ΙΝΕΕΑΠ

Ινστιτούτο Επιστήμης του Έργου και Αποκατάστασης
ΙΝΕΕΑΠ

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, έχοντας εδραιώσει στην Ελλάδα προγράμματα σπουδών που αφορούν στις Επιστήμες Υγείας και τις Ανθρωπιστικές επιστήμες, δημιούργησε το Ινστιτούτο Επιστήμης του Έργου και Αποκατάστασης (ΙΝΕΕΑΠ).

Την ανακοίνωση της ίδρυσης αυτού του νεοφυούς ερευνητικού ινστιτούτου πραγματοποίησε, στο πλαίσιο του 1ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου Αποκατάστασης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, ο Δρ. Παναγιώτης Σιαπέρας, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc Rehabilitation του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και μέλους του European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ΕΝΟΤΗΕ). Η ίδρυση του ΙΝΕΕΑΠ προστίθεται σε μια σειρά πρωτοβουλιών που αφορούν στη δημιουργία θεσμών που σχετίζονται με την κεφαλαιοποιημένη τεχνογνωσία του Κολλεγίου και αποσκοπούν στην προαγωγή των επιστημών και των προγραμμάτων που προσφέρει το Κολλέγιο αλλά και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων του ακαδημαικού μας προσωπικού και των φοιτητών μας.

1

Σκοπός

Σκοπός του ΙΝΕΕΑΠ είναι να αποτελέσει πηγή διεπιστημονικής συνεργασίας και έρευνας στην Επιστήμη του Έργου, αλλά και της Αποκατάστασης και, τελικά, να προάγει τη γνώση και την εμπειρία όσον αφορά τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ευημερίας των ατόμων.

2

Επιστημονική Ομάδα

Η δραστηριότητα και οι εργασίες του ΙΝΕΕΑΠ τελούν υπό την επιστημονική επίβλεψη του καθηγητού κυρίου Ντίνου Αρκουμάνη, προέδρου του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Κολλεγίου. Το ρόλο του συντονιστή των εργασιών του Ινστιτούτου αναλαμβάνει ο Δρ. Παναγιώτης Σιαπέρας, Εργοθεραπευτής και ακαδημαϊκός υπεύθυνος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Αποκατάσταση (MSc Rehabilitation), ενώ επίτιμη Διευθύντρια του ΙΝΕΕΑΠ είναι η καθηγήτρια Gail Whiteford από το Πανεπιστήμιο Charles Sturt της Αυστραλίας και Μέλος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

3

Η Επιστήμη του Έργου και Αποκατάστασης

Η Επιστήμη του Έργου είναι η επιστήμη της καθημερινής ζωής. Πρόκειται για ακαδημαϊκό τομέα που επικεντρώνεται στα οφέλη της παραγωγικής, κοινωνικής και σωματικής δραστηριότητας (αποκαλούμενα “Έργα”) στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Διερευνά τους τρόπους που η εμπλοκή και ενασχόληση με έργα μπορεί να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες ανησυχίες για την υγεία του 21ου αιώνα, προωθώντας την υγεία, την ευημερία και την ποιότητα ζωής καθ’ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής. Η επιστήμη του έργου έχει αναπτύξει δυναμικές διεπιστημονικές σχέσεις με άλλους κλάδους, όπως ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, ψυχολογία, νεύρο-επιστήμη, φυσιολογία, προληπτική ιατρική, βιοϊατρική μηχανική, επιστήμη αποκατάστασης, γεροντολογία και δημόσια υγεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ