Ακαδημαϊκός παρουσιάζει εργασία του στα πλαίσια του 36ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λογιστικής

news 000161a2222Ο ακαδημαϊκός Δρ Οδυσσέας Παυλάτος, καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, επιλέχθηκε για να παρουσιάσει επιστημονική εργασία του με τίτλο “Strategic management accounting, contingent factors and performance in hotels” στο 36ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λογιστικής, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι μεταξύ 5-8 Μαϊου 2013.

Ο στόχος της εν λόγω εργασίας είναι να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ παραγόντων της ενδεχομενικής θεωρίας, της χρήσης των εργαλείων της στρατηγικής διοικητικής λογιστικής και της επιχειρησιακής επίδοσης  σε ένα περιβάλλον επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Στα πλαίσια της εργασίας, διεξήχθη εμπειρική έρευνα σε 106 ηγετικά ξενοδοχεία στην Ελλάδα και η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η χρήση των εργαλείων της στρατηγικής διοικητικής λογιστικής στα ξενοδοχεία μπορεί να θεωρηθεί αρκετά ικανοποιητική.