Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο γίνεται μέλος της IAMI και μπαίνει στην ελίτ των Ναυτικών Ακαδημιών

IAMI NEWS

Τα προγράμματα σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας σε συνδυασμό με τα προγράμματα σπουδών της νεοσύστατης Ναυτικής Ακαδημίας, καθιστούν το Μητροπολιτικό Κολλέγιο τη μόνη ολοκληρωμένη πρόταση ναυτιλιακών και ναυτικών σπουδών υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με την παγκοσμίως κορυφαία ναυτική ακαδημία του Solent University με έδρα το Southampton της Μ. Βρετανίας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα Ναυτιλιακής και Ναυτικής Εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη και μάλιστα διαθέτοντας κορυφαίες πιστοποιήσεις. Πρόσφατα, σε αυτές προστέθηκε άλλη μία.   

To Μητροπολιτικό Κολλέγιο έγινε δεκτό ως πλήρες μέλος (Full Member) της International Association of Maritime Institutions (IAMI) για τα προγράμματα σπουδών Ναυτιλιακής και Ναυτικής Εκπαίδευσης. Με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η IAMI αποτελεί έγκριτο γκρουπ Ναυτικών Ακαδημιών που διακρίνονται διεθνώς για τη διατήρηση υψηλότατου επιπέδου διδασκαλίας και έρευνας, καθώς και για τη συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό και την προτυποποίηση της κατάρτισης των στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού.

H Σχολή Ναυτιλίας κατέχει ήδη πολύ σπουδαίες διακρίσεις και πιστοποιήσεις. Πρόσφατα έγινε εταιρικό μέλος (Marine Member) του Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST) ενώ πιστοποιήθηκε άνευ όρων ως Maritime Training Provider από τον DNV-GL, κορυφαίο νηογνώμονα παγκοσμίως. Η πρόσφατη ενσωμάτωση του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στην IAMI αποτελεί ακόμα μία στρατηγική διάκριση για τη δυναμικότατα αναπτυσσόμενη Ναυτική Ακαδημία.