MSc Electrical Engineering and Computer Systems
Μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Συστημάτων Η/Υ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

1

Τίτλος σπουδών Master of Science από το University of East London, με διεθνή αναγνώριση.

Πιστοποιημένο από ARM

2

Παράλληλα με τις σπουδές προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναριακού προγράμματος Efficient Embedded System Design, που οδηγεί σε πιστοποίηση από την ARM. Πρόκειται για το μοναδικό εκπαιδευτικό οργανισμό στη Νότια Ευρώπη, που έγινε ARM Certified Training Partner.

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

3

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Μαθήματα σε εργαστήρια

4

Πολυάριθμες ώρες διδασκαλίας στα προηγμένα εργαστηρία ηλεκτρικών μηχανών

Ευέλικτες ώρες μαθημάτων

5

Ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους και ολοκλήρωση σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

Αναγνωρισμένες σπουδές

6

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, βάσει των κείμενων διατάξεων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
1
ΓΛΩΣΣΑ
gr

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Συστημάτων Η/Υ MSc Electrical Engineering and Computer Systems, σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται από το Βρετανικό Επιμελητήριο Μηχανικών στο πρότυπο Επαγγελματικών Ικανοτήτων Μηχανικών (UK-SPEC) και οδηγεί στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων σε δυναμικά μεταβαλλόμενες πτυχές των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο θα μελετήσουν ανώτερα θέματα της επιστήμης ηλεκτρολογικής μηχανικής και θα διευρύνουν τις γνώσεις τους στην ηλεκτρολογία και τον σχεδιασμό και εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων. Μια σειρά από μεθόδους αξιολόγησης (γραπτές εξετάσεις, παρακολούθηση μαθημάτων και εργαστηριακών συνεδριών με βάση την εκπόνηση πρακτικών εργασιών) ενθαρρύνει τη βαθύτερη κατανόηση και επιτρέπει την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, κάθε φοιτητής θα ολοκληρώσει ένα τετράμηνο μεμονωμένο έργο (διατριβή), στην οποία θα εφαρμοστούν οι γνώσεις για την εκπόνηση μιας ερευνητικά σημαντικής και σε βάθος ανάλυσης και σχεδιασμού θέματος επιλογής. Το έργο θα είναι προσαρμοσμένο στα ατομικά ενδιαφέροντά των φοιτητών και μπορεί να πραγματοποιηθεί στα ιδιόκτητα Εργαστήρια Μηχανικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου ή, κατόπιν συμφωνίας, στη βιομηχανία.

περισσότερα +

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1
 • Ανάλυση Μηχανικών Συστημάτων
 • Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου
 • Ηλεκτρικές Μηχανές
 • Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Ψηφιακών Συστημάτων
 • Διπλωματική Εργασία

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Συστημάτων Η/Υ MSc Electrical Engineering and Computer Systems, αποτελεί τη φυσική συνέχεια των βρετανικών προπτυχιακών προγραμμάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και των σχετικών προγραμμάτων των ελληνικών ΤΕΙ, καθώς η επιτυχής ολοκλήρωσή του συμπληρώνει τον κύκλο σπουδών που απαιτούνται για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στον κλάδο. Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί εμπλέκονται σε μια ευρεία ποικιλία της τεχνολογίας και είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο καθώς και την επίβλεψη της παραγωγής εξοπλισμού και μηχανημάτων.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν σε διάφορες βιομηχανίες και έργα, όπως:

 • Συστήματα ισχύος και ελέγχου Αεροσκαφών και Αυτοκίνητων οχημάτων,
 • Εναλλακτικές πηγές ενέργειας,
 • Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και διπλωματούχους μηχανικούς, ειδικοτήτων συναφών με τον κλάδο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας και των Συστημάτων Η/Υ.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο ή δίπλωμα από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού (στην προαναφερόμενη ή συναφή ειδικότητα) ή ισοδύναμες διεθνείς πιστοποιήσεις ή επαρκής επαγγελματική εμπειρία.
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ