Τμήμα Λογοθεραπείας - Συμμετοχή σε ερευνητικές Δραστηριότητες

0S2J9747Το τμήμα Λογοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι το μοναδικό Ακαδημαϊκό τμήμα ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος που συμμετέχει σε ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες διεξάγονται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα :

2006-07: Συμμετοχή τελειόφοιτων σπουδαστών του Τμήματος στην συλλογή δεδομένων για το ερευνητικό πρόγραμμα «Grammatical Features in Bilingualism and Specific Language Impairment» (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο του Αμβούργου). Σκοπός της έρευνας ήταν να εντοπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα Ελληνόπουλα στα πρώτα στάδια της γλωσσικής τους ανάπτυξης και να συγκρίνει τα αποτελέσματα με τα αντίστοιχα παιδιών που μαθαίνουν τα ελληνικά σαν δεύτερη γλώσσα.

2007-08: Συμμετοχή σπουδαστών του γ’ έτους του τμήματος στην συλλογή δεδομένων για το ερευνητικό πρόγραμμα «Γλωσσική ικανότητα σε παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή» (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου). Η μελέτη επικεντρώθηκε στην έκφραση των παρελθοντικών χρόνων στα Νέα Ελληνικά. Σύμφωνα με μελέτες, η έκφραση παρελθοντικών χρόνων στα Νέα Ελληνικά αποτελεί αντισταθμιστικό μέσο για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. Το γεγονός αυτό εντοπίζεται στις φωνολογικές (τονική ανύψωση /συλλαβική αύξηση) και μορφολογικές (ρηματική κατάληξη) εκφράσεις του παρελθόντος στα Νέα Ελληνικά.

2007-08 και 2008-09: Συμμετοχή πρωτοετών σπουδαστών του τμήματος στην Θεσσαλονίκη στην συλλογή δεδομένων, με σκοπό τη στάθμιση του διαγνωστικού εργαλείου «Diagnostic Verbal IQ» (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). To Diagnostic Verbal IQ αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης της γλωσσικής ανάπτυξης σε παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Συγκεκριμένα, στην έκδοση που αφορά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, εξετάζει την ανάπτυξη της γλώσσας στα επίπεδα της παραγωγής και κατανόησης του λόγου, καθώς και στην ανάκληση μορφοσυντακτικών δομών (επανάληψη προτάσεων).