Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης σε εργοτάξιο του ΜΕΤΡΟ

20150520 103611Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε το ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Οι φοιτητές, στα πλαίσια των ασκήσεων υπαίθρου του μαθήματος Γεωτεχνικών, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το εργοτάξιο του σταθμού Νέας Κρήνης στην επέκταση του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προς Καλαμαριά. Τους φοιτητές συνόδεψε η Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Τμήματος, Δρ. Σοφία Μαυρίδου και ο καθηγητής του μαθήματος κος Κουροπαλάτης Δημήτρης.

Οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στους χώρους του εργοταξίου, ενημερώθηκαν για την πορεία υλοποίησης του έργου, ενώ ενημερώθηκαν για τις συνθήκες θεμελίωσης και τα μέσα αντιστήριξης στο σταθμό. Συγκεκριμένα, συγκέντρωσαν πληροφορίες σχετικά με το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής και τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και τις μέθοδους κατασκευής του έργου, με έμφαση τις αντιστηρίξεις των εκσκαφών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με χρήση αντιρρήδων, εκτοξευόμενου σκυροδέματος, αγκυρώσεων, ηλώσεων, τοιχείων και πασσαλότοιχων. Ταυτόχρονα, ενημερώθηκαν για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια των κτιρίων στην περιοχή του έργου, τα οποία αφορούν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα γεωτεχνικής παρακολούθησης των μετακινήσεων των εν λόγω κτιρίων σε 24ωρη βάση.