Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο με το Τμήμα Εργοθεραπείας στην 20η Συνάντηση του ENOTHE

news 000449To Μητροπολιτικό Κολέγιο με το πρόγραμμα σπουδών Εργοθεραπείας (BSc Occupational Therapy Athens & Thessaloniki) συμμετείχε, ως πλήρες μέλος από την Ελλάδα, στην 20η Συνάντηση και Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εργοθεραπεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (European Network of Occupational Therapy in Higher Education- ΕΝΟΤΗΕ).

Οι εργασίες του συγκεκριμένου οργανισμού πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών ΗΑΝ της Ολλανδίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης, η ομάδα καθηγητών του Τμήματος Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου ΗΑΝ ξενάγησαν τις εθνικές αποστολές στα εργαστήρια και χώρους μαθημάτων της Εργοθεραπείας. Εκεί δόθηκε η ευκαιρία επίδειξης πως το μάθημα αποκτά πρακτική εφαρμογή και δίνεται η δυνατότητα στον φοιτητή να μην είναι παθητικός ακροατής του μαθήματος, αλλά να έχει ενεργή συμμετοχή.

Η αποστολή από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έτυχε θερμής υποδοχής και δόθηκε η ευκαιρία για συζήτηση όσο αφορά εκπαιδευτικών-ερευνητικών συνεργασιών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε προφορική ανακοίνωση στο επιστημονικό μέρος της συνάντησης, με τίτλο «Αισθητικοκινητική διεργασία και Κεντρική Συνοχή στον Αυτισμό: Ποικίλα έργα στα Μονοπάτια του εγκεφάλου».

 

 

ENOTHE-2
ENOTHE-3
ENOTHE-4