Επίσκεψη του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του ΑΠΘ

news 000454Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014, το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του ΑΠΘ, όπου οι φοιτητές ξεναγήθηκαν από τον Βασίλειο Βασιλειάδη, Μηχανολόγο Μηχανικό, ΕΙΔΑΧ. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, καθώς είναι το μοναδικό διαπιστευμένο εργαστήριο στην Ελλάδα στον χώρο του και προσφέρει πολύτιμα εργαλεία έρευνας στους Μηχανικούς και γενικότερα στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου περιλαμβάνει:

1. Ακουστικές μετρήσεις, μετρήσεις και αναλύσεις στάθμης θορύβου, μετρήσεις χρόνου αντήχησης και ακουστικών παραμέτρων χώρων.
2. Δοκιμές και πιστοποίηση ιδιοτήτων δομικών υλικών και προϊόντων
4. Μακροχρόνια παρακολούθηση και στατιστική ανάλυση αστικού και περιβαλλοντικού θορύβου.
5. Μοντέλα πρόβλεψης και χαρτογράφηση αστικού και περιβαλλοντικού θορύβου περιοχών
6. Επιχειρησιακά σχέδια καταπολέμησης θορύβου πόλεων
7. Ακουστικός σχεδιασμός αιθουσών και ειδικών πολιτιστικών έργων
8. Ειδικές μελέτες ηχοπροστασίας και ελέγχου θορύβου εγκαταστάσεων ειδικών κτιρίων
9. Οργάνωση και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας (σημάτων) προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Εργαστήριο είναι Κοινοποιημένος Φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Notified Body nr. 2326) και εκτελεί Αρχικές Δοκιμές Τύπου κατά το Σύστημα 3 της Οδηγίας 89/106/ΕΕ, για τη Βεβαίωση Συμμόρφωσης CE δομικών υλικών και προϊόντων. Είναι Πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2000 και Διαπιστευμένο κατά EN 17025:2005 από το ΕΣΥΔ (Δοκιμές, αρ. πιστ. 704) για δοκιμές και πιστοποιήσεις δομικών υλικών και προϊόντων. Υλοποιεί δοκιμές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης για τη Σήμανση CE για δομικά υλικά και προϊόντα σύμφωνα με τα αντίστοιχα Πρότυπα Προϊόντων.