Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στο 2ο Συνέδριο ΕΕΠΑΔΕ

nosileutiki newsΤο Τμήμα Νοσηλευτικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου συμμετείχε στο 2ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου (ΕΕΠαΔΕ) με κεντρικό θέμα «Βασικές Προκλήσεις και Βέλτιστες Πρακτικές Εφαρμογής». 

Το Συνέδριο έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Οι φοιτητές του 3ου έτους παρευρέθηκαν στο Συνέδριο, συμμετέχοντας με εργασία στο Στρογγυλό Τραπέζι, με θέμα: «Η χρήση των POCT στην επείγουσα φροντίδα», με Προέδρους τους κ.κ. Γ. Ίντα και Π. Στεργιάννη.

Αναλυτικά, οι εισηγήσεις στο Στρογγυλό Τραπέζι ήταν:
◊ «Η χρήση των POCT προνοσοκομειακά» - Δ. Μπουραντώνης, Σ. Κούρτη, Π. Μούκα, Μ. Καλλιγέρη (Φοιτητές 3ου έτους, Νοσηλευτική, Μητροπολιτικό Κολλέγιο)

◊ «Η χρήση των POCT στο ΤΕΠ» - Μ. Ρεκλείτη (Υπεύθυνη Προγράμματος Νοσηλευτικής, Μητροπολιτικό Κολλέγιο)

◊ «Ικανοποίηση ασθενών και οφέλη από τη χρήση των POCT στο ΤΕΠ» - Γ. Ίντας (Καθηγητής Νοσηλευτικής, Μητροπολιτικό Κολλέγιο)

◊ «Προοπτικές χρήσης των POCT στο ΤΕΠ στην Ελλάδα» - Π. Στεργιάννης (Καθηγητής Νοσηλευτικής, Μητροπολιτικό Κολλέγιο)

Λίγα λόγια την ΕΕΠαΔΕ

Η Ελληνική Εταιρεία Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου (ΕΕΠαΔΕ) είναι ένας ελληνικός επιστημονικός φορέας που ιδρύθηκε από γιατρούς κι επιστήμονες με αντικείμενο τον Παρακλίνιο Διαγνωστικό Έλεγχο. Βασικό έργο τους είναι ο εντοπισμός, ο ορισμός, η ανάδειξη και η ανάλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από την νέα πραγματικότητα, που φέρνει η ευρεία χρήση των Συστημάτων Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου (Point Of Care sytems) στα συστήματα και τους φορείς Υγείας. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διασφάλιση της ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στο σημείο φροντίδας του ασθενούς. Παράλληλα, λαμβάνει υπ’ όψη της τα επιτεύγματα και τις εξελίξεις στον Τομέα της Υγείας και να αποτελεί φορέα ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών, εμπειριών, πρακτικών και λύσεων που στηρίζονται τόσο σε κλασικές όσο και σε καινοτόμες δεξιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά συστημάτων και λογισμικών. 

Δείτε εδώ περισσότερες φωτογραφίες από τη συμμετοχή του Τμήματος Νοσηλευτικής στο 2ο Συνέδριο ΕΕΠαΔΕ:

PHOTO2nosileutiki
PHOTO3nosileutiki