Εργαστήρια Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πληροφορικής

Υπερσύγχρονα εργαστήρια Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής με εξοπλισμό τελευταίας γενιάς

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και η Σχολή Πληροφορικής διαθέτουν υπερσύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και την έρευνα.

Πιστοποιημένοι τεχνικοί και ειδικοί επιστήμονες είναι στη διάθεση των φοιτητών κάθε στιγμή. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και είναι ανοικτά για όλους τους φοιτητές και εκτός των ωρών διδασκαλίας, μέσω της διαδικασίας κράτησης (booking) στη Γραμματεία.

1

SIM Venture

Επιπλέον, στα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο SIM VENTURE. Πρόκειται για ένα λογισμικό προσομοίωσης, ένα “επιχειρηματικό παιχνίδι” το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν τη δική τους εικονική επιχείρηση για 3 συνεχόμενα χρόνια, με σκοπό να μάθουν όσο γίνεται περισσότερα για τις επιχειρήσεις και για τον εαυτό τους στον ρόλο του επιχειρηματία. Το λογισμικό ενεργοποιεί και προκαλεί το μυαλό του φοιτητή, οδηγείται από αποφάσεις που λαμβάνονται από τους ίδιους τους φοιτητές, καλύπτει συγκεκριμένα θέματα των επιχειρήσεων μέσα από το λογισμικό και εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους, επιτρέποντάς τους να διοικήσουν μια επιχείρηση στο σύνολό της. Κάνοντας τη μάθηση διασκέδαση, παρακινεί τους χρήστες να μάθουν όλο και περισσότερα, χωρίς να συνειδητοποιούν πόση δουλειά γίνεται. Τελικά, τους προετοιμάζει όχι μόνο για τον κόσμο της εργασίας, αλλά και για τη δημιουργία μιας δικής τους επιχείρησης.

2

Εργαστήρια Η/Υ

Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και είναι ανοικτά για όλους τους φοιτητές και εκτός των ωρών διδασκαλίας, μέσω της διαδικασίας κράτησης (booking) στη Γραμματεία.

Πιο συγκεκριμένα, τα εργαστήρια παρέχουν τις παρακάτω δυνατότητες:

  • Project Management Software και ειδικό πρόγραμμα αξιολόγησης προσωπικού
  • Στατιστικό πρόγραμμα SPSS
  • Πλατφόρμα ανάπτυξης συστημάτων βάσεων δεδομένων της Oracle
  • Πρόσβαση σε εξυπηρετητή MySQL
  • Σειρά από εργαλεία σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων και πολυμεσικών εφαρμογών, καθώς και των σχετικών μέσων προγραμματισμού (DHTML, XML, .NET, κλπ.)
  • Γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο με χρήση πολλαπλών browsers.
PHOTO GALLERY
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ