Δημοσίευση βιβλίου με τη συμμετοχή ακαδημαϊκού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

book newsΟ Παναγιώτης Κουτσουβέλης, καθηγητής, μέλος της ακαδημαϊκής ομάδας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, συμμετείχε στη συγγραφή βιβλίου με τίτλο “Innovative Management Education Pedagogies for Preparing Next-Generation Leaders (Advances in Logistics, Operations, and Management Science)”.

Πιο συγκεκριμένα, ο κος Κουτσουβέλης συμμετείχε στη συγγραφή του κεφαλαίου 6 του βιβλίου με τίτλο “Effective Change in Educational Institutions: Does the Construct of Power Influence Management and Leadership Models in Everyday Professional Practice?”. Το κεφάλαιο πραγματεύεται το θεωρητικό πλαίσιο διαχείρισης της αλλαγής, εστιάζοντας στη δομή της εξουσίας στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα.