Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης στο International Conference on Industrial Waste & Wastewater Treatment & Valorisation

DSC 7269Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης συμμετείχε στο International Conference on Industrial Waste & Wastewater Treatment & Valorisation 2015, το οποίο πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και τον Ελληνικό Οργανισμό Ύδατος, στο ξενοδοχείο President στην Αθήνα.

Το Τμήμα παρουσίασε εργασία με θέμα «Construction and Demolition (C&D) Waste: Potential uses and current situation in Greece and Cyprus ». Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δρ. Σοφία Μαυρίδου, ενώ η συγγραφή του πλήρους κειμένου της εργασίας αποτέλεσε συλλογική προσπάθεια καθηγητών και φοιτήτριας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των Μαυρίδου Σοφία, Καϊσίδου Έλενα, Κάζδαγλη Μιχάλη και Αλαβέρα Παναγιώτη.

Η εργασία ασχολείται με το θέμα της εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις, ενώ επικεντρώθηκε στις χώρες της Ελλάδας και της Κύπρου. Βασικό κομμάτι της εργασίας καλύπτει η παρούσα κατάσταση, η σχετική νομοθεσία καθώς και η πιθανότητα επαναχρησιμοποίησης των ΑΕΚΚ σε εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού και ειδικά στην παραγωγή σκυροδέματος ή/και ασφαλτομιγμάτων με ανακυκλωμένα αδρανή καθώς και γενικότερα σε έργα οδοποιίας και γεωτεχνικά.