Έρευνα

Διεθνή Συνέδρια, Ερευνητικά Προγράμματα και Ινστιτούτα.
ΕΡΕΥΝΑ

Με στόχο την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και τη δημιουργία νέας γνώσης, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο – παράλληλα με τα πανεπιστημιακά προγράμματα που προσφέρει – έχει και πλούσια ερευνητική δραστηριότητα.

Σε συνεργασία με διεθνή Πανεπιστήμια και οργανισμούς, διοργανώνει κάθε χρόνο διεθνή συνέδρια σε μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων και έχει ιδρύσει ερευνητικά ινστιτούτα εντός του Κολλεγίου. Ενθαρρύνει και στηρίζει τη συμμετοχή των φοιτητών του σε Πανελλήνια και Διεθνή επιστημονικά συνέδρια και διοργανώσεις, με στόχο την επέκταση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους γνώσεων, το networking με διακεκριμένους επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου τους, αλλά και προκειμένου να έρθουν σε άμεση επαφή με τον παλμό και τις ανάγκες της αγοράς. Επιπλέον, συμμετέχει ως εταίρος σε πλήθος ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων μαζί με φορείς και Πανεπιστήμια από όλον τον κόσμο.

To Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA) για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων επιστημόνων και των φοιτητών στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, την ανάπτυξη από κοινού ερευνητικών δράσεων, καθώς και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης βασισμένων στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

περισσότερα +

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Τα Μητροπολιτικό Κολλέγιο διοργανώνει διεθνή συνέδρια σε μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και φορείς από όλο τον κόσμο.

Στόχος των συνεδρίων είναι η προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης και η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις τελευταίες εξελίξεις στα επιστημονικά πεδία τα οποία πραγματεύονται. Επιπλέον, αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για τους φοιτητές μας, οι οποίοι μπορούν μέσω αυτών να διευρύνουν τους ορίζοντες τους, να συμμετάσχουν σε ερευνητικές ομάδες, να παρουσιάσουν εργασίες και να γνωρίσουν επιστήμονες του αντικειμένου τους με διεθνή εμβέλεια.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τα Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνεργάζεται με διεθνή Πανεπιστήμια και φορείς για τη διεξαγωγή ερευνών και συμμετέχει ως εταίρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Τα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχει γίνονται σε συνεργασία με ιδρύματα από όλον τον κόσμο και καλύπτουν μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων, όπως η πληροφορική, η κυβερνοασφάλεια, η επιστήμη δεδομένων, οι επιστήμες υγείας, η διοίκηση επιχειρήσεων, οι ανθρωπιστικές επιστήμες και άλλα.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, έχοντας εδραιώσει στην Ελλάδα προγράμματα σπουδών που αφορούν στις Επιστήμες Υγείας και στις Ανθρωπιστικές επιστήμες, έχει ιδρύσει το Ινστιτούτο Επιστήμης του Έργου και Αποκατάστασης (ΙΝΕΕΑΠ).

Σκοπός του ΙΝΕΕΑΠ είναι να αποτελέσει πηγή διεπιστημονικής συνεργασίας και έρευνας στην Επιστήμη του Έργου και της Αποκατάστασης και, τελικά, να προάγει τη γνώση και την εμπειρία όσον αφορά τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ευημερίας των ατόμων.

Το Κέντρο Διδασκαλίας, Έρευνας και Τεχνολογίας (Κ.Δ.Ε.Τ.) παρέχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, μέσω εργαλείων για την ενίσχυση της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σκοπός του Κ.Δ.Ε.Τ.  είναι να υποστηρίξει – μέσα από μια σειρά προσφερόμενων υπηρεσιών – την υλοποίηση της αποστολής του Graduate School του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, που είναι η παροχή ποιοτικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με επίκεντρο την εφαρμοσμένη έρευνα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ