Διάλεξη με θέμα «O Εσωτερικός Έλεγχος στο κέντρο του ενδιαφέροντος»

internal newsΤο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Πειραιά φιλοξένησε τον κ. Πελεκανάκη Ιωάννη σε μια άκρως ενδιαφέρουσα παρουσίαση με θέμα "O Εσωτερικός Έλεγχος στο κέντρο του ενδιαφέροντος / Internal Auditing in the Spotlight" η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016.

Η παρουσίαση του κου Πελεκανάκη κάλυψε μια συνολική επισκόπηση της διαδικασίας του internal auditing, τη διαχρονική πορεία, τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και τις προκλήσεις του επαγγέλματος στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου να γίνει κανείς μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Hellenic Institute of Internal Auditors - HIIA).

Ο κ. Πελεκανάκης είναι Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (C.I.A), Πιστοποιημένος Ελεγκτής Πληροφοριακών Συστημάτων (C.I.S.A), Πιστοποιημένος Ελεγκτής κατά της Απάτης (C.F.E) ενώ κατέχει πιστοποίηση στο χώρο του Αυτοελέγχου των Δικλείδων Ασφαλείας (C.C.S.A) και στο χώρο της Διαχείρισης Κινδύνων (C.R.P). Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο της Διεθνούς Λογιστικής και Ελεγκτικής. Έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας πάνω στον έλεγχο, εργαζόμενος σε ελεγκτικούς οίκους και έχει παράσχει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σε πληθώρα εταιριών στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή και στην ΝΑ Ασία. Σήμερα είναι επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου στην ΑΕΜΥ ΑΕ και επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργείου Οικονομικών. Παρέχει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης μέσα από την εταιρεία Pelekanakis Professional Services.

143412low