Εργαστήρια Ναυτικής Ακαδημίας

Υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει πραγματοποιήσει μία τεράστια επένδυση σε υποδομές και εγκαταστάσεις με σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς, με σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές της Ναυτικής Ακαδημίας ένα ασύγκριτο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο εξασφαλίζει μία ολοκληρωμένη και συναρπαστική εμπειρία φοίτησης.

Τα εργαστήρια της Ναυτικής Ακαδημίας ξεχωρίζουν για τον εξοπλισμό τελευταίας γενιάς που διαθέτουν, που περιλαμβάνει και υπερσύγχρονους προσομοιωτές. Τα προγράμματα σπουδών συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων προγραμμάτων ναυτιλιακής εκπαίδευσης στον κόσμο, είναι σύγχρονα, ενσωματώνουν όλες τις τρέχουσες τάσεις και εξελίξεις του ναυτιλιακού κλάδου και καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας της ναυτιλίας. Βασικός στόχος είναι η εμπέδωση εξειδικευμένων γνώσεων και η σφυρηλάτηση ζωτικών δεξιοτήτων απασχόλησης, οι οποίες αποτελούν προαπαιτούμενα για τη σταδιοδρομία στη διεθνή ναυτιλία.

1

Εργαστήρια Ναυτικής Ακαδημίας

Τα εργαστήρια της Ναυτικής Ακαδημίας περιλαμβάνουν: Προσομοιωτή γέφυρας (Full Mission Bridge Simulator), Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων Απεικόνισης Χαρτών και Πληροφοριών (ECDIS), Προσομοιωτή Μηχανής (Full Mission Engine Room Simulator), Προσομοιωτή Υψηλής Τάσης (High Voltage Installation), Προσομοιωτή Διαχείρισης Υγρού Φορτίου (Liquid Cargo Operations Simulator), Μηχανουργείο (Engineering Workshop), Κέντρο Ναυτικών Δεξιοτήτων (Seamanship Centre), Εργαστήριο Ναυτιλίας (Navigation Lab).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ