ΙΝΕΕΑΠ

Ινστιτούτο Επιστήμης του Έργου και Αποκατάστασης
ΙΝΕΕΑΠ

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, έχοντας εδραιώσει στην Ελλάδα προγράμματα σπουδών που αφορούν στις Επιστήμες Υγείας και τις Ανθρωπιστικές επιστήμες, δημιούργησε το Ινστιτούτο Επιστήμης του Έργου και Αποκατάστασης (ΙΝΕΕΑΠ).

Το Ινστιτούτο Επιστήμης του Έργου και Αποκατάστασης (ΙΝΕΕΑΠ) συστάθηκε με σκοπό να αποτελέσει πηγή διεπιστημονικής συνεργασίας και έρευνας στην Επιστήμη του Έργου και στη Βιοψυχοκοινωνική Αποκατάσταση ατόμων κάθε ηλικίας. Η ανακοίνωση της ίδρυσης αυτού του νεοφυούς ερευνητικού ινστιτούτου πραγματοποιήθηκε, το 2019, στο πλαίσιο του 1ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου Αποκατάστασης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, από τον Δρ. Παναγιώτη Σιαπέρα, Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc Rehabilitation του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και μέλους του European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ΕΝΟΤΗΕ).

To ΙΝΕΕΑΠ του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποτελεί σημαντικό εταίρο στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (ERASMUS+) Leisure Skills Project το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες με θέματα ψυχικής υγείας, καθώς και σε ενήλικες ΑΜΕΑ με νοητική αναπηρία και τους εκπαιδευτές τους. Επιπλέον, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι συνεργάτης της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ), που συντονίζει το πρόγραμμα (ERASMUS+) Leisure Skills Project.

Η ίδρυση του ΙΝΕΕΑΠ προστίθεται σε μια σειρά πρωτοβουλιών που αφορούν στη δημιουργία θεσμών που σχετίζονται με την κεφαλαιοποιημένη τεχνογνωσία του Κολλεγίου και αποσκοπούν στην προαγωγή των επιστημών και των προγραμμάτων που προσφέρει το Κολλέγιο αλλά και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων του ακαδημαϊκού μας προσωπικού και των φοιτητών μας.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

1

Σκοπός

Σκοπός του ΙΝΕΕΑΠ είναι να αποτελέσει πηγή διεπιστημονικής συνεργασίας και έρευνας στην Επιστήμη του Έργου και της Αποκατάστασης και, τελικά, να προάγει τη γνώση και την εμπειρία όσον αφορά τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ευημερίας των ατόμων. Προς αυτή την κατεύθυνση, στοχεύει στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση έμπειρων στελεχών και στη δημιουργία ευκαιριών εξέλιξης για το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

2

Επιστημονική Ομάδα

Το ΙΝΕΕΑΠ υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Οι δραστηριότητές του τελούν υπό την επιστημονική επίβλεψη του Καθηγητού κυρίου Ντίνου Αρκουμάνη, Προέδρου του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και της Καθηγήτριας Gail Whiteford, Strategic Professor & Conjoint Chair, Allied Health & Community Wellbeing στο Πανεπιστήμιο Charles Sturt της Αυστραλίας και Μέλους του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Κολλεγίου. Παράλληλα, οι εργασίες του ΙΝΕΕΑΠ ευθυγραμμίζονται με τις δράσεις του Graduate School του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, υπό την καθοδήγηση του Δρ. Βαγγέλη Κονταξάκη, Dean of Graduate School. Toν συντονισμό των εργασιών του ΙΝΕΕΑΠ έχει ο Δρ. Παναγιώτης Σιαπέρας, Dean of Faculty of Health & Rehabilitation Sciences.

 

 

 

 

3

Δράσεις

Μέχρι σήμερα το ΙΝΕΕΑΠ έχει εμπλακεί τόσο σε εγχώρια, όσο και σε διεθνή ερευνητικά εργα και συνεργασίες. Πιο συγκεκριμένα:

• Δημιουργία του project Πλαίσιο Προσόντων Αποκατάστασης [(“Rehabilitation Competency Framework World Heald Organization (2020)”] και επίσημη μετάφραση, προσαρμογή και δημοσίευση στην ελληνική γλώσσα, με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας.

• Εταίρος σε πρόγραμμα Erasmus+ (“KA2 Strategic partnership social inclusion for mental disability and leisure skills”). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες ΑΜΕΑ και συγκεκριμένα με νοητική αναπηρία καθώς και sτους εκπαιδευτές τους.

• Μέλος της ομάδας ερευνητών του ερευνητικού προγράμματος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργοθεραπευτών (Occupational Narratives Project – World Federation of Occupational Therapists).

• Διεξαγωγή και δημοσίευση μελετών μεταπτυχιακών φοιτητών. Δυο μεγάλες μελέτες σε ενήλικες και παιδιά με θέμα την παρεμπόδιση έργων, κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας (COVID-19 quarantine to daily occupations).

• Μνημόνιο συνεργασίας και διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας σχετικά με τη πλατφόρμα Kinems.

• Σύσταση ερευνητικής ομάδας Αυτισμού “Research on Autism Spectrum”.

• Το Έργο και οι 17 στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών : διεπιστημονική προσέγγιση στην εκπαίδευση και στην πρακτική επαγγελματιών υγείας για τις παρεμβάσεις τους σε άτομα, σε κοινωνίες και σε πληθυσμούς.

• Το Έργο και οι 17 στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών : διεπιστημονική προσέγγιση στην εκπαίδευση και στην πρακτική επαγγελματιών υγείας για τις παρεμβάσεις τους σε άτομα, σε κοινωνίες και σε πληθυσμούς.

• Το Έργο και οι 17 στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών : διεπιστημονική προσέγγιση στην εκπαίδευση και στην πρακτική επαγγελματιών υγείας για τις παρεμβάσεις τους σε άτομα, σε κοινωνίες και σε πληθυσμούς.

4

Η Επιστήμη του Έργου και Αποκατάστασης

Η Επιστήμη του Έργου είναι η επιστήμη της καθημερινής ζωής. Πρόκειται για ακαδημαϊκό τομέα που επικεντρώνεται στα οφέλη της παραγωγικής, κοινωνικής και σωματικής δραστηριότητας (αποκαλούμενα “Έργα”) στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Διερευνά πώς η εμπλοκή και ενασχόληση με έργα μπορεί να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες ανησυχίες του 21ου αιώνα για την υγεία, προωθώντας την ευημερία, την υγεία και την ποιότητα ζωής σε όλη τη διάρκεια της. Η επιστήμη του Έργου έχει αναπτύξει δυναμικές διεπιστημονικές σχέσεις με άλλους κλάδους, όπως ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, ψυχολογία, νεύρο-επιστήμη, φυσιολογία, προληπτική ιατρική, βιοϊατρική μηχανική, επιστήμη αποκατάστασης, γεροντολογία και δημόσια υγεία.
Οι υπηρεσίες Αποκατάστασης προσφέρονται σε πολίτες που αντιμετωπίζουν βιολογικές, κινητικές, κοινωνικές και ψυχολογικές δυσκολίες, οι οποίες με την σειρά τους περιορίζουν την ενεργή συμμετοχή σε κάθε είδους ενασχόληση, επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής τους. Η αποκατάσταση προσφέρει στους πολίτες τις τεχνικές και τα μέσα τα οποία είναι απαραίτητα για να πετύχουν ικανοποιητικό επίπεδο ανεξαρτησίας και αυτοδιάθεσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ