ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

1

Τίτλος σπουδών Bachelor of Arts από το Queen Margaret University.

Μέλος EFMD

2

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι Πλήρες Μέλος στο European Foundation for Management Development, το διεθνώς αναγνωρισμένο δίκτυο για εκπαιδευτικά ιδρύματα με σπουδές Διοίκησης.

Μέλος ΕΒΕΝ

3

Το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ.

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

4

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Πρακτική άσκηση

5

Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, στο 2ο έτος σπουδών σε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

Επαγγελματική δικτύωση

6

Παρακολούθηση σεμιναρίων από διακεκριμένα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων.

Εργαστήρια SimVenture

7

Μαθήματα σε λογισμικό προσομοίωσης, ίδρυσης και λειτουργίας εικονικής επιχείρησης.

Διεθνείς προοπτικές

8

Δυνατότητα εκμάθησης αγγλικής ορολογίας ως μέρος των σπουδών.

Αναγνωρισμένες σπουδές

9

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, βάσει των κείμενων διατάξεων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
(FULL-TIME)
4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
(FAST-TRACK)
3
ΓΛΩΣΣΑ
gr

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, BA (Hons) Business Management, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση σπουδών στο Business Administration. Με βασική προτεραιότητα την επαγγελματική αποκατάσταση, θέτει τους φοιτητές αντιμέτωπους με πραγματικά επιχειρησιακά προβλήματα.

Το πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει στόχο να δημιουργήσει στελέχη ικανά να ανταπεξέλθουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον, τόσο σε νευραλγικά τμήματα της διοίκησης επιχειρήσεων, όσο και στο σύνολο των λειτουργιών μιας επιχείρησης.

Εκτιμώντας την πολυπλοκότητα και τις ιδιαιτερότητες των σύγχρονων επιχειρήσεων, οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες διοικητικές δεξιότητες. Τα μαθήματα καλύπτουν όλους τους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως Μάρκετινγκ, Διοίκηση, Ηγεσία, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη, αλλά και σύγχρονων λειτουργιών όπως, Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), Διοίκηση Αλλαγών και Συμβουλευτική Επιχειρήσεων. Η εκπαίδευση βασίζεται περισσότερο στην διαδραστική και συμμετοχική διδασκαλία και συνδυάζει ποικιλία μεθόδων μάθησης τεχνικών. Αξιοποιώντας τις τάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς, ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες πτυχές της θεωρίας και της πρακτικής στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται από επαγγελματίες με υψηλού βαθμού ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρτιση. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα σπουδών είναι σε θέση να σταδιοδρομήσουν σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις οποιουδήποτε κλάδου της σύγχρονης, διεθνούς οικονομίας.

περισσότερα +

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1
 • Αρχές Marketing
 • Οικονομικά των Επιχειρήσεων
 • Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Θεωρία και Εφαρμογές Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Κατανόηση της Διοίκησης Οργανισμών
 • Ανάλυση Δεδομένων και Λήψη Αποφάσεων
 • Αγγλικά των Επιχειρήσεων Ι
 • Ακαδημαϊκές Δεξιότητες στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
2
 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Έλεγχος
 • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
 • Εμπειρία Καταναλωτή
 • Εκπαίδευση στην Επιχείρηση (Πρακτική Άσκηση)
 • Αγγλικά των Επιχειρήσεων ΙΙ
3
 • Δημιουργία Εμπορικής Αξίας
 • Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (start-ups)
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Μέθοδοι Έρευνας σε Επιχειρήσεις
 • Στρατηγικό Μάνατζεμεντ
 • Μεταφορές και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
4
 • Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων
 • Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Βιωσιμότητας και Διαχείριση Αλλαγής
 • Διπλωματική Εργασία

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι άρτια εκπαιδευμένοι για να εξελιχθούν επαγγελματικά στον εγχώριο και διεθνή κλάδο της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως:

 • στελέχη σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
 • στελέχη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
 • σύμβουλοι επιχειρήσεων,
 • στελέχη πωλήσεων,
 • στελέχη καινοτομίας σε πολυεθνικές επιχειρήσεις (intrapreneurs),
 • ανεξάρτητοι επιχειρηματίες, ιδρύοντας τη δική τους νεοφυή επιχείρηση (start-up) ή διοικώντας με σύγχρονο τρόπο την οικογενειακή τους επιχείρηση.

Επιπλέον, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά σε τμήματα όπως αυτά της διοίκησης, της οργάνωσης και των οικονομικών των επιχειρήσεων.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Συστατικές Επιστολές από καθηγητές Λυκείου
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας
 • Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Οι περιπτώσεις των υποψηφίων οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο – εκτός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – εξετάζονται κατά περίπτωση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ