Επίσκεψη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στα Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου της Εταιρείας ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

news 000484Στις 11 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στην εταιρεία ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΉ Α.Τ.Ε. και πιο συγκεκριμένα στα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας. Στόχος της επίσκεψης ήταν οι φοιτητές να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου διαχείρισης και χρήσης υλικού, με σκοπό τον έλεγχο της καταλληλότητάς του για τη χρήση σε οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο.

Στον χώρο του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε πλήρης παρουσίαση του εξοπλισμού και της χρήσης αυτού πάνω σε πραγματικά δείγματα από τρέχοντα έργα όλης της Ελλάδας από τον Διευθυντή του εργαστηρίου. Οι φοιτητές του τμήματος αποκόμισαν μία ολοκληρωμένη εικόνα για τη λειτουργία των συσκευών και των υλικών για θέματα εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής, σκυροδέματος, θεμελιώσεων, αδρανών υλικών και ασφαλτικών.

 

 

 

 

IMG20150211101540609
IMG20150211101422583
IMG20150211102434310
IMG20150211102148800
IMG20150211103959872
IMG20150211120324099
IMG20150211120452654
IMG20150211122840129
IMG20150211124849477