13.03.2023
ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ

Το σχέδιο δράσης του Ιδρύματος Μποδοσάκη στη Σχολή Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Το Σχέδιο Δράσης «Δημόσια Υγεία στον 21ο Αιώνα» του Ιδρύματος Μποδοσάκη εντάσσεται στη διδακτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών της Σχολής Υγείας.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο εντάσσει στη διδακτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών της Σχολής Υγείας. το Σχέδιο Δράσης του Ιδρύματος Μποδοσάκη «Δημόσια Υγεία στον 21ο Αιώνα» του Ιδρύματος Μποδοσάκη. 

Με αφετηρία τις σύγχρονες προσεγγίσεις και πρακτικές σε όλες τις λειτουργίες των Υπηρεσιών Υγείας καθώς και της Δημόσιας Υγείας, η καλλιέργεια διεπιστημονικού πνεύματος αποτελεί βασικό άξονα εκπαίδευσης για τους φοιτητές που σπουδάζουν στα Τμήματα Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Μαιευτικής, Ποδιατρικής και Διαιτολoγίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

Η περαιτέρω αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της φιλοσοφίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

Πιο συγκεκριμένα, τo μάθημα της διεπιστημονικής εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έχει σχεδιαστεί ώστε οι φοιτητές να αποκτούν την εμπειρία της διεπιστημονικής ομάδας, στο πλαίσιο των σπουδών τους. Οι φοιτητές ενημερώνονται για τα μέλη μιας διεπιστημονικής ομάδας και τα διαφορετικά επιστημονικά πεδία από τα οποία προέρχονται και μαθαίνουν πως συστηματική συνεργασία βελτιώνει την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης.

Στο πλαίσιο του μαθήματος προωθείται ευέλικτη, συντονισμένη, βιώσιμη, ανθρωποκεντρική φροντίδα, διασφαλίζοντας την ταυτότητα κάθε επαγγελματία υγείας. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες βιώνουν το μάθημα ως μια πρακτική που ενισχύει την επικοινωνία, τη λήψη αποφάσεων και επιτρέπει τόσο στις ξεχωριστές όσο και στις κοινές γνώσεις των επαγγελματιών να επηρεάσουν τη φροντίδα θέτοντας τη βάση για μία κουλτούρα ανθρωποκεντρικής φροντίδας στο ελληνικό σύστημα υγείας.

 

Το Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία στον 21ο αιώνα αποτελεί σημείο αναφοράς για διδάσκοντες και διδασκομένους του Μητροπολιτικού Κολλεγίου παρουσιάζοντας τα δομικά στοιχεία & τις προϋποθέσεις εφαρμογής ενός σύγχρονου Συστήματος Δημόσιας Υγείας. Παράλληλα, δίνει μεγάλη έμφαση στο δικαίωμα στην υγεία, την ισότητα και τη βιωσιμότητα.

Λίγα λόγια για το «Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία στον 21ο αιώνα» του Ιδρύματος Μποδοσάκη: 

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Πρωτοβουλία 1821-2021 και με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον της Ελλάδας, ανέλαβε την κατάρτιση τεσσάρων ολοκληρωμένων Σχεδίων Δράσης, για το Πανεπιστήμιο του 2030, την αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας, την αντιμετώπιση βασικών Περιβαλλοντικών Προκλήσεων και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στη χώρα μας, τομείς που εμπίπτουν στους πυλώνες δράσης του. Tα Σχέδια Δράσης τελούν υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και θα τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας προς αξιοποίηση.

Oops! We could not locate your form.

MORE NEWS
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ