Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Μέλος της INTERCARGO (Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτίου)

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, με την πληρέστερη Σχολή Ναυτιλίας στην Ελλάδα, αποτελεί από τον Δεκέμβριο του 2017 μέλος (Reciprocal Member) της INTERCARGO, της Διεθνούς Ένωσης Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτίου.

intercargo news GRΗ INTERCARGO ιδρύθηκε το 1980 με στόχο να δώσει φωνή στους εφοπλιστές, τους διαχειριστές και τους χειριστές σκαφών ξηρού φορτίου και να αντιπροσωπεύσει καλύτερα τον συγκεκριμένο τομέα της ναυτιλίας, και παράλληλα να διασφαλίσει και να προωθήσει την ασφαλή, αποτελεσματική, αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον ναυτιλία. Στοχεύει στη δημιουργία στρατηγικών για την ενίσχυση των συμφερόντων των μελών της προς όφελος της ναυτιλίας ξηρού φορτίου στο σύνολό της και – προκειμένου να το επιτύχει αυτό - συνεργάζεται στενά με άλλες διεθνείς ναυτιλιακές ενώσεις όπως η BIMCO, η INTERTANKO και το ICS (International Chamber of Shipping-Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο). Η INTERCARGO θεωρεί ότι ο ελεύθερος και θεμιτός ανταγωνισμός στη ναυτιλιακή βιομηχανία έχει θεμελιώδη σημασία και αυτό χρησιμεύει ως βασική αρχή για τη λειτουργία της.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ως μέλος της INTERCARGO, προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές και τους ακαδημαϊκούς του να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και διεθνείς εξελίξεις του κλάδου, δικτύωση με τα υπόλοιπα μέλη, προσκλήσεις σε συνέδρια και πολλά ακόμη προνόμια.