Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Θεσσαλονίκης στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής

news 000396Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Τομέα Οικονομικών & Διοίκησης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Γεώργιος Χατζηγιαννάκης και ο καθηγητής του Τμήματος  Δρ. Θεόδωρος Σπυρίδης συμμετείχαν με δυο εργασίες τους, στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 23 έως τις 26 Απριλίου 2014 από το ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με θέμα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ("BIG DATA ANALYSIS – BUSINESS ANALYTICS").

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη τους εργασία με τίτλο «Η Επίδραση της Βιτρίνας των Καταστημάτων στη Συμπεριφορά των Καταναλωτών» παρουσιάστηκε στην Ενότητα του συνεδρίου με τίτλο «Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων», ενώ η δεύτερη εργασία τους με τίτλο «Μελέτη της Σχέσης του Τραπεζικού Κλάδου με τους Κλάδους Κατασκευών-Υλικών Κατασκευών, Τροφίμων-Ποτών και Βιομηχανικών Προϊόντων για την Περίοδο 2007-2011» παρουσιάστηκε στην Ενότητα του Συνεδρίου με τίτλο «Πρόβλεψη – Χρονοσειρές».

Βασικός στόχος του συνεδρίου ήταν η ανάπτυξη και η διάδοση της στατιστικής μεθοδολογίας και των εφαρμογών της στη διαχείριση μεγάλων δεδομένων.