Μητροπολιτικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης: Εκπαίδευση φοιτητών της Σχολής Υγείας στην ολιστική διαχείριση ενός περιστατικού

DIEPISTIMONIKI NEWS

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 φοιτητές, πραγματοποιήθηκε η διεπιστημονική ημερίδα που διοργάνωσαν τα Τμήματα Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Φυσικοθεραπείας της Σχολής Υγείας σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.  

Με θέμα τη συμβολή της διεπιστημονικής προσέγγισης στην προώθηση της λειτουργικότητας, στόχος αυτής της ημερίδας ήταν η προσέγγιση ζητημάτων παρατήρησης, καταγραφής και σχολιασμού, όσον αφορά σε ζητήματα που εγείρονται στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συνεργασίας στο χώρο της υγείας, καθώς και η ανάδειξη ενός πλαισίου συνεργασίας στελεχών υγείας και εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της άκρως ενδιαφέρουσας ημερίδας παρουσιάσθηκαν ζωντανά δύο πραγματικά περιστατικά: ένα παιδιατρικό και ένα ενός ενήλικα. Και στα δύο αυτά περιστατικά πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις από λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή και ψυχολόγο. Στη συνέχεια, κάθε ειδικότητα παρουσίασε στους φοιτητές τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Παράλληλα, παρουσιάσθηκαν τα αιτήματα του γονέα και του φροντιστή και αναλύθηκαν σύμφωνα με το μοντέλο International Classification of Functioning (ICF).

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με τη διεπιστημονική ομάδα να πραγματοποιεί συζήτηση για τις δυσκολίες που ανακύπτουν από την κάθε ειδικότητα ενώ εκπονήθηκαν οι προτεραιότητες και οι στόχοι συνολικά από όλη την ομάδα με την παρουσία συντονιστή.

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο έχουν έντονο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και στηρίζονται στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων. Μέσω της συγκεκριμένης ημερίδας, οι φοιτητές είχαν τη μοναδική ευκαιρία να εκπαιδευθούν στην ολιστική διαχείριση ενός περιστατικού.

 

diaepistimonikismall-20b
diaepistimonikismall-25b
diaepistimonikismall-11b
diaepistimonikismall-35b
diaepistimonikismall-15b
diaepistimonikismall-44b
diaepistimonikismall-50b
diaepistimonikismall-55b
diaepistimonikismall-56b
diaepistimonikismall-66b