Παρουσίαση αποφοίτου Λογοθεραπείας στο Διεθνές Συνέδριο Ψυχογλωσσολογίας «New Trends in Experimental Psycholinguistics (ERP)»

P1000961Η απόφοιτη του προγράμματος BSc (Hons) Logopaedics του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Τριπολίτου Μαρία παρουσίασε ερευνητικό της project στο διεθνές συνέδριο ψυχογλωσσολογίας «New Trends in Experimental Psycholinguistics (ERP)» (http://www.linguistic-institute.info/experimental.htm), το οποίο διεξήχθη στη Μαδρίτη, μεταξύ 28-30 Σεπτεμβρίου 2011.

Η απόφοιτη, σε συνεργασία με τη Δρ. Ανθή Χαϊδά (γλωσσολόγο - φωνητικό, καθηγήτρια του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και του εν λόγω προγράμματος), παρουσίασε ερευνά της η οποία αποτελεί μέρος της πτυχιακής της εργασίας με τίτλο «High Functioning Autism and Prosody of Sentence Types in Greek: A Case Study» («Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας και Προσωδία των Τύπων Πρότασης της Ελληνικής: Μελέτη Περιστατικού»).

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν όλες οι σύγχρονες τάσεις της πειραματικής γλωσσολογίας, ενώ συγκέντρωσε το θερμό ενδιαφέρον των επαγγελματιών γλωσσολογίας, λογοθεραπείας και φωνολογίας διεθνώς.