Ομιλία του υπεύθυνου της Σχολής Πληροφορικής, κ. Αντώνη Μουχταρόπουλου, σε διεθνές συνέδριο στην Ιαπωνία

moyxtaropoulos

Ο υπεύθυνος της Σχολής Πληροφορικής, κ. Αντώνης Μουχταρόπουλος, παρευρέθηκε ως κεντρικός ομιλητής (keynote speaker) στο διεθνές συνέδριο Ασφάλειας Πληροφοριών (ICIA 2018) το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Takamatsu της Ιαπωνίας, στις 5-7 Νοεμβρίου 2018. 

To συνέδριο, που υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της IEEJ, διοργανώθηκε από την Πολυτεχνική Σχολή του Kagawa University με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και πανεπιστημίων από 21 χώρες.

Στην ομιλία του, ο κ. Μουχταρόπουλος, εστίασε στην παρουσίαση σύγχρονων τεχνικών και μεθοδολογιών στους τομείς της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και των digital forensics.

Με κύριο μέλημα τη διασφάλιση της ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μετατροπή των τεχνολογικών αλλαγών σε εφαρμοσμένη ακαδημαϊκή γνώση και αντίστροφα, γεγονός που επιτυγχάνεται με την πολύτιμη συμβολή του εξειδικευμένου Ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, με διδακτική εμπειρία, συμμετοχή σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα και ηγετικές θέσεις στην αγορά εργασίας.