Ακαδημαϊκός παρουσιάζει στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη

news 000178dΟ Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος επιλέχθηκε για να παρουσιάσει επιστημονική εργασία του με τίτλο “Examining complex interactions of factors affecting innovation activities of firms. A field study of SMEs in six European countries” στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ 20 και 21 Ιουνίου 2013.

Ο σκοπός της μελέτης είναι η εξέταση των σύνθετων αλληλεπιδράσεων μεταξύ μεταβλητών που επηρεάζουν την καινοτομική δραστηριότητα των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων του ευρωπαϊκού κατασκευαστικού κλάδου, μέσω της χρήσης ενός μοντέλου ιεραρχικής λογαριθμικής ανάλυσης. Στη συγκεκριμένη μελέτη, η καινοτομία εκτιμήθηκε μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα πρωτογενή δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από την επίσημη έρευνα που διεξήχθη από το e-Business Watch της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2009. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε με 627 τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε έξι (6) χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τα αποτελέσματα αποκαλύφθηκαν 15 αλληλεπιδράσεις δύο-κατευθύνσεων μεταξύ των επιλεγμένων μεταβλητών, από τις αρχικές 28.

Ευελπιστείται ότι η  συγκεκριμένη έρευνα έθεσε τα θεμέλια για την περεταίρω εξέταση της καινοτομικής δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.