Επίσκεψη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης σε εργοτάξιο κατασκευής αιολικού πάρκου στο Σιδηρόκαστρο

IMG 20160402 134148lowΤο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε το Σάββατο 2 Απριλίου το εργοτάξιο κατασκευής αιολικού πάρκου στο Σιδηρόκαστρο του νομού Σερρών, στα πλαίσια των ασκήσεων υπαίθρου του μαθήματος Geotechnical and Material Analysis.

Οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στους χώρους του εργοταξίου, ενημερώθηκαν για την πορεία υλοποίησης του έργου και για τις συνθήκες θεμελίωσης και την κατασκευή των ανεμογεννητριών. Τους δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσουν την κατασκευή πέδιλων θεμελίωσης, διαστάσεων που δύσκολα συναντώνται σε άλλες κατασκευές και πρόσθετων αναγκαίων έργων, όπως τοίχων αντιστήριξης, πλακοσκεπούς οχετού και διάνοιξης οδών για τη διέλευση των οχημάτων του έργου. Δόθηκε έμφαση στις αντιστηρίξεις των εκσκαφών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με κατασκευή τοίχων αντιστήριξης.

Η επίσκεψη επικεντρώθηκε και στην παρατήρηση των εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών, καθώς και των γεωμορφολογικών δομών στην περιοχή του έργου. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν πτυχώσεις, σημεία επαφής, φυλλώσεις, σχιστότητες και ρήγματα. Επίσης, τους δόθηκε η δυνατότητα να δουν από κοντά κατολισθητικά φαινόμενα, τόσο σε εδαφικά, όσο και σε βραχώδη πρανή και έτσι να έχουν μια εποπτικότερη εικόνα των όσων διδάχθηκαν θεωρητικά στις σχετικές διαλέξεις με την ευστάθεια πρανών. Ταυτόχρονα, ενημερώθηκαν για τις μεθόδους εξυγίανσης του εδάφους στις περιοχές θεμελίωσης των ανεμογεννητριών όπου το έδαφος δεν ήταν καλής ποιότητας και είχαν την ευκαιρία να λάβουν γνώση για τα προβλήματα κατασκευής του έργου και των μεθόδων αντιμετώπισης τους.

Τους φοιτητές συνόδεψε ο καθηγητής του μαθήματος κος Κουροπαλάτης Δημήτρης.