Leading and Managing Change in Healthcare

To κορυφαίο Παγκοσμίως Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών Υγείας και Ιατροκοινωνικής Φροντίδας του UCL Global Business School for Health, για 1η φορά στην Ελλάδα
HEALTHCARE

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Νο1 στον κόσμο

1

H παγκόσμιας εμβέλειας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Υγείας του UCL είναι η 1η Σχολή Επιχειρήσεων παγκοσμίως αφοσιωμένη στη Διοίκηση της Υγείας και της Ιατροκοινωνικής Φροντίδας.

Παγκοσμίως εξειδικευμένο

2

Το UCL συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστήμιων με εξειδίκευση στην Υγεία. Έχει διακριθεί μεταξύ των πρώτων 5 πανεπιστήμιων στον κόσμο για την ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της παγκόσμια υγείας.

Επαγγελματική εξέλιξη

3

Σχεδιασμένο από τους κορυφαίους παγκοσμίως ειδικούς του UCL, το συγκεκριμένο πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να μεταμορφώσετε τον οργανισμό στον οποίο εργάζεστε και να επιταχύνετε την εξέλιξη της καριέρα σας.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ
6/11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
3
ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)
Blended Learning
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
en
ΓΛΩΣΣΑ

Επιλέξτε το κορυφαίο, παγκόσμιας εμβέλειας, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών Υγείας και εξελιχθείτε επαγγελματικά σε ηγέτη υψηλού αντίκτυπου, που μπορεί να επιτύχει «μετασχηματιστική αλλαγή» στον παγκόσμιο τομέα της Υγείας και Ιατροκοινωνικής Φροντίδας.

Σχεδιασμένο από εξειδικευμένα στελέχη του UCL Global Business School for Health – την πρώτη Σχολή Διοίκηση Επιχειρήσεων Υγείας στον κόσμο – το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών «Leading and Managing Change in Healthcare» παρέχει μια ευκαιρία για να αναλογιστείτε και να βελτιώσετε τις καθημερινές ηγετικές σας δραστηριότητες, βοηθώντας σας να προχωρήσετε σε οργανωσιακή αλλαγή πιο αποτελεσματικά, μακροπρόθεσμα.

Τα τελευταία χρόνια, οι δημογραφικές αλλαγές, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, η κλιματική αλλαγή, η τεχνολογία, και η κοινωνική ανισότητα έχουν ασκήσει μεγάλη πίεση στην υγεία και την ιατροκοινωνική φροντίδα. Με την πανδημία COVID-19 να προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη πίεση, οι ηγέτες στον τομέα της υγείας και ιατροκοινωνικής φροντίδας παγκοσμίως, καλούνται να εφαρμόσουν απτές μετασχηματιστικές αλλαγές.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών του UCL «Leading and Managing Change in Healthcare», με διάρκεια 3ων ημερών, έχει σχεδιαστεί από τους κορυφαίους παγκοσμίως ειδικούς του UCL για να προετοιμάζει στελέχη του κλάδου της υγείας να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις των οργανισμών υγείας και ιατρο-κοινωνικής Φροντίδας, ώστε να μεταμορφώσουν τόσο τον φορέα εργασίας τους αλλά και την καριέρα τους.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ενότητα 1: Αυτοηγεσία και Φορέας Αλλαγής

Αναπτύξτε την ταυτότητά σας ως ηγέτη μέσω μιας στοχαστικής εστίασης που προσφέρει μάθηση μέσω δράσης.

Κατανοήστε την αρχή ότι η προσωπική ανάπτυξη και ανέλιξη είναι ο πυρήνας για την επιτυχημένη διαχείριση της αλλαγής και μάθετε πώς να είστε προσαρμοστική/ός και να υποδέχεστε την διαδικασία αλλαγής.

Εμβαθύνετε την κατανόησή σας για το πώς οι ηγετικές σας ικανότητες μπορούν να διαμορφώσουν το όραμα, τον σκοπό και τις αξίες του φορέα σας.

Ενότητα 2: Κατανόηση του Φορέα Εργασίας σας, της Οργανωσιακής Κουλτούρας και του Εργατικού Δυναμικού σας

Κατανοήστε θεωρίες και προσεγγίσεις για τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε οργανισμούς, και εξερευνήστε προσαρμοστικά μοντέλα ηγεσίας που απαιτούνται για την ηγεσία αλλαγής.

Κατανοήστε πώς οι ηγέτες εκφράζονται για την αλλαγή ώστε να προωθήσουν τη δέσμευση, τις ιεραρχίες, τις άτυπες δομές, το διάλογο και τη διαπραγμάτευση, και την ανάπτυξη ενσυναίσθησης για την αλλαγή.

Ενότητα 3: Παγκόσμια Υγεία: Πολιτική και Εξουσία

Κατανοήστε πώς η παγκόσμια υγεία επηρεάζεται από την εξουσία, την πολιτική και την κατανομή των πόρων, και διερευνήστε πώς η υγεία επηρεάζεται από δομικές, κοινωνικές, νομικές και πολιτικές ανισότητες.

Μάθετε για διάφορα οικοσυστήματα υγείας, ιδέες και θεσμούς για να βελτιώσετε την επίγνωσή σας για το πού βρίσκεται η δύναμη και η σημασία των δικτύων, και η ικανότητά μας να επιφέρουμε αλλαγή.

Ενότητα 4: Το Οικοσύστημα Υγείας ως Οδηγός Αλλαγής

Μάθετε για την υγειονομική φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή και τον καταναλωτή, την ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης και τη βασισμένη στην αξία υγειονομική φροντίδα, μέσα στο μεταβαλλόμενο οικοσύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Κατανοήστε τους παράγοντες σε αυτό το αναδυόμενο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, τον αντίκτυπο στους επαγγελματίες υγείας και τον προγραμματισμό του εργατικού δυναμικού, τον ρόλο της ανάλυσης δεδομένων στη λήψη αποφάσεων, τη συμμετοχή των ασθενών για βελτιωμένη παραγωγικότητα, και τις λειτουργικές προκλήσεις.

Ενότητα 5: Εξερεύνηση της Διαδικασίας Αλλαγής

Εξερευνήστε τη θεωρητική πλευρά της αλλαγής στην υγειονομική φροντίδα.

Eπωφεληθείτε από τις επισκέψεις σε χώρους επαγγελματιών που προσφέρουν υψηλού επιπέδου υγειονομική και ιατροκοινωνική φροντίδα, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να αποκτήσετε γνώση στη διαχείριση αλλαγών και να εφαρμόσετε τη γνώση και τη θεωρία.

Ενότητα 6: Σκέψη Σχεδίασης για Δημιουργία Αλλαγής

Εξερευνήστε το μοντέλο φροντίδας με επίκεντρο τον χρήστη, εστιάζοντας στους ασθενείς και τους πελάτες, μέσω ελκυστικής μάθησης και δραστηριοτήτων.

Εξετάστε τους ανθρώπινους παράγοντες και σχεδιάστε ευκαιρίες που σχετίζονται με τεχνολογίες ψηφιακής υγείας και κατανοείστε την αξιολόγηση της προσέγγισης με επίκεντρο τον χρήστη.

Αξιοποιήστε τις ιδέες της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, αμφισβητώντας τις σιωπηρές υποθέσεις πίσω από τις τρέχουσες πρακτικές για την προώθηση της καινοτομίας.

Ενότητα 7: Μέτρηση των Αποτελεσμάτων και των Επιπτώσεων της Αλλαγής

Εξετάστε διάφορους τρόπους σχεδιασμού στρατηγικής διαχείρισης αλλαγών, ταυτόχρονα με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου.

Εργαστείτε μέσω μιας μελέτης περίπτωσης υγειονομικής φροντίδας ψηφιακού μετασχηματισμού για να εξερευνήσετε χρησιμοποιώντας οργανωτικές αξιολογήσεις και βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) για να ελέγξετε εάν η αλλαγή είναι ενσωματωμένη και συνεχής.

Ενότητα 8: Έργα και Σχέδια Αλλαγής

Θα εργαστείτε σε μια περίπτωση προσωπικής αλλαγής, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Η συγκεκριμένη εργασία θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης Ενότητας.

Η εργασία σας, θα βασιστεί στη μάθηση και τις ομαδικές συζητήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Εκπαίδευσης Στελεχών «Leading and Managing Change in Healthcare». Η συγκεκριμένη συνεδρία θα σας επιτρέψει να επωφεληθείτε από τη συνεισφορά και τις γνώσεις των εισηγητών του UCL και των συναδέλφων σας.

1

Σε Ποιους Απευθύνεται το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών «Leading and Managing Change in Healthcare» απευθύνεται σε φιλόδοξα, υψηλόβαθμα στελέχη που θέλουν να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στην εφαρμογή μετασχηματιστικών αλλαγών στο φορέα εργασίας τους. Απευθύνεται σε κλινικούς ή ηγέτες υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ή στελέχη επιφορτισμένα με την περάτωση μιας συγκεκριμένης αλλαγής σε φορέα υγειονομικής και ιατροκοινωνικής φροντίδας. Ή, μπορεί να προέρχονται από έναν κλάδο που σχετίζεται με την υγειονομική περίθαλψη και τις φαρμακευτική βιομηχανία, και να εργάζονται σε ένα επίπεδο όπου αναμένεται να επιφέρουν οργανωσιακές αλλαγές.

2

Τα Κυριότερα Σημεία του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών «Leading and Managing Change in Healthcare», παρέχεται μέσω διαδραστικών διαλέξεων από ακαδημαϊκούς και διακεκριμένους προσκεκλημένους ομιλητές του UCL, οι οποίες εμπλουτίζονται από επισκέψεις σε χώρους Ιατροκοινωνικής φροντίδας, case studies, συζητήσεις, καθώς και ασκήσεις.

3

Eστίαση σε Καταστάσεις του Πραγματικού Κόσμου

Ενσωματώνοντας τόσο τη βασισμένη στα συμφραζόμενα όσο και τη βιωματική μάθηση, μεγάλο μέρος του Προγράμματος αναπτύσσεται μέσω πραγματικών περιπτωσιολογικών μελετών και μάθησης, και βάσει έργων από ειδικούς στη διαχείριση αλλαγής και την ηγεσία. Πριν την έναρξη του Προγράμματος, Θα δοθεί πρόσβαση στους συμμετέχοντες σε ηχογραφημένες συνεδρίες και υλικό προετοιμασίας για όλες τις Ενότητες. Επίσης, πριν την έναρξη του Προγράμματος, θα σταλεί στους συμμετέχοντες ένα Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Ηγεσίας προς συμπλήρωση. Αυτό θα αποτελέσει μια σημαντική βάση της 1ης Ενότητας, όταν θα κατανοηθεί το σημείο έναρξης και το στυλ ηγεσίας του κάθε συμμετέχοντα. Μέσω ενός νέου δικτύου ομοϊδεατών ηγετών στον τομέα της παγκόσμιας υγείας, οι συμμετέχοντες θα αποκομίσουν από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα μια, βασισμένη σε στοιχεία, αναζωογονημένη προσέγγιση για την επιτυχή διαχείριση αλλαγών στους οργανισμούς υγείας και ιατρο-κοινωνικής Φροντίδας.

4

Τρόπος Διδασκαλίας

Το περιεχόμενο του Προγράμματος Εκπαίδευσης Στελεχών «Leading and Managing Change in Healthcare», παραδίδεται μέσω 8 Ενοτήτων με διάρκεια 3ων ημερών, από τις 9:30 π.μ. έως τις 5:30 μ.μ. Κάθε ημέρα εκπαίδευσης ολοκληρώνεται με μια συνεδρία 360ο ανατροφοδότησης, όπου οι συμμετέχοντες θα κληθούν να μοιραστούν τις σκέψεις τους σχετικά με τη μαθησιακή εμπειρία, τους ομιλητές, το περιεχόμενο, και τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ημέρας, και θα λάβουν σχόλια και ανατροφοδότηση από τους συντονιστές της ενότητας, την ίδια ημέρα. Αυτές οι συνεδρίες θα είναι, επίσης, μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν σε διάλογο μεταξύ συναδέλφων, και να λάβουν ανατροφοδότηση από συνάδελφους. Ως μέρος της αυτοκαθοδηγούμενης μάθησής, άρθρα, και εργαλεία αυτοαξιολόγησης θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής διδασκαλίας και μάθησης του UCL. Επίσης, ως μέρος της αυτοκαθοδηγούμενης μάθησης, των ακαδημαϊκού περιεχομένου, και της αυτοαξιολόγησης, διάφορα τεχνολογικά εργαλεία θα είναι διαθέσιμα online, μέσω της πλατφόρμας UCL eXtend.

5

Αξιολόγηση

Οι συμμετέχοντες θα ολοκληρώσουν δύο αξιολογήσεις για το Πρόγραμμα «Leading and Managing Change in Healthcare». Η πρώτη αξιολόγηση θα αφορά την υποβολή ενός αρχείου, το οποίο θα περιλαμβάνει μια καταγραφή αυτοστοχασμού σχετικά με την εμπειρία του συμμετέχοντα ως ηγέτη/ηγέτιδα στην καθοδήγηση αλλαγής. Η δεύτερη αξιολόγηση, θα είναι αποτέλεσμα μιας ομαδικής εργασίας και παρουσίασης, η οποία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός σχεδίου διαχείρισης αλλαγής στην ιατρο-κοινωνική φροντίδα, το οποίο θα αξιολογηθεί από μια ομάδα ειδικών του UCL, το τελευταίο απόγευμα του Προγράμματος. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος και των δύο αξιολογήσεων, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολουθησης από το UCL Global Business School for Health.

6

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Εκπαίδευσης Στελεχών «Leading and Managing Change in Healthcare», θα μπορείτε να:

 • κατανοήσετε το στυλ ηγεσίας σας και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην καθοδήγηση και τη διαχείριση αλλαγής στο φορέα εργασίας σας.
 • αναπτύξετε περαιτέρω την καριέρα σας ως ηγέτης υψηλού αντίκτυπου που μπορεί να επιφέρει αλλαγές μετασχηματισμού.
 • αναγνωρίσετε τις αλληλεξαρτήσεις του να είσαι παράγοντας αλλαγής στον τομέα της υγείας και της ιατρο-κοινωνικής φροντίδας.
 • εκτιμήσετε τους πολυάριθμους καταλυτικούς παράγοντες αλλαγής που σχετίζονται με τον φορέα εργασία σας, την κουλτούρα και το εργατικό δυναμικό.
 • εφαρμόσετε νέα πλαίσια, εργαλεία, μελέτες περιπτώσεων και οδικούς χάρτες προς όφελος του φορέα σας.
 • αναλογιστείτε πώς η εξουσία και η πολιτική επηρεάζουν εσάς ως ηγέτη.
 • αναπτύξετε εργαλεία για τη χαρτογράφηση και τη δέσμευση των ενδιαφερόμενων, ως μέρος της διαδικασίας προς την αλλαγή.
 • κατανοήσετε έννοιες και ιδέες που σχετίζονται με τη διαχείριση και την καθοδήγηση αλλαγής.
 • προσδιορίσετε και να αξιολογήσετε τον αντίκτυπο που έχει ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι διαταραχές στο φορέα εργασίας σας.
 • επιδεικνύετε δεξιότητες επίλυσης σύνθετων προβλημάτων και λήψης αποφάσεων.
 • εφαρμόσετε τη μάθηση στις συγκεκριμένες οργανωτικές σας προκλήσεις και ευκαιρίες.
 • εμβαθύνετε τα δίκτυα και τις σχέσεις σας με ηγέτες στον τομέα της υγείας και ιατρο-κοινωνικής φροντίδας, μαζί με κορυφαίους ακαδημαϊκούς και ειδικούς στον τομέα της υγείας παγκοσμίως.
7

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Εκπαίδευσης Στελεχών «Leading and Managing Change in Healthcare», χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης υπογεγραμμένο από τη Διευθύντρια του UCL Global Business for Health, Professor Nora Ann Colton, και το οποίο μπορεί να κοινοποιηθεί σε υπεύθυνους προσλήψεων, εργοδότες, και επαγγελματικά και προσωπικά δίκτυα.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Dr Rodolfo Catena

Ο Δρ. Rodolfo Catena είναι Λέκτορας Λειτουργιών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο UCL Global Business School for Health. Είναι ειδικός στην υγειονομική φροντίδα με βάση την αξία. Ο Δρ. Cantena με υπόβαθρο στη Mηχανική, έχει Mεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών από το UC Berkeley και δύο Τίτλους Σπουδών από τη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Bologna. Έχει επίσης Διδακτορικό στις Σπουδές Διοίκησης από το Saïd Business School του Oxford University, όπου ειδικεύτηκε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ο Rodolfo συνέβαλε στην επιτυχημένη έναρξη δύο νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην υγειονομική φροντίδα και ηγείται του μαθήματος του Προγράμματος Εκπαίδευσης Στελεχών στη ‘Φροντίδα Υγείας Βασισμένη στην Αξία’. Πριν επιστρέψει στον ακαδημαϊκό χώρο, ο Rodolfo υποστήριξε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε όλο τον κόσμο, σε διάφορες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ελβετία και το Βέλγιο.

Professor Nora Ann Colton

Η Professor Nora Colton είναι η Διευθύντρια του UCL Global Business School of Health. Είναι οικονομολόγος υγείας και ανάπτυξης με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και στρατηγική αλλαγής. Πριν τον συγκεκριμένο ρόλο, ήταν Διευθύντρια Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο UCL και Διευθύντρια Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας του UCL και το Οφθαλμικό Νοσοκομείο Moorfields. Υπήρξε Καθηγήτρια (πρώτης βαθμίδας) Διεθνών Οικονομικών στο Drew University (US), κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Αναπληρωτής Αντιπρύτανης στο University of East London (UK), και Επισκέπτρια Καθηγήτρια στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στο University of Electronic Science and Technology of China, καθώς και στο American University of Beirut (LEBN).

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου από το Oxford University (UK). Έχει επίσης σπουδάσει και διδάξει σε πολλά και κορυφαία πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων είναι το Harvard University, και το W. P. Carey School of Business στο Arizona State University, American University in Cairo, American University of Beirut, και στο Barcelona School of Management στο Pompeu Fabra University. Είναι, επίσης, κάτοχος Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης στη Διαχείριση Αλλαγών, από το Cornell University (US).

Η Professor Nora Colton έχει λάβει μια σειρά από επιχορηγήσεις τόσο από τα Ιδρύματα Fulbright, και Carnegie για τη διεξαγωγή μελετών στη Μέση Ανατολή.

Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων σε περιοδικά σχετικά με την οικονομία και την πολιτική της Μέσης Ανατολής. Είναι, επίσης συν-συγγραφέας ενός βιβλίου δημοσιευμένο από την Elsevier Press, με τίτλο Middle East Finance: Missed-opportunities or Future Prospects, και προετοιμάζει ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Palgrave-Macmillan για την πολιτική οικονομία της Υεμένης.

Υπήρξε, επίσης, συντάκτρια μιας σειράς βιβλίων για τα οικονομικά της Μέσης Ανατολής τα οποία εκδόθηκαν από τον εκδοτικό οίκο Palgrave-Macmillan. Πρόσφατα, ξεκίνησε τη διεξαγωγή μελετών και μια σειρά από δημοσιεύσεις σχετικά με τη διαχείριση της υγειονομικής φροντίδας και τη στρατηγική ηγεσία.

Η Professor Nora Colton δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαχείριση της αλλαγής καθώς σχετίζεται με τον τομέα της ιατροκοινωνικής φροντίδας. Έχει σχεδιάσει προγράμματα εκπαίδευσης, και έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα ‘Διαχείριση Υγειονομικής Φροντίδας’ καθώς και σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλόβαθμων στελεχών που σχετίζονται με την υγεία.

Professor Julie Davies

Η Julie Davies είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια (Equality, Diversity and Inclusion) και Διευθύντρια των Προγραμμάτων MBA και EMBA Health στο UCL Global Business School for Health.

Είναι συν-εκδότρια του Human Resource Development Review και συμπροεδρεύει στην επιτροπή ανάπτυξης έρευνας για το University Forum for Human Resource Development. Είναι μέλος της ετήσιας συντονιστικής επιτροπής του συνεδρίου MBA του EFMD. Η Julie, είναι, επίσης, διαχειρίστρια στο Kirkwood Hospice, όπου υπηρετεί στις επιτροπές επενδύσεων, οικονομικών και πόρων.

Πρίν την θέση Καθηγήτριας στο UCL, η Julie είχε τον ακαδημαϊκό τίτλο Reader στην Ανάπτυξη Ηγεσίας στη Σχολή Επιχειρήσεων και Νομικής στο Manchester Metropolitan University, και υπήρξε υπεύθυνη για τη έρευνα και τη διασύνδεση με τις επιχειρήσεις’ στο Huddersfield Business School. Ήταν Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Chartered Association of Business Schools, όπου ξεκίνησε και διηύθυνε το International Deans’ Program with EFMD, το οποίο περιελάμβανε ακαδημαϊκές επισκέψεις με κοσμήτορες σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Η Julie συν-συντονίζει τα Προγράμματα Κοσμητόρων για το Association of Asia-Pacific Business Schools. Ήταν, επίσης, Διευθύντρια Διοικητικών Λειτουργειών στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του City University. Η Julie διαχειρίστηκε μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς χρηματοοικονομικών και τα οικονομικών στο School of Oriental and African Studies, στα οποία απονεμήθηκε το Queen’s Anniversary Prize. Υπήρξε Υπεύθυνη Πόρων στο Τμήμα Χημείας του UCL. Κατά τη διάρκεια της εργασία της στην Εθνική Υγειονομική υπηρεσία (National Health Service), Julie αποσπάστηκε στην ομάδα διαχείρισης αλλαγών για την έναρξη του Chelsea & Westminster Hospital και εργάστηκε στο ανθρώπινο δυναμικό στις οικογενειακές και κοινοτικές υπηρεσίες, ογκολογία, παιδιατρική, υπηρεσίες μητρότητας, και εγκαταστάσεις, στο κέντρο του Λονδίνου.

Η Julie ολοκλήρωσε το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της στα Ρωσικά και Αγγλικά στο University of Birmingham, και έλαβε LLB από το Open University, από το οποίο απέκτησε, επίσης, και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Εκπαίδευση. Διαθέτει Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης από το Sheffield University και Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό Personnel από το University of Westminster. Η Julie έλαβε το MBA της από το Kingston Business School, και Διδακτορικό στη στρατηγική διαχείριση από το University of Warwick. Η διδακτορική της διατριβή εξέτασε τις υβριδικές πρακτικές στρατηγικής ανώτερων μεσαίων στελεχών. Η Julie είναι ασκούμενη συνεργάτις του Chartered Institute of Personnel and Development, και Fellow στο Higher Education Academy, και στο Association of University Administrators. Η Julie είναι καταρτισμένη coach υψηλόβαθμων στελεχών και πιστοποιημένη ψυχομετρική αξιολογήτρια. Υπήρξε, επίσης, επισκέπτρια υπότροφος του Study of Higher Education στο University of Melbourne.

Dr. Suzanne Wait

Η Δρ. Suzanne Wait συνίδρυσε την εταιρεία The Health Policy Partnership το 2015. Με μια σταδιοδρομία 15 ετών στον τομέα ‘Πολιτική της Υγείας’, η Δρ. Wait βοήθησε στη διεξαγωγή πρωτοβουλιών που αφορούν διάφορους τομείς πολλών ασθενειών. Το αντικείμενο των σπουδών της επικεντρώνεται σε θέματα Δημόσιας Υγείας. Συγκεκριμένα, έχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Δημόσια Υγεία από το Columbia University, και Διδακτορικό στη Δημόσια Υγεία από το University of Strasbourg.