Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αποκτά λογισμικό προσομοίωσης, ίδρυσης και λειτουργίας εικονικής επιχείρησης (SimVenture)

start screenΤο Μητροπολιτικό Κολλέγιο και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών, προχώρησε στην απόκτηση του SimVenture, μια σημαντική επένδυση για την εκπαιδευτική διαδικασία του. Πρόκειται για ένα λογισμικό προσομοίωσης, ένα "επιχειρηματικό παιχνίδι" το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν τη δική τους εικονική επιχείρηση για 3 συνεχόμενα χρόνια, με σκοπό να μάθουν όσο γίνεται περισσότερα για τις επιχειρήσεις και για τον εαυτό τους στον ρόλο του επιχειρηματία. Το λογισμικό ενεργοποιεί και προκαλεί το μυαλό του φοιτητή, οδηγείται από αποφάσεις που λαμβάνονται από τους ίδιους τους φοιτητές, καλύπτει συγκεκριμένα θέματα των επιχειρήσεων μέσα από το λογισμικό και εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους, επιτρέποντάς τους να διοικήσουν μια επιχείρηση στο σύνολό της.

Τι διδάσκονται - ωφελούνται οι φοιτητές μέσω του λογισμικού SimVenture;

  • Οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται τους λόγους που οδήγησαν κάποιους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στο να πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Η προσομοίωση που παρέχει το λογισμικό αυτό καλύπτει ποικίλα θέματα, όπως οργάνωση, χρηματοδότηση, πωλήσεις, μάρκετινγκ και σαν αποτέλεσμα αυτών, οι χρήστες καταλαβαίνουν πως οι αποφάσεις που παίρνουν σε έναν τομέα της επιχείρησης, επηρεάζουν και τους υπόλοιπους τομείς.
  • "Τοποθετώντας" τον φοιτητή στο επίκεντρο της διαδικασίας των αποφάσεων, του παρέχει ένα ενεργό μαθησιακό περιβάλλον με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών για επιχειρήσεις και εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα.
  • Το λογισμικό επιτρέπει στους φοιτητές να παίρνουν αποφάσεις, να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των αποφάσεων αυτών, να λύνουν προβλήματα, να εργάζονται σε ομάδες, να είναι μέρος ανταγωνισμού κ.ά.
  • Το λογισμικό SimVenture κάνοντας τη μάθηση διασκέδαση, παρακινεί τους χρήστες να μάθουν όλο και περισσότερα, χωρίς να συνειδητοποιούν πόση δουλειά γίνεται. Τελικά, τους προετοιμάζει όχι μόνο για τον κόσμο της εργασίας, αλλά και για τη δημιουργία μιας δικής τους επιχείρησης.

Θέματα που καλύπτονται από το λογισμικό

Μάρκετινγκ, προώθηση πωλήσεων, διοίκηση λειτουργιών, παραγωγή, προμηθευτές, λογαριασμοί και δαπάνες, εξωτερικές επιδράσεις, τήρηση λογιστικών βιβλίων, χρηματοοικονομικά, χρηματοροές, δείκτες, προϋπολογισμός.