MEng Mechanical Engineering and Manufacturing
Μηχανολόγων Μηχανικών

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

1

Τίτλος σπουδών από το University of East London.

Integrated Master (MEng)

2

5ετής φοίτηση που οδηγεί στην απόκτηση προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Υπερσύγχρονα εργαστήρια

3

Εργαστηριακές ασκήσεις σε εξειδικευμένα εργαστήρια με τη χρήση εξοπλισμού αντοχής και τεχνολογίας υλικών, και CAD/CAM.

Επαγγελματικά δικαιώματα

4

Οι απόφοιτοι έχουν απευθείας τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

5

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Αναγνωρισμένες σπουδές

6

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, βάσει των κείμενων διατάξεων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
5
ΓΛΩΣΣΑ
gr

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, BEng (Hons) / MEng Mechanical Engineering and Manufacturing, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές, πρακτικές και τεχνικές γνώσεις για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο καθώς και την επίβλεψη εξοπλισμού και μηχανημάτων, σε μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών τεχνολογιών.

Το πρόγραμμα MEng Mechanical Engineering and Manufacturing του Μητροπολιτικού Κολλεγίου προσφέρεται σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο University of East London. Είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται από το Βρετανικό Επιμελητήριο Μηχανικών, στο πρότυπο των Επαγγελματικών Ικανοτήτων Μηχανικών (UK-SPEC).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε ανώτερα θέματα της επιστήμης Μηχανολόγων και Βιομηχανικής Παραγωγής. Μια σειρά από μεθόδους αξιολόγησης όπως γραπτές εξετάσεις, παρακολούθηση μαθημάτων και εργαστηριακών συνεδρίων με βάση την εκπόνηση πρακτικών εργασιών, ενθαρρύνει τη βαθύτερη κατανόηση και επιτρέπει την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος.

Για την εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τεχνολογίες του Αυτοματισμού, της Ρομποτικής και της Ψηφιακής Παραγωγής (που αποτελούν μαθήματα του 5ου έτους σπουδών), το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνεργάζεται με την εταιρία RoboDK. Πρόκειται για ένα εργαλείο λογισμικού που χρησιμοποιείται για την προσομοίωση και τον προγραμματισμό ρομπότ, σε offline περιβάλλοντα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία επιτρέποντας στους φοιτητές να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στη ρομποτική.

Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία για διεύρυνση των γνώσεων στον τομέα της ηλεκτρολογίας και στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μηχανικών κατεργασιών υψηλής ακρίβειας. Τα υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα, λαμβάνουν χώρα στα ιδιόκτητα, υπερσύγχρονα εργαστήρια του Μητροπολιτικού Κολλεγίου με εξοπλισμό αντοχής και τεχνολογίας υλικών και CAD/CAM.
Ακόμα ένα ισχυρό πλεονέκτημα του προγράμματος σπουδών είναι ότι πρόκειται για Integrated Master (MEng). Με την ολοκλήρωσή της 5ετούς φοίτησης, οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν ταυτόχρονα προπτυχιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην επιστήμη των Μηχανολόγων Μηχανικών, όπως συμβαίνει και στα αντίστοιχα προγράμματα των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Πολυτεχνικών Σχολών.

περισσότερα +

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1
 • Επαγγελματική Δεοντολογία
 • Μαθηματική Ανάλυση
 • Μαθηματική Προσομοίωση
 • Φυσική
 • Μηχανική Επιστήμη
 • Τεχνικές Προγραμματισμού Η/Υ
2
 • Τεχνική Νομοθεσία και Έργα
 • Μηχανική των Υλικών
 • Στατική Μηχανική
 • Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά
 • Θερμο-ρευστομηχανική
 • Στοιχεία Μηχανών
3
 • Επαγγελματικές Δεξιότητες
 • Ανώτερα Μαθηματικά και Μοντελοποίηση
 • Μηχανολογικό Σχέδιο Η/Υ και Ανάλυση
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
 • Θερμο-ρεστοδυναμική
 • Εφαρμογές στα Στοιχεία Μηχανών
 • Μάθημα Επιλογής:
  Πρακτική Άσκηση / Εφαρμογές και Απόδοση Έργου
4
 • Τεχνική Ανάλυση Έργου
 • Πτυχιακή Εργασία
 • Ανώτερα θέματα Στοιχείων Μηχανών
 • Τεχνολογία Βιομηχανικής Παραγωγής
 • Θερμικές Στροβηλομηχανές
 • Ενεργειακά Συστήματα
5
 • Διαχείριση και Οικονομική Ανάλυση Έργου
 • Διπλωματική Εργασία
 • Ανώτερα Θέματα Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής
 • Αυτοματισμός και Ρομποτική*
 • Έξυπνα Συστήματα Ψηφιακής Παραγωγής*
 • Ευφυή Συστήματα Συγκοινωνιών

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου προετοιμάζει και εξοπλίζει τους φοιτητές με τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε εργασίες, projects και μελέτες που υπάγονται σε όλο το φάσμα του κλάδου των Μηχανολόγων Μηχανικών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν σε διάφορες βιομηχανίες και έργα όπως:

 • σχεδιασμός, ανάλυση και επισκευή αεροσκαφών και αυτοκίνητων οχημάτων,
 • σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών μικρής και μεγάλης κλίμακας,
 • υλοποίηση λογισμικού μοντελοποίησης και ανάλυσης ειδικών υλικών,
 • εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Επιπλέον μπορούν να αναλάβουν θέσεις ως:

 • επιθεωρητές Ποιότητας Βιομηχανιών,
 • εξεταστές / Ανακριτές Ατυχημάτων.

Επιπλέον, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά προγράμματα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον κλάδο των Μηχανολόγων Μηχανικών.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Συστατικές Επιστολές από καθηγητές Λυκείου
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας
 • Απολυτήριο λυκείου
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

3

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε σύγχρονα μεταπτυχιακά προγράμματα στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, όπως το παρακάτω:

ΜΒΑ με 4 κατευθύνσεις (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με 4 κατευθύνσεις)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ