Εκπαιδευτική επίσκεψη στο εργοτάξιο του Μετρό Θεσσαλονίκης

20160324 114127Η Πολυτεχνική Σχολή του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, με τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών, επισκέφθηκε την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2016 το εργοτάξιο Νέας Κρήνης (επέκταση προς Καλαμαριά) του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Engineering in Society και τους φοιτητές συνόδεψε η ακαδημαϊκή υπεύθυνη του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δρ Σοφία Μαυρίδου και ο καθηγητής του μαθήματος κος Κάζδαγλης Μιχάλης.

Οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στους χώρους του εργοταξίου, ενημερώθηκαν για την πορεία υλοποίησης του έργου, για τις συνθήκες θεμελίωσης, τα μέσα αντιστήριξης στο σταθμό και τις μεθόδους κατασκευής του έργου με έμφαση τις αντιστηρίξεις των εκσκαφών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με χρήση αντιρρήδων, εκτοξευόμενου σκυροδέματος, αγκυρώσεων, ηλώσεων, τοιχείων και πασσαλότοιχων. Ταυτόχρονα, ενημερώθηκαν για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια των κτιρίων στην περιοχή του έργου, μέτρα τα οποία αφορούν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα γεωτεχνικής παρακολούθησης των μετακινήσεων των εν λόγω κτιρίων σε 24ωρη βάση.

Τέλος, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιτόπου σκυροδέτηση και μέτρηση της εργασιμότητας του υπό τοποθέτηση σκυροδέματος.

 

20160324112815
20160324103154
20160324113654