχολή του Μητροπολιτικού Κολλεγίου διαθέτει πιστοποίηση από το Royal Institute of British Architects (RIBA 1 & 2) για τα προγράμματα σπουδών της Αρχιτεκτονικής. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι 1 από τα 7 εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη και 1 από τα 25 εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνώς που έχουν πιστοποιημένα προγράμματα από το Royal Institute of British Architects, γεγονός που διασφαλίζει την υψηλή εκπαιδευτική ποιότητα του προγράμματος, καθώς και την επαγγελματική επάρκεια των αποφοίτων του. Το Royal Institute of British Architects (RIBA) είναι οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου για την αρχιτεκτονική και το αρχιτεκτονικό επάγγελμα. Η πιστοποίηση του χορηγείται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς εκπροσώπους των οποίων τα προγράμματα σπουδών πληρούν τα κριτήρια του RIBA και συμφωνούν με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα σε ό,τι αφορά στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση.

ARM - APPROVED CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM - EFFICIENT EMBEDDED SYSTEM DESIGN

Η Πολυτεχνική Σχολή του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι ο πρώτος ARM Certified CPDE Training Partner στην Ευρώπη, που προσφέρει το ARM University Program. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί σε πιστοποίηση από την κορυφαία Βρετανική Εταιρεία Μικροεπεξεργαστών ARM, η οποία κατέχει τα πλήρη νομικά δικαιώματα της ομώνυμης αρχιτεκτονικής υπολογιστικών συστημάτων και μικρο-ελεγκτών.

BRITISH PSYCHOLOGICAL SOCIETY (BPS)

Η Σχολή Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι πιστοποιημένη από το Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων (BPS). Οι απόφοιτοι του προγράμματος BSc (Hons) Psychology (English) έχουν δικαίωμα απευθείας εγγραφής στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων (BPS) και απόκτησης του Graduate Basis for Chartered Membership of the Society (GBC).

EUROPEAN MENTORING AND COACHING COUNCIL (EMCC)

Η Σχολή Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι πιστοποιημένη από το European Mentoring and Coaching Council (EMCC) για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, MSc Applied Positive Psychology & Coaching Psychology, στο επίπεδο Master Practitioner.

BRITISH ASSOCIATION FOR COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY (BACP)

Η Σχολή Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι μέλος της Βρετανικής Ένωσης Συμβούλων και Ψυχοθεραπευτών (BACP). Ως εκ τούτου, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία είναι σχεδιασμένο και λειτουργεί σύμφωνα με τα κριτήρια του Βρετανικού Συλλόγου Συμβούλων και Ψυχοθεραπευτών (BACP). Αυτό σημαίνει πως κάθε απόφοιτος είναι σε θέση να αιτηθεί ατομικά την ένταξή του στον σύλλογο και να ασκήσει με ασφαλή και δεοντολογικό τρόπο το επάγγελμα.

DNV- GL | DET NORSKE VERITAS - GERMANISCHER LLOYD

Η Σχολή Ναυτιλίας, Maritime & Superyacht Academy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχει πιστοποιηθεί ως Maritime Training Provider (DNVGL-ST-0029) από τον κορυφαίο παγκοσμίως Νηογνώμονα DNV GL. Το Μητροπολιτικό κολλέγιο αποτελεί τον μοναδικό πάροχο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα που φέρει τόσο εξέχουσα πιστοποίηση ποιότητας στις σπουδές ναυτιλίας.

IAMI | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MARITIME INSTITUTIONS

Η Σχολή Ναυτιλίας, Maritime & Superyacht Academy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι πλήρες μέλος (Full Member) της International Association of Maritime Institutions (IAMI) για τα προγράμματα σπουδών Ναυτιλιακής και Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η IAMI αποτελεί έγκριτο γκρουπ Ναυτικών Ακαδημιών που διακρίνονται διεθνώς για τη διατήρηση υψηλότατου επιπέδου διδασκαλίας και έρευνας, καθώς και για τη συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό και την προτυποποίηση της κατάρτισης των στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει πιστοποιηθεί από το ΙΑΜΙ για την παροχή του διεθνώς αναγνωρισμένου προγράμματος εκπαίδευσης θαλαμηπόλων σε σκάφη αναψυχής G.U.E.S.T., ενώ παράλληλα, οι δόκιμοι μηχανικοί της Ναυτικής Ακαδημίας θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις στο ΙΑΜΙ για την τελική απόκτηση του διπλώματός τους.

MCA | MARITIME & COASTGUARD AGENCY

Η Σχολή Ναυτιλίας, Maritime & Superyacht Academy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου διαθέτει πιστοποιήση από την Maritime & Coastguard Agency (MC), πρόκειται για την Ακτοφυλακή του Ηνωμένου Βασιλείου και μία από τις ισχυρότερες Λιμενικές Αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο, για την προσφορά εξολοκλήρου στην Ελλάδα των προγραμμάτων EDH (Efficient Deck Hand) και HELM-O (Human Element Leadership & Management – Operational Level) που πραγματοποιούνται στις ειδικές εγκαταστάσεις του Campus Πειραιά. Παράλληλα, τα προγράμματα εκπαίδευσης αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και Σκαφών Αναψυχής, έχουν εγκριθεί από την MCA για να προσφερθούν στην Ελλάδα, ενώ τα Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας των σπουδαστών που ολοκληρώνουν με επιτυχία τα προγράμματα αυτά εκδίδονται απευθείας από την MCA.

PYA | PROFESSIONAL YACHTING ASSOCIATION

Η Σχολή Ναυτιλίας, Maritime & Superyacht Academy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι το μοναδικό πιστοποιημένο μέλος της PYA στην Ελλάδα. Η Professional Yachting Association είναι μία μη κερδοσκοπική ένωση που στόχο έχει την προάσπιση των συμφερόντων των επαγγελματικών πληρωμάτων στον χώρο του yachting. Συμμετέχει στα διεθνή φόρα και εκπροσωπεί την βιομηχανία yachting σε διοικητικό επίπεδο, ώστε να διασφαλίσει την γνωστοποίηση των απόψεων των επαγγελματιών του κλάδου στις ρυθμιστικές αρχές.

G.U. E. S.T. | GUIDELINES FOR UNIFIED EXCELLENCE IN SERVICE TRAINING

Η Σχολή Ναυτιλίας, Maritime & Superyacht Academy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου διαθέτει τη μοναδική άδεια στην Ελλάδα για την παροχή των συγκεκριμένων προγραμμάτων, τα οποία προσφέρονται από την εξειδικευμένη στην εκπαίδευση για σκάφη αναψυχής Ακαδημία Superyacht του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Η πιστοποίηση G.U.E.S.T. αποτελεί την μοναδική διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση για τα πληρώματα που εργάζονται σε σκάφη αναψυχής (superyacht), και ελέγχεται από το International Association of Maritime Institutions.

RYA | ROYAL YACHTING ASSOCIATION

Η Σχολή Ναυτιλίας, Maritime & Superyacht Academy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχει αναγνωριστεί ως κέντρο εκπαίδευσης από την RYA και προσφέρει τα προγράμματα ναυτικής εκπαίδευσης του διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού. Η Royal Yachting Association αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης δεξιοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου για την ερασιτεχνική ή / και επαγγελματική δραστηριοποίηση σε όλους τους τύπους σκαφών.

ICS | INSTITUTE OF CHARTERED SHIPBROKERS

Η Σχολή Ναυτιλίας, Maritime & Superyacht Academy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχει λάβει την πιστοποίηση του Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει στα Ναυτιλιακά. Πρόκειται για το μοναδικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα το οποίο διαθέτει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση. Το ICS είναι επαγγελματικός και επιστημονικός σύλλογος που απαρτίζεται από τους κορυφαίους παράγοντες και φορείς της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας. Αποτελεί τον πιο αναγνωρισμένο και επιδραστικό επαγγελματικό φορέα στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία, διαπιστεύοντας διεθνώς περιζήτητους επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης. Οι απόφοιτοι των ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας δικαιούνται εξαίρεση από σημαντικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης στο ICS, κάτι που τους δίνει την δυνατότητα να αποκτήσουν πολύ πιο σύντομα την ιδιότητα του μέλους στον σύλλογο.

CILT | CHARTERED INSTITUTE OF LOGISTICS & TRANSPORT

Η Σχολή Ναυτιλίας, Maritime & Superyacht Academy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχει διαπίστευση από τον CILT (Chartered Institute of Logistics and Transport), τον πλέον διακεκριμένο διεθνή επαγγελματικό σύλλογο για την εφοδιαστική αλυσίδα, ο οποίος υποστηρίζει τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταφορών και των logistics. Μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας, οι απόφοιτοι λαμβάνουν ατομικό πιστοποιητικό εξαίρεσης από τις προβλεπόμενες εξετάσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους.

BIMCO | BALTIC & INTERNATIONAL MARITIME COUNCIL

Η Σχολή Ναυτιλίας, Maritime & Superyacht Academy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχει αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους στo Baltic and International Maritime Council (BIMCO) για τα προγράμματα σπουδών Ναυτιλιακής και Ναυτικής Εκπαίδευσης. H BIMCO, με περισσότερα από 2.100 μέλη που περιλαμβάνουν πλοιοκτήτριες εταιρείες, διαχειρίστριες εταιρείες, γραφεία μεσιτείας, κ.λπ., αποτελεί σημείο αναφοράς στη ναυτιλία ως η μεγαλύτερη διεθνής ναυτιλιακή ένωση. Παράλληλα είναι αναγνωρισμένη διεθνώς για τα στάνταρντ διαφάνειας, συνέπειας και ασφάλειας που διέπουν όλες τις δράσεις και συμβάσεις της.

INTERTANKO | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INDEPENDENT TANKER OWNERS

Η Σχολή Ναυτιλίας, Maritime & Superyacht Academy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου διαθέτει την ιδιότητα του μέλους (Associate Member) στη Διεθνή Ένωση Πλοιοκτητών Δεξαμενόπλοιων - INTERTANKO για τα προγράμματα σπουδών Ναυτιλιακής και Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Δεξαμενόπλοιων (INTERTANKO) δεσμεύεται για την ασφαλή μεταφορά των φορτίων, τις καθαρότερες θάλασσες και την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού.

INTERCARGO | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DRY CARGO SHIPOWNERS

Η Σχολή Ναυτιλίας, Maritime & Superyacht Academy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποτελεί μέλος (Reciprocal Member) της INTERCARGO, της Διεθνούς Ένωσης Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτίου. Η INTERCARGO ιδρύθηκε το 1980 με στόχο να δώσει φωνή στους εφοπλιστές, τους διαχειριστές και τους χειριστές σκαφών ξηρού φορτίου και να αντιπροσωπεύσει καλύτερα τον συγκεκριμένο τομέα της ναυτιλίας, και παράλληλα να διασφαλίσει και να προωθήσει την ασφαλή, αποτελεσματική, αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον ναυτιλία.

IMAREST | INSTITUTE OF MARINE ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY

Η Σχολή Ναυτιλίας, Maritime & Superyacht Academy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι εταιρικό μέλος (Marine Member) του Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST). Το IMarEST είναι η πιο έγκριτη, επιδραστική και πολυσυλλεκτική διεθνής ένωση επιστημόνων-επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ναυτικής μηχανικής, επιστήμης και τεχνολογίας. Με περισσότερα από 21.000 μέλη παγκοσμίως, το IMarEST εδρεύει σε 128 χώρες και αποτελεί μέλος του περίβλεπτου Συμβουλίου Επιστημών του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι σπουδαστές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα σεμινάρια του IMarEST, καθώς και πρόσβαση σε online υλικό και webinars που πραγματοποιούνται πολύ συχνά με διάφορες θεματικές από το ινστιτούτο.

HELMEPA | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Σχολή Ναυτιλίας, Maritime & Superyacht Academy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποτελεί εταιρικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HΕLMEPA). Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος αποτελεί την πρωτοποριακή για την εποχή της εθελοντική δέσμευση Ελλήνων ναυτικών και πλοιοκτητών για την προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση των πλοίων.

ΝΑΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ | THE NAUTICAL INSTITUTE

Το Ναυτικό Ινστιτούτο (Nautical Institute) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός (ΜΚΟ) με συμβουλευτικό ρόλο στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organization - IMO). Στόχος του είναι να προωθήσει τον επαγγελματισμό, τις βέλτιστες πρακτικές και την ασφάλεια στη ναυτιλιακή βιομηχανία, ενώ όραμά του είναι να αποτελέσει πηγή έμπνευσης, γνώσεων και ηγεσίας για επαγγελματίες της ναυτιλίας σε όλο τον κόσμο.