WISTA HELLAS: δυναμική παρουσία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στο Ετήσιο Φόρουμ 2019  

wistaforumΤο Μητροπολιτικό Κολλέγιο – ανταποκρινόμενο στην ηγετική θέση που κατέχει ως η κορυφαία επιλογή ναυτιλιακών και ναυτικών σπουδών στην Ελλάδα – στήριξε ως χορηγός το Ετήσιο Φόρουμ της WISTA Hellas (WOMENS INTERNATIONAL SHIPPING AND TRADING ASSOCIATION), ενός διεθνούς οργανισμού δικτύωσης με αποστολή να προωθεί και να υποστηρίζει την παρουσία των γυναικών σε διοικητικές θέσεις στη Ναυτιλία, σε ναυτικούς, εμπορικούς, αλλά και εφοδιαστικούς τομείς. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Ξενοδοχείο Hilton Athens με κεντρικό θέμα «Η ναυτιλία επαναπροσδιορίζεται υιοθετώντας μια νέα προσέγγιση».

Στο δεύτερο πάνελ συζήτησης, με θέμα «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ναυτιλίας – Προσαρμογή στην Ψηφιακή Κουλτούρα», το Μητροπολιτικό Κολλέγιο εκπροσωπήθηκε από τον Δρ. Φώτη Παπαγεωργίου, Διευθυντή του Campus Πειραιά. Ο Δρ. Παπαγεωργίου – με συνομιλητές του εξέχουσες διεθνείς προσωπικότητες του κλάδου της ναυτιλίας – τοποθετήθηκε λεπτομερώς για ζητήματα όπως η Βιομηχανία 4.0, οι νέες τεχνολογίες, ο αυτοματισμός, το Virtual Reality, η ψηφιοποίηση και η Εκμάθηση 4.0 και παρουσίασε την επίδρασή τους στη ναυτική και ναυτιλιακή εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων, ο Δρ. Παπαγεωργίου δήλωσε τα παρακάτω.   

«Η ναυτιλία μπορεί να κερδίσει πολλά από τη Βιομηχανία 4.0, αλλά η τεχνολογία μπορεί να μην αποτελεί πανάκεια για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Ας πάρουμε ως παράδειγμα τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Η συλλογή δεδομένων από μόνη της δεν αρκεί - τα δεδομένα πρέπει να αναλύονται και να ερμηνεύονται έτσι ώστε να επιτρέπουν την εξαγωγή κρίσεων που διασφαλίζουν ότι τα συστήματα βελτιστοποιούν την αποδοτικότητα ή τη συμμόρφωση με κανόνες και κανονισμούς. Αυτό απαιτεί εκπαιδευμένους ανθρώπους που δεν είναι μόνο τεχνολογικά πληροφορημένοι αλλά έχουν μια σειρά από προσωπικές δεξιότητες όπως αναλυτική ικανότητα και κριτική σκέψη ώστε να αντλούν αξία από τα δεδομένα».

WISTA FORUM 1

«Για αυτόν τον λόγο, οι φορείς ναυτικής εκπαίδευσης πρέπει να επανεξετάσουν το πρόγραμμα σπουδών τους και να διασφαλίσουν ότι προσφέρουν προγράμματα που ανταποκρίνονται ρεαλιστικά στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Πολλά πρέπει επίσης να γίνουν για να εκπαιδευθούν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητα της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. Εν ολίγοις, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσαρμοστούν στις προκλήσεις της Βιομηχανίας 4.0 ή να μείνουν πίσω σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο που βελτιώνει συνεχώς την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα, την εμπειρία του πελάτη και το κόστος». 

«Απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση. Οι διεθνείς και εθνικοί φορείς, η βιομηχανία και οι οργανισμοί πρέπει να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό οικοσύστημα που θα επιτρέπει και θα ενθαρρύνει την υιοθέτηση της βιομηχανίας 4.0 με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. Εάν θέσουμε αυτό το οικοσύστημα σε σωστή λειτουργία, η ναυτιλιακή βιομηχανία θα κερδίσει». 

«Οι νέες τεχνολογίες δεν πρέπει να προκαλούν φόβο, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ασφάλειας, την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου, την παροχή βελτιωμένων προτύπων πληροφόρησης και τη βελτίωση της προληπτικής πρακτικής. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας η ενσωμάτωση νέων και προηγμένων τεχνολογιών σε ένα κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε τα οφέλη που προκύπτουν να υπερβούν τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο προσωπικό».

«Ο αυτοματισμός και η τεχνολογία έχουν ιστορικά σημαντικές επιπτώσεις στην εργασία. Η σημερινή διαφορά έγκειται στην ταχύτητα και τον ρυθμό αυτών των τεχνολογικών εξελίξεων και στη μετασχηματιστική δυναμική που προκαλούν στα περιβάλλοντα εργασίας. Θεωρητικά, η χρήση της τεχνολογίας οδηγεί στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας, στη μείωση του φόρτου εργασίας και στη διευκόλυνση των διοικητικών διαδικασιών. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές ανάγκες κατάρτισης, ώστε οι ναυτικοί να μπορούν να χειρίζονται παραγωγικά και αποτελεσματικά τα τεχνολογικά εργαλεία. Η εισαγωγή της αυτοματοποίησης και των ψηφιακών τεχνολογιών αναμένεται να ενισχύσει τους επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης στο έργο τους και όχι να τους αντικαταστήσει. Η αυτονομία είναι πιο πιθανό να αλλάξει τις θέσεις εργασίας αντί να τις εξαλείψει. Επιπλέον, η αυτονομία θα οδηγήσει στην εμφάνιση ενός υβριδικού και αναβαθμισμένου ρόλου για τους ναυτικούς, ενώ, φυσικά, οι ναυτικοί με υψηλότερα προσόντα πιθανότατα θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».


«Υφίστανται πολύ διαφορετικά επίπεδα αυτονομίας, που κυμαίνονται από την αυτονομία με τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων από ανθρώπινους δρώντες μέχρι την πλήρη αυτόνομη λειτουργία χωρίς επιτήρηση. Το χάσμα μεταξύ των καθηκόντων που απαιτούν επαρκή και άμεση εποπτεία της κατάστασης ώστε να διατηρηθεί η "αίσθηση του πλοίου" και βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις συμβατικές αισθητηριακές ενδείξεις και την κατάλληλη επιτόπια διαχείριση, μέχρι την πλήρη αυτοματοποίηση, εξακολουθεί να είναι ευρύτατο. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα δεξαμενόπλοιο ή ένα LNG στη μέση του ωκεανού, χωρίς να υπάρχει ούτε ένα άτομο επί του σκάφους, το οποίο θα είναι εξ ολοκλήρου μη-επανδρωμένο και αυτόνομο». 

WISTA FORUM 2

«Οι διασπαστικές τεχνολογίες κάνουν την εμφάνισή τους σε πλοία, λιμένες και ναυτιλιακές οργανώσεις και φέρνουν νέα ζωή σε μια εδραιωμένη βιομηχανία. Ταυτόχρονα, η σημασία της εκπαίδευσης των ναυτικών αυξάνεται. Νομίζω ότι τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα έχουν μεγάλη ευθύνη να διασφαλίσουν ότι οι ναυτικοί μας έχουν τα προσόντα να χρησιμοποιούν τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Με τις αλλαγές στην τεχνολογία, ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα, γι 'αυτό θα χρειαστεί κατάρτιση επί του σκάφους, ίσως χρειαστεί την υποστήριξη της κατάρτισης με υπολογιστή και φυσικά οι φορείς εκπαίδευσης πρέπει να εφοδιαστούν με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Είναι ίσως προφανές ότι, για να κλείσει το κενό της γνώσης σχετικά με την τεχνολογία, η βιομηχανία της γνώσης πρέπει να στραφεί στην τεχνολογία. Οι millennials αποτελούν κλασικό παράδειγμα εφαρμογής αυτής της ανάγκης. Είναι οπτικοακουστικοί, συχνά έχουν χαμηλότερη δυνατότητα εστίασης καθώς είναι τόσο συνηθισμένοι σε σύντομα μηνύματα κειμένου, emojis και μικρά βίντεο κλιπ. Αυτή η μεταμόρφωση των συνηθειών του μαθητή συνεπάγεται ότι και το μαθησιακό υλικό πρέπει να προσαρμοστεί σε μεθόδους ακουστικής, οπτικής και επαυξημένης πραγματικότητας».

«Ο μετασχηματισμός έχει ήδη αρχίσει και δεν θα σταματήσει. Ωστόσο, ο ρυθμός μετασχηματισμού μπορεί να μην είναι τόσο γρήγορος όσο οι εκπαιδευτικοί ηγέτες θα ήθελαν να είναι. Σε μια βιομηχανία η οποία, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι πολύπλοκη και εξελισσόμενη, είναι αναπόφευκτη η εκ νέου αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Έχει μεγάλη σημασία να σχεδιάζεται και να παρέχεται κατάρτιση σύμφωνα με την ψηφιακή εξέλιξη και αποτελεί μεγάλη πρόκληση να πεισθούν οι ναυτικοί από διάφορα περιβάλλοντα και πολιτισμούς να είναι ανοιχτοί στην τεχνολογία και ταυτόχρονα να καταστήσουν την τεχνολογία αυτή ελκυστική και φιλική προς τον χρήστη. Αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί σε μια πιο αλληλεπιδραστική μέθοδο κατάρτισης. Το VR είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Η δύναμη του VR είναι ότι επαναλαμβάνει τα σενάρια πραγματικής ζωής και τις καταστάσεις σε μια «ασφαλή ζώνη», όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αλληλεπιδρούν χωρίς να προκαλούν πραγματικές βλάβες. Η εκπαίδευση μπορεί να επισυμβεί ταυτόχρονα σε διαφορετικές τοποθεσίες, γεννώντας τυποποιημένο περιεχόμενο, διαθέσιμο σε παγκόσμιες ομάδες εκπαιδευομένων. Η εκπαίδευση μπορεί να αξιολογηθεί σε πραγματικό χρόνο με ενσωματωμένα στοιχεία ανάλυσης και να επαναληφθεί μέχρις ότου ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις επίτευξης μαθησιακών στόχων».

«Η ψηφιοποίηση αποτελεί σίγουρα την «επωδό» της δεκαετίας. Σημαίνει πολύ διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. Η ναυτιλιακή βιομηχανία γενικά δεν υιοθετεί γρήγορα την τεχνολογία. Ο κλάδος της εκπαίδευσης είναι κάπως παρόμοιος. Η μεταφορά γνώσεων ήταν παραδοσιακά μια διαδικασία σύνδεσης μεταξύ καθηγητή και φοιτητή και δεν άλλαξε μέχρι η Google να διαταράξει τη διαδικασία και να κάνει τη γνώση διαθέσιμη σε όλους και σε όλο τον κόσμο. Κι έτσι, ενώ η εκπαίδευση και η (συνεχιζόμενη) κατάρτιση αποτελούν προϋπόθεση για την καινοτομία, η καινοτομία στον χώρο της εκπαίδευσης συχνά παρεμποδίζεται - από διάφορους παράγοντες, όπως την έλλειψη σχετικών δεξιοτήτων ή την εμμονή σε άκαμπτα εκπαιδευτικά συστήματα». 

«Προκειμένου να προετοιμαστεί η ναυτική κατάρτιση για την ταχεία προσέγγιση των «σεναρίων 4.0», η ψηφιοποίηση της ίδιας της εκπαίδευσης είναι πρωταρχικής σημασίας. Στον ακαδημαϊκό κόσμο ονομάζουμε αυτή τη διαδικασία «Εκμάθηση 4.0». Πρόκειται για μια εποχή ευθυγράμμισης μεταξύ φοιτητή και μηχανής. Οι άνθρωποι θα ξεκινήσουν την επικοινωνία με τα μηχανήματα αντί απλώς να τα λειτουργούν, δημιουργώντας ένα όμορφο υβρίδιο του Διαδικτύου Των Ανθρώπων (IoP) και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT)».