MEng Civil Engineering and Construction
Πολιτικών Μηχανικών

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

1

Τίτλος σπουδών από το University of East London

Integrated Master (MEng)

2

5ετής φοίτηση που οδηγεί στην απόκτηση προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Υπερσύγχρονα Εργαστήρια

3

Μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις σε εργαστήρια με προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και μηχανήματα: Εργαστήριο Σκυροδέματος, Mηχανικής των Υλικών, Εδαφομηχανικής, Υδραυλικής, Γεωδαισίας και Τεχνικής Γεωλογίας κ.λπ.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

4

Ενίσχυση τεχνικών γνώσεων με επισκέψεις στο πεδίο

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

5

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά

Διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές

6

Δυνατότητα απασχόλησης σε Ελλάδα και εξωτερικό

Αναγνωρισμένες σπουδές

7

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, βάσει των κείμενων διατάξεων, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
5
ΓΛΩΣΣΑ
gr

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, MEng Civil Engineering and Construction, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια σε όλους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη σχεδίαση, την ανάλυση και την επίβλεψη κατασκευών του δομημένου χώρου.

Η επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού πραγματεύεται την εφαρμογή της τεχνικής, επιστημονικής και μαθηματικής γνώσης με σκοπό την αξιοποίηση των νόμων της φύσης και των φυσικών πόρων για τον σχεδιασμό και την κατασκευή δομικών έργων (π.χ. κτίρια, γέφυρες, δίκτυα ύδρευσης, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων) και έργων υποδομής (π.χ. αερολιμένες, οδικό δίκτυο, λιμένες, φράγματα).
Ο τομέας επαγγελματικής δραστηριοποίησης των Πολιτικών Μηχανικών είναι πολυκλαδικός και πολυποίκιλος, και αφορά θέματα που συνδέονται με τον σχεδιασμό, την μελέτη, την επίβλεψη κατασκευής, τη διαμόρφωση και συντήρηση κτιρίων και οδικών δικτύων, γεφυρών, λιμένων, φραγμάτων, παράκτιων υποδομών, αερολιμένων, συστημάτων τροφοδοσίας νερού, παροχή καθαρού νερού, ορυχείων, εκσκαφών κτλ.

Προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας και ανάπτυξης, το πρόγραμμα σπουδών MEng Civil Engineering and Construction, παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν τεχνικές και κοινωνικές υποδομές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της κοινωνίας. Στη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές μαθαίνουν και αφομοιώνουν τη θεωρία μέσω εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών στην ύπαιθρο.

Το πρόγραμμα σπουδών Πολιτικών Μηχανικών προσφέρεται σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο University of East London και έχει διάρκεια 5 έτη. Με την ολοκλήρωσή του, οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν ταυτόχρονα προπτυχιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην επιστήμη των Πολιτικών Μηχανικών, όπως συμβαίνει και στα αντίστοιχα προγράμματα των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Πολυτεχνικών Σχολών.

περισσότερα +

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1
 • Επαγγελματική Δεοντολογία
 • Μαθηματική Ανάλυση
 • Μαθηματική Προσομοίωση
 • Φυσική
 • Μηχανική Επιστήμη
 • Τεχνικές Προγραμματισμού Η/Υ
2
 • Τεχνική Νομοθεσία και Έργα
 • Μηχανική των Υλικών
 • Στατική Μηχανική
 • Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά
 • Θερμο-ρευστομηχανική
 • Κατασκευή Οδών και Γεωδαισία
3
 • Επαγγελματικές Δεξιότητες
 • Ανώτερα Μαθηματικά και Μοντελοποίηση
 • Τεχνική Υδρολογία
 • Εδαφομηχανική
 • Τεχνική Γεωδαιτικών Εφαρμογών
 • Στατική Ανάλυση Φορέων και Δομοστατικός Σχεδιασμός
 • Πρακτική Άσκηση / Εφαρμογές και Απόδοση Έργου*
  *Μάθημα Επιλογής
4
 • Τεχνική Ανάλυση Έργου
 • Πτυχιακή Εργασία
 • Δομοστατικός Σχεδιασμός Κατασκευών
 • Τεχνική Γεωλογία
 • Σχεδιασμός Έργων Υποδομής – Οδοποιία
5
 • Διαχείριση και Οικονομική Ανάλυση Έργου
 • Διπλωματική Εργασία
 • Πλαστική Ανάλυση Φορέων και Δυναμική Κατασκευών
 • Σύμμικτες Κατασκευές
 • Σχεδιασμός Οδών και Σιδηροδρομική Τεχνική
 • Ευφυή Συστήματα Συγκοινωνιών
 • Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για να απασχοληθούν σε τεχνικές/κατασκευαστικές εταιρείες, είτε να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να απασχοληθούν σε επί μέρους πτυχές της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως:

 • εκπόνηση μελετών με αντικείμενο τη μελέτη και σχεδίαση κτιρίων, γεφυρών, δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, οδικού δικτύου, υδροτεχνικών κατασκευών (φράγματα, υπερχειλιστές κτλ.),
 • επίβλεψη και έλεγχο κατασκευής και γενικότερα διαχείριση τεχνικών έργων,
 • εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων,
 • παροχή τεχνικών υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και ενίσχυσης τεχνικών έργων,
 • πραγματοποίηση πραγματογνωμοσυνών επί παθολογίας κατασκευών.

Επιπλέον μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για περαιτέρω εξειδίκευση.

2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά ως Πολιτικοί Μηχανικοί, στον κλάδο των κατασκευών.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Συστατικές Επιστολές από καθηγητές Λυκείου
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας
 • Απολυτήριο λυκείου
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Οι περιπτώσεις των υποψηφίων οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο – εκτός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – εξετάζονται κατά περίπτωση.

3

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών Πολιτικών Μηχανικών έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε σύγχρονα μεταπτυχιακά προγράμματα στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, όπως το παρακάτω:

ΜΒΑ με 4 κατευθύνσεις (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με 4 κατευθύνσεις)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ