Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οικονομικών απαρτίζεται από διακεκριμένους καθηγητές, με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών.

Επιπλέον, διαθέτουν πλούσιο ερευνητικό και συμβουλευτικό έργο, διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και επαγγελματική καταξίωση στον τομέα εξειδίκευσης τους. Στην πλειοψηφία τους κατέχουν θέσεις μεσαίων και ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και μπορούν να μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και να τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αϊβαζίδης Βασίλης

Ο κ. Αϊβαζίδης Βασίλειος δραστηριοποιείται ως Επιχειρησιακός Σύμβουλος Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού επιχειρήσεων και οργανισμών, Διδάσκων Καθηγητής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, σε Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, με εστίαση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Λειτουργός Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας.

Διαθέτει γνώσεις, εξειδίκευση και 25ετή και πλέον εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, στους τομείς του οργανωτικού σχεδιασμού και της εναρμόνισης των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού, με τις στρατηγικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Έχει διδάξει, σε προγράμματα δια βίου μάθησης και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, μεγάλο αριθμό εργαζομένων όλων των ιεραρχικών βαθμίδων, σε θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηγεσίας, Διοίκησης, Πωλήσεων, Ποιοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών, Διαχείρισης Συγκρούσεων, Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, Επικοινωνίας και Εργασιακού Στρες, ενώ διαθέτει, πλέον των δεκαοκτώ ετών, διδακτική εμπειρία στο χώρο της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες, ως ομιλητής, σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Συμβουλευτικής.

Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού, πιστοποιημένος καθηγητής Κολλεγίων, τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και εισηγητής του Μόνιμου Μητρώου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Οικονομικών Επιστημών του Πάντειου Πανεπιστημίου. Η μεταπτυχιακή του ειδίκευση είναι στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Επίσης, έχει πραγματοποιήσει εξειδικευμένες σπουδές στην Επιστήμη της Ψυχολογίας, στις θεματικές ενότητες Ψυχολογία της Προσωπικότητας και Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική. Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Γαϊτανάρου Αφροδίτη

Η Αφροδίτη Γαϊτανάρου είναι Υποψήφια Διδάκτωρ (PhDc) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Έχει λάβει υποτροφία για τις διδακτορικές της σπουδές, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙKY). Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών (MSc) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών (BSc) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Ερευνητικά της άρθρα έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια όπως το Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP). Έχει λάβει το βραβείο καλύτερου επιστημονικού άρθρου από το Ετήσιο Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε επαγγελματικά περιοδικά και κεφάλαια βιβλίων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο ρόλο της Τεχνολογίας στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού.
Διδάσκει από το 2010 σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα που σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων, όπως διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, επιχειρηματικότητα, μεθόδους έρευνας στις διοικητικές επιστήμες, επιχειρησιακό περιβάλλον, οικονομικά της διοίκησης και επιχειρησιακή στρατηγική. Διαθέτει επίσης εργασιακή εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων με κύρια δραστηριότητα την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και την παρακολούθηση υλοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο εργάζεται από το 2018 και από το 2021 είναι Υπεύθυνη (Programme Leader) του Προπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων – BSc (Hons) Business Management σε συνεργασία με το Queen Margaret University (QMU).

Γκιουζέλης Ζαννής

Ο Ζαννής Γκιουζέλης είναι Πολιτικός Επιστήμονας, Διεθνολόγος και Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου/Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών και του London School of Economics and Political Science/Department of Government.
Στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο διδάσκει από το 2005, στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών και στη Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών, και έχει τιμηθεί για το διδακτικό του έργο με το βραβείο “Academic Ethos & Integrity Award” το 2018. Η διδασκαλία του επικεντρώνεται σε ζητήματα διοίκησης επιχειρήσεων, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνίας, ηγεσίας, διαπραγματεύσεων, οργανωσιακής συμπεριφοράς και ναυτιλιακής πολιτικής με έμφαση στην αειφορία. Έχει εκπαιδεύσει στελέχη εταιρειών, ως εισηγητής τόσο σε ενδοεπιχειρησιακά όσο και σε ανοιχτά σεμινάρια.
Από το 2002 είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων και Σύμβουλος Πολιτικού Σχεδιασμού και Κοινοβουλευτικής Τεκμηρίωσης. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, έχει συγγράψει αρκετές αναφορές για την Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής, με κυριότερη τη «Νησιωτικότητα – Πολιτικές για την ανάπτυξη της οικονομίας των νησιών και ο ρόλος της ελληνικής ακτοπλοΐας».

 

Δαφνομήλη Μαρία

Η Μαρία Δαφνομήλη είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνικών Σπουδών (International Institute of Social Studies – ISS) του Πανεπιστημίου Erasmus του Ρόττερνταμ, με προπτυχιακό και μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη και την Πολιτική Οικονομία. Ειδικεύεται στον τομέα των μακροοικονομικών επιπτώσεων της χρηματιστικοποίησης και της σχέσης της με την αύξηση της εμφάνισης παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Η Βρετανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ελλάδα και οι Κάτω Χώρες υπήρξαν, μέχρι σήμερα, μεταξύ των τόπων διδασκαλίας και ερευνητικής εμπειρίας της. Επιπλέον, η κα Δαφνομήλη έχει συμμετάσχει στην οργάνωση διαφόρων διεθνών συνεδρίων σε όλο τον κόσμο και έχει προβεί σε κριτικές βιβλίων και ακαδημαϊκών αρθρών.

Δερμετζόπουλος Αθανάσιος

Ο Αθανάσιος Σ. Δερμετζόπουλος είναι καθηγητής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Tουρισμού στα αντικείμενα της Τουριστικής Διοίκησης και έχει εργαστεί σε κορυφαία δημόσια και ιδιωτικά Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε Ελλάδα, Ευρώπη, Ασία και Κεντρική Αμερική. Είναι επίσης υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης του προπτυχιακού προγράμματος. Παράλληλα είναι σύμβουλος επιχειρήσεων παροχής εξειδικευμένων τουριστικών υπηρεσιών σε θέματα μάρκετινγκ, οργάνωσης, επικοινωνίας και ανθρωπίνων πόρων. Ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. αποφοίτησε από το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Α.Τ.Ε.Ι.Θ και ως υπότροφος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της εταιρείας Zeta Group Congress ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (Master in Science) στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού». Σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το ερευνητικό του έργο είναι ευρύ και εστιάζει στην περιφερειακή οικονομική και τουριστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού, την σύγχρονη τουριστική εκπαίδευση και τα συστήματα διοίκησης και μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών.

Δρ. Ζάχος Γέωργιος

Ο Δρ. Γέωργιος Ζάχος είναι Διδάκτωρ Παν. Αιγαίου. Απέκτησε το Διδακτορικό του δίπλωμα (honors) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πεδίο της Αναλογιστικής επιστήμης – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (τίτλος διατριβής: “Risk Measures Applications in Regulation and Investment”). Είναι απόφοιτος  (honors) του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και απέκτησε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα (honors) από το Πανεπιστήμιο του Aberdeen, στο πεδιο των Χρηματοοικονομών και επενδυτικής διαχείρισης, με πλήρη υποτροφία από το European Social Fund.

Είναι Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ τάξης, διεθνές μέλος Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis society. Επιπλέον, διατελεί Οικονομικός Δ/ντης εμπορικού ομίλου. Αρθρογραφεί τακτικά σε έγκριτα εμπιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά. Έχει εμπειρία 20 ετών ως φορολογικός και χρηματο-οικονομικός σύμβουλος με ενδελεχή εμπλοκή σε οργάνωση λογιστηρίων και σε θέματα φορο-λογιστικής συμμόρφωσης. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία, τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, όσο και επίπεδο επαγγελματικών πιστοποιήσεων.

Δρ. Λιανός Πάρης

Ο Δρ Πάρης Λιανός είναι Dean της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οικονομικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Είναι Διδάκτορας Κοινωνικών Επιστημών με τίτλο διατριβής “European strategic culture; the ESDP years”, από το University of Leicester. Είναι κάτοχος Master in Business Administration (MBA) από το Alba Graduate Business School, ενώ έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές MA στα διεθνή τραπεζικά και MSc στις Διεθνείς σχέσεις στο University of Birmingham. Έχει σπουδάσει, επίσης, οικονομικά στο American College of Greece, Deree College.

Στο παρελθόνς έχει διατελέσει Ακαδημαϊκός Διευθυντής και Επικεφαλής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων σε διαφορετικά Κολλέγια, καθώς και Director of Business Development σε συνεργασία με Βρετανικά Πανεπιστήμια. Έχει εργαστεί στον τραπεζικό κλάδο στον τομέα των επενδύσεων στην Citibank. Επιπλέον, συμμετείχε ενεργά στην διοργάνωση των Athens Special Olympics 2011, στο τμήμα των διεθνών σχέσεων. Είναι συνιδρυτής του τεχνολογικού site www.iwant2.gr (2012). Διδάσκει μαθήματα πάνω σε διεθνείς επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα.

Δρ. Λιώση Κωνσταντίνα

Η Κωνσταντίνα Λιώση είναι Διδάκτωρ και Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (AUEB). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Accounting and Finance (AUEB) και πτυχίου του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστήμιου Πειραιώς. Έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την διδακτορική της διατριβή, στην οποία εξέτασε ζητήματα σχετικά με την Νομισματική Πολιτική.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε τράπεζες ως τραπεζική υπάλληλος και στο Εργαστήριο Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής (AUEB) ως υπεύθυνη εργαστήριου. Το 2022 το ερευνητικό της άρθρο με τίτλο “The Impact of Monetary Policy on Income Inequality: Evidence from Eurozone Markets” δημοσιεύτηκε στο ακαδημαϊκό περιοδικό “The Journal of Economic Studies”.

Δρ. Λουκοπούλου Λίνα

Η Λίνα Λουκοπούλου είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου (PhD) στο Μάρκετινγκ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πτυχιούχος του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι μεταπτυχιακές και οι διδακτορικές της σπουδές χρηματοδοτήθηκαν με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.
Στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, διδάσκει μαθήματα Μάρκετινγκ στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης. Παράλληλα, διδάσκει μαθήματα Μάρκετινγκ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είχε υπάρξει ακαδημαϊκή υπεύθυνη προγραμμάτων του τομέα Διοίκησης και Οικονομικών το διάστημα 2016-2021. Ερευνητικά της άρθρα έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το Journal of Consumer Behaviour, και έχουν λάβει σημαντικό αριθμό ετεροαναφορών (citations). Έχει λάβει βραβείο καλύτερου ολοκληρωμένου άρθρου στο πεδίο του Μάρκετινγκ στο συνέδριο της British Academy of Management (2016 BAM Conference). Παράλληλα, έχει δημοσιεύσει στα πρακτικά μεγάλων διεθνών συνεδρίων με συστήματα κριτών, όπως στο συνέδριο της European Marketing Academy (EMAC conference) και της International Association of Research in Economic Psychology (IAREP conference).
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Συμπεριφορά Καταναλωτή και, ειδικότερα, στη μελέτη των εξερευνητικών καταναλωτικών συμπεριφορών με έμφαση στη συμπεριφορά αναζήτησης της ποικιλίας (variety-seeking behaviour), στη διοίκηση συλλογής εμπορευμάτων (assortment management) καθώς και στη διοίκηση επώνυμου προϊόντος (brand management).

Δρ. Μπουχώρης Πέτρος

Ο Δρ.Πέτρος Μπουχώρης είναι εισηγητής σε ευρωπαϊκά και ελληνικά πανεπιστήμια σε τομείς του μάρκετινγκ, της στρατηγικής επιχειρήσεων, της διοίκησης επιχειρήσεων κ.α. Για 18 χρόνια κατείχε σημαντικές θέσεις ευθύνης στη Nestlé Hellas A.E (Marketing Research Manager, Group Brand Manager, Business Development Manager). Στο πλαίσιο των παραπάνω ρόλων έχει σχεδιάσει και αναπτύξει προϊόντα και επικοινωνίες τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Παράλληλα δημιούργησε της πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων RunninGreece, το Online Travel Agency Tαξιδιωτικές Εμπειρίες, ενώ συμμετείχε σε διάφορα project Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Σήμερα διαχειρίζεται τη πρώτη πλατφόρμα διασύνδεσης της ακαδημαϊκής έρευνας με επιχειρήσεις Research Connect.
Έχει πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Διδακτορικό από ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει διδάξει σε πολλά ευρωπαϊκά και ελληνικά πανεπιστήμια όπως τα EU Business School, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Cardiff Metropolitan University, ΕΕΔΕ, University of Northampton, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΤΕΙ Πειραιά, κ.α.

Δρ. Ξανθοπούλου Παναγιώτα

Η Παναγιώτα Ξανθοπούλου είναι επισκέπτρια λέκτορας Διαχείρισης Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης (Κύπρος). Έλαβε το διδακτορικό της από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Ελλάδα). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Οργανωτική Κουλτούρα, Επιχειρηματικότητα, Δημόσια Διοίκηση, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση κ.λπ. Δημοσίευσε σε διεθνή και τοπικά περιοδικά με κριτές και παρουσίασε τη δουλειά της σε πλήθος συνεδρίων. Είναι επίσης κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και μεταδιδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η διδακτική της εμπειρία περιλαμβάνει Πανεπιστήμια και Κολλέγια τόσο από δημόσια όσο και από ιδιωτικά ιδρύματα.

Δρ. Παπαγεωργίου Άρης

O Άρης Παπαγεωργίου είναι διδάκτορας του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο διατριβής: “Η Πολιτική Οικονομία των Μακρών Κυμάτων: Θεωρητική και Εμπειρική Διερεύνηση”. Διαθέτει πτυχίο στις Ασφάλειες και Επενδύσεις και μεταπτυχιακό στις Ασφάλειες και τη Διαχείριση Κινδύνου, αμφότερα από το City University Business School του Λονδίνου. Διδάσκει πολιτική οικονομία, μακροοικονομικά, χρηματοοικονομική, λογιστική και διοίκηση παραγωγής. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, όπως αυτά εκφράζονται στις επιστημονικές του δημοσιεύσεις και στις ανακοινώσεις του σε συνέδρια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι κυκλικές μακροοικονομικές διακυμάνσεις, η οικονομική μεγέθυνση, η οικονομική ιστορία και η θεωρία της αξίας.

 

Δρ. Παπαγιάννης Δημήτρης

Ο Δημήτρης Παπαγιάννης είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, κάτοχος MSc in Tourism Management από το University of Surrey ως Υπότροφος του Ι.Κ.Υ., πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Ως Επίκουρος καθηγητής έχει διδάξει σε προπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Δυτικής Αττικής και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, όπως επίσης και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου/ Δυτικής Αττικής και του ΕΑΠ. Είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων με έμφαση στο Ανθρώπινο Δυναμικό και διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχές σε Διεθνή Συνέδρια με αντικείμενο το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Δρ. Παπαδόπουλος Ανάργυρος

Ο Ανάργυρος Παπαδόπουλος είναι Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τμήμα Διεθνών Σπουδών. Επιπλέον, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου του Πανεπιστημίου Kent State University of Ohio στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών, αριστούχος κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τμήμα Διεθνών Σπουδών καθώς και αριστούχος πτυχιούχος της Νομικής Σχολής στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων Business, Management, Marketing, International Business και Law. Είναι ενεργό μέλος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου καθώς και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικών Επιστημών. Έχει δημοσιεύσει άρθρα του σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια που άπτονται των σπουδών του. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς Διοίκησης Αλλαγής, Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, Νέων Στρατηγικών Διοίκησης και Διεθνούς Επιχειρηματικότητας.

Δρ. Χάλκος Γεώργιος

Ο Γεώργιος Π. Χάλκος κατέχει Διδακτορικό στην Επιχειρηματικότητα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), MSc στη Διοίκηση Υπηρεσιών από το εν λόγω πανεπιστήμιο και Πτυχίο στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο επιχειρηματικότητα και μαθήματα που σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων, όπως διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, συμβουλευτική των επιχειρήσεων, διεθνείς επιχειρήσεις και ερευνητική μεθοδολογία.
Ως μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου Διοίκησης Επιχειρήσεων (ml.aueb.gr) του ΟΠΑ, εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα, με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), μελετώντας τους παράγοντες που καθορίζουν την επιχειρηματική δράση των νεοφυών επιχειρηματιών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Χάλκου συνδυάζουν τη νεοφυή με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, εστιάζοντας στη διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν τις επιχειρηματικές προθέσεις και οδηγούν τους νεοφυείς επιχειρηματίες στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το Education and Training και έχουν παρουσιαστεί σε πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια, όπως το Research in Entrepreneurship and Small Business (RENT) και το British Academy of Management (BAM).

Καδίτης Αριστοτέλης

Ο Αριστοτέλης Καδίτης είναι καθηγητής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Οικονομίας και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές (Master in Science) είχαν σαν αντικείμενο το Banking and Finance στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εργάσθηκε επί είκοσι τρία έτη σε ιδιωτικές τράπεζες στην πατρίδα μας, σαν Credit Officer στην τέως Τράπεζα Εργασίας , σαν platform Manager στη ΕFG Eurobank – Ergasias, και σαν Βranch Manager σε καταστήματα της NovaBank και της Μillennium Bank. Παρέχει συμβουλευτική σε θέματα επενδύσεων και χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Είναι συντονιστής δράσεων νεοφυών επιχειρήσεων με αποκλειστικά εξαγωγική στρατηγική, συνδράμοντας παράλληλα στην κατάρτιση και χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων.

Καμινάς Νίκος [PhD(c.)]

Ο Νίκος Καμινάς είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & οικονομίας στο Μητροπολιτικό κολλέγιο, για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Bachelor), αλλά και για το Μεταπτυχιακό του MBA, στο Campus του Πειραιά. Στο παρελθόν, έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Strathclyde University έχει μακρά εργασιακή εμπειρία, στο χώρο των επιχειρήσεων στον τομέα των πωλήσεων και του μάρκετινγκ. Επιπλέον έχει συνεργαστεί, από θέσεις ευθύνης, τόσο με ελληνικές επιχειρήσεις όσο και επιχειρήσεις του εξωτερικού. Σπούδασε Διοίκηση επιχειρήσεων & οργανισμών στο ΕΑΠ και κατέχει μεταπτυχιακό στο Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με νέες τεχνολογίες, με ειδίκευση στις πωλήσεις, από το Οικονομικό πανεπιστήμιο Αθήνας. Σήμερα, είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος μάρκετινγκ του Strathclyde university της Σκωτίας. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο μάρκετινγκ υπηρεσιών, Β2Β μάρκετινγκ, εσωτερικό μάρκετινγκ καθώς και στη διοίκηση πωλήσεων.

Καραπέτσας Βασίλης

Ο Βασίλης Καραπέτσας είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Bachelor), αλλά και για το Μεταπτυχιακό του MBA. Από το 2019, διδάσκει Μαθήματα Management & Επικοινωνίας στη Σχολή Διοίκησης του Μητροπολιτικού. Παράλληλα, είναι υποψήφιος Διδάκτορας του Oxford Brookes University. Ο κ. Καράπετσας έχει σπουδάσει Επικοινωνία στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδας (Deree). Στη διάρκεια των σπουδών του, εργάστηκε ως δημοσιογράφος στα περιοδικά των Αττικών Εκδόσεων. Το 2001, έχοντας λάβει υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση για Μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάρκετινγκ &Επικοινωνία,  φοίτησε στη Βοστόνη (ΗΠΑ) και το Emerson College. Στη διάρκεια των σπουδών του στο Emerson College φοίτησε -εκ μεταφοράς- στο Πανεπιστήμιο Harvard, παρακολουθώντας μαθήματα Διαπραγμάτευσης και Διαμεσολάβησης. Το 2003 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του και εργάστηκε στη Mc Neil, Gray and Rice Public Relations, στη Βοστόνη. Έχει διατελέσει Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Επίσης, έχει εργαστεί σε Κολλέγια ως διδάσκων στους τομείς του Management και της Επικοινωνίας, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Σπουδών Επικοινωνίας, Συντονιστής Υπηρεσιών Διεθνών Φοιτητών, Admissions Officer, Διευθυντής Φοιτητικών Θεμάτων και Υπηρεσιών Διεθνών Φοιτητών.

Κίτσος Ευάγγελος

Ο Ευάγγελος Κίτσος ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές στο Warwick Manufacturing Group του Πανεπιστημίου του Warwick, όπου δίδαξε επίσης για μερικά χρόνια. Μετά τα πρώτα ακαδημαϊκά του βήματα, επέστρεψε στην αγορά ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, βοηθά τις εταιρείες να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους για αριστεία ξεκινώντας ένα ταξίδι συνεχούς βελτίωσης διαδικασιών και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Παράλληλα, συνεχίζει την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία διδάσκοντας και επιβλέποντας φοιτητές στους τομείς της λήψης αποφάσεων, της εφαρμοσμένης στατιστικής, της επιχειρηματικής αριστείας και της βελτίωσης των διαδικασιών.

Κοτσολάκη Αγγελική

Η Αγγελική Κοτσολάκη είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (ΜΒΑ) από το Warwick Business School και έχει 9 έτη διδακτικής εμπειρίας σε προγράμματα δικαιόχρησης Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και σε εταιρικά Σεμινάρια Επιχειρηματικής Βελτίωσης, με εξειδίκευση σε θέματα Στρατηγικού Μάρκετινγκ και Ηγεσίας. Έχει εργαστεί για 18 χρόνια στις εταιρείες Procter & Gamble, Nestle, Diageo, Όμιλος Μπουτάρη και Όμιλος Δασκαλαντωνάκη, κατέχοντας Διευθυντικές θέσεις Marketing, και έχει τελέσει Σύμβουλος Marketing σε αρκετές εταιρείες και έργα.

Λαζανάκη Βέρα

Η Βέρα Λαζανάκη είναι υποψήφια διδάκτωρ Οργανωσιακής Ψυχολογίας και Συμπεριφοράς στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πτυχιούχος του τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως ψυχολόγος σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική, διδάσκει μαθήματα Οργανωσιακής Ψυχολογίας και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο Αθηνών και σε μαθήματα e-learning στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις συγκρούσεις στην εργασία και στη ψυχολογία του εργαζόμενου. Επιπλέον, είναι μέλος της εθελοντικής ομάδας Job-Pairs και ασχολείται εθελοντικά με τη διαχείριση των social media της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Οργανωσιακής Ψυχολογίας (EAWOP) (Facebook & LinkedIn).

 

Μάγκου Μαρκέλλα

Η Μαρκέλλα Μάγκου είναι Οικονομολόγος-Περιφερειολόγος και Ορκωτή Εκτιμήτρια Ακινήτων με Πιστοποίηση κατά RICS. Είναι κάτοχος πτυχίου (BA) στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη (Πάντειο Πανεπιστήμιο), μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στην Περιφερειακή Ανάπτυξη (Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο) και Δίπλωμα (Diploma) στη Εκτίμηση Ακινήτων (Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο).
Έχει 15ετή εμπειρία ως εκπαιδεύτρια επαγγελματιών εκτιμητών ακινήτων (professional training), καθώς και 10ετή εμπειρία ως εξετάστρια (assessor) στις επιτροπές εξέτασης πιστοποίησης εκτιμητών ακινήτων κατά RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). Επιπλέον, είναι εισηγήτρια σε σεμινάρια εκτιμητικής σε διάφορους επαγγελματικούς φορείς.
Ως επαγγελματίας είναι Director του τμήματος γενικών εκτιμήσεων στην εταιρία ΑΞΙΕΣ ΑΕ, μέλος του Ομίλου CBRE Global. Διαθέτει περισσότερα από 20 έτη εργασιακής εμπειρίας έχοντας διενεργήσει άνω των 4.000 εκτιμήσεων για πάσης φύσεως ακίνητα και κατέχει σημαντική γνώση της κτηματαγοράς, τόσο σε τοπικό όσο και σε Εθνικό επίπεδο, έχοντας συμμετάσχει σε εξειδικευμένα έργα για Δημόσιους Φορείς και Επιχειρήσεις.

Μάγνης Χρήστος

O Χρήστος Μάγνης κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χρηματοοικονομική Λογιστική από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Οικονομική από το ίδιο πανεπιστήμιο και έχει λάβει Πτυχίο στην Οικονομική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα θέματα της Ποιότητας Κερδών, της Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Εποπτείας και της Διαχείρισης Κινδύνου στον Τραπεζικό Κλάδο ενώ, άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά όπως το Research in International Business and Finance, το Journal of Banking Regulation και το Journal of Multinational Financial Management. Επίσης, ο Χρήστος Μάγνης έχει διατελέσει κριτής στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό “Emerging Markets Review”.

Μαναριώτη Αγάπη

Η Αγάπη Μαναριώτη εργάζεται στον χώρο του marketing και της επικοινωνίας τα τελευταία 22 χρόνια, έχοντας αποκτήσει πλούσια εμπειρία σε διάφορους κλάδους του marketing. Οι σπουδές της στο αντικείμενο, σε συνδυασμό με την ερευνητική της δραστηριότητα της επιτρέπουν να συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη, παράγοντας βέλτιστα αποτελέσματα για τα projects που κατά καιρούς εργάζεται. Ως εκπαιδεύτρια, έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες ώρες διδάσκοντας σεμινάρια (στο αντικείμενο του Marketing) σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Κολλέγια/Πανεπιστήμια) σε Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία. Συγγραφικά, έχει δημοσιεύσει δύο βιβλία, με πιο πρόσφατο το «Οδηγός Social Media» (εκδόσεις Rosili).

 

Μαργέλος Μάριος

O Μαργέλος Μάριος είναι Οικονομολόγος με εξειδίκευση στην ακίνητη περιούσια. Αποφοίτησε από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου του Essex στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι κάτοχος των μεταπτυχιακών διπλωμάτων “MSc in Finance” του Birkbeck College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και “MSc in Real Estate” του Πανεπιστημίου του Reading.
Έχει 8ετή διδακτική εμπειρία ως καθηγητής-εισηγητής στον κλάδο της Λογιστικής, των Χρηματοοικονομικών και της Ακίνητης Περιουσίας στο ΤΕΙ Χαλκίδος, στον Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος και στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

Ως επαγγελματίας, είναι Senior Director της Δ/νσης Εκτιμήσεων Ακινήτων στην REM Real Estate Management του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, που ασχολείται με την εκπόνηση εκτιμήσεων στεγαστικών, επιχειρηματικών και εξειδικευμένων ακινήτων καθώς και με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ακίνητης περιουσίας. Διαθέτει 21 έτη εργασιακής εμπειρίας στη Βιομηχανία, στις Κατασκευές και στον Τραπεζικό Κλάδο. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μέλος του ΣΕΚΕ ως πιστοποιημένος εκτιμητής REV της TEGoVA και ορκωτός εκτιμητής ΜRICS.

Μπεκιάρης Βασίλειος [PhD(c.)]

Ο Βασίλειος Μπεκιάρης είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το θέμα της διατριβής του είναι “Essays on Capital Market Based Accounting” και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, την χρηματοοικονομική λογιστική και τις κεφαλαιαγορές.
Έχει διδάξει μαθήματα διοικητικής λογιστικής και χρηματοδότηση επιχειρήσεων.στο τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επιπλέον, είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στην «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και του μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στην «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Διαθέτει πτυχίο από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως λογιστής-σύμβουλος επιχειρήσεων. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και κάτοχος άδειας Α-τάξης λογιστή φοροτεχνικού.

Νάζου Άννα

Η Άννα Νάζου είναι σύμβουλος ακίνητης περιουσίας. Είναι κάτοχος πτυχίου (BA) of Business Administration (University of Kent), μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) in European Property Development & Planning (University College London) και μεταπτυχιακού (ΜΒΑ) in Real Estate and Construction (University of Reading, College of Estate Management).
Έχει 16 έτη εμπειρία ως επιβλέπουσα και υπεύθυνη προετοιμασίας υποψηφίων Ορκωτών Εκτιμητών κατά RICS, ενώ τα τελευταία 8ετή είναι εξετάστρια επαγγελματικής πιστοποίησης Ορκωτών Εκτιμητών κατά RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors).
Ως επαγγελματίας είναι Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας NAI RealAct, μέλος του Ομίλου NAI Global. Διαθέτει περισσότερα από 20 έτη εργασιακής εμπειρίας ως ανώτερο στέλεχος ακίνητης περιουσίας, έχοντας συμμετάσχει σε σημαντικά έργα αποτίμησης χαρτοφυλακίων καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών ακίνητης περιουσίας για δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις.

Παπαδόπουλος Γιάννης

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι Οικονομολόγος (MSc), καθηγητής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οικονομικών καθώς και o ακαδημαϊκός υπεύθυνος και συντονιστής των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Σχολής. Είναι αριστούχος απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master in Science) στο γνωστικό αντικείμενο των Financial Economics από το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου του Ηνωμένου Βασιλείου (City University London / Dept. of Economics, UK). Έχει διδακτική εμπειρία στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα σε διάφορα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ενώ έχει διατελέσει και στέλεχος διεθνούς οργανισμού στην Ιταλία (ΝΑΤΟ Headquarters, Naples). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ) και κάτοχος της διεθνούς πιστοποίησης International Certificate in Wealth & Investment Management, L3 του Οργανισμού Επενδύσεων της Μ. Βρετανίας CISI (Chartered Institute of Securities & Investments, UK). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Μακροοικονομική Aστάθεια, στις Επενδύσεις & στην Οικονομική Ανάπτυξη καθώς και σε θέματα Διεθνούς Εκπαίδευσης (Ιnternational Εducation).

Πατεργιαννάκη Ζωή

Η Ζωή Πατεργιαννάκη είναι υποψήφια διδάκτωρ Στρατηγικής Ηγεσίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι πτυχιούχος Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και κάτοχος MSc. Management από το Πανεπιστήμιο του Nottingham, Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στον τομέα του μάρκετινγκ, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της κοινωνικής έρευνας για να διευρύνει τις γνώσεις της και να ειδικευτεί στον τομέα της ακαδημαϊκής έρευνας.
Έχοντας εργαστεί ως στέλεχος Digital Marketing στην Linakis.digital, μια εταιρεία σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων, διαθέτει περισσότερα από 3 έτη ακαδημαϊκής και εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του Digital Marketing και του Digital Transformation. Στο παρελθόν, έχει εργαστεί ως σύμβουλος σχεδιασμού, προετοιμασίας και συντονισμού χρηματοδοτικών προτάσεων από την ΕΕ. Έχει εμπειρία στη διαδασκαλία των μαθημάτων Strategic Thinking, Risk Management και Customer Service Excellence Ba Business Management του IST College/ Πανεπιστήμιο Glyndwr.
Σήμερα είναι διδάσκουσα Enhancing Customer Experience στο Ba (Hons) Business Management, και Customer Relationship, and Service Marketing στο Ba (Hons) Marketing Management του Metropolitan College/ Queen Margaret University.
Είναι επίσης μέλος της Ένωσης Ελλήνων Πολιτικών Επιστημόνων, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Εκπαιδευτών Ενηλίκων Πειραιώς και της Συμβουλευτικής Επιτροπής Elsevier. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η Στρατηγική & Ηγεσία, το Μάρκετινγκ, και η Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα.

Τσώνη Ευδοκία [PhD(c.)]

Η Ευδοκία Τσώνη (BA (Hons), MBA (iB), MSc, MBA (HR), PhDc) είναι υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Έλαβε πτυχίο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Caledonian της Γλασκόβης (Η. Βασίλειο). Είναι κάτοχος MBA στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, MBA στο Διεθνές Management από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας (Η. Βασίλειο) και MSc στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα της Διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων, στην προσέλκυση και επιλογή προσωπικού, της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έχει διδάξει πληθώρα μαθήματων (Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Μεθοδολογία Έρευνας, Οργανωσιακή Ανάλυση, Διεθνές Management, κ.α.) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων στην Ελλάδα, στην Βρετανία αλλά και εξ αποστάσεως. Διαθέτει εκτενή εργασιακή εμπειρία σε εταιρείες λογισμικού και πληροφορικής, πετρελαιοχημικών και φαρμακευτικών εταιρειών στην Ελλάδα αλλά και ως ερευνητής και σύμβουλος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, έχει συγγράψει κεφάλαια βιβλίων και έχει παρουσιάσει την έρευνά της σε πολυάριθμα διεθνή συνέδρια και ακαδημαϊκές εκδόσεις.

Φραγκογιάννη Μαριέττα [PhD (c.)]

Η Μαριέττα Φραγκογιάννη είναι υποψήφια διδάκτωρ στη διαχείριση προορισμών στο Πανεπιστήμιο του Surrey, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Απέκτησε πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Master στο ‘Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Master στη ‘Διεθνή Διαχείριση Μάρκετινγκ’ από το Πανεπιστήμιο Leeds του Ηνωμένου Βασιλείου.
Tο 2019, αφού απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ακαδημαϊκής Πρακτικής ‘PGCAP’, στην ακαδημαϊκή διδασκαλία, έρευνα, σχεδιασμό μαθημάτων και προγραμμάτων, έγινε πρωτοβάθμιο μέλος στην Ακαδημία Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν λέκτορας στο Μάρκετινγκ και τη διαχείριση προορισμών στο Πανεπιστήμιο του Suffolk, στην Αγγλία. Ασχολήθηκε με το βιομηχανικό μάρκετινγκ και με συμβουλευτική στον τουρισμού και τις αερομεταφορών σε δύο οργανισμούς, DATTEA και ETEM. Ελληνίδα στην καταγωγή και μιλώντας άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά έχει συμμετάσχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα στο Μάρκετινγκ και τον τουρισμό. Από το 2011, πραγματοποιεί διαλέξεις σε βρετανικά πανεπιστήμια και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, ενώ δημοσιεύει σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν το μάρκετινγκ προορισμών, συμπεριφορά καταναλωτή, και διαχείριση μάρκετινγκ.

Ψημίτη Αγγελική

Η Αγγελική Ψημίτη είναι Συμβολαιογράφος Αθηνών επί 11 έτη. Είναι κάτοχος πτυχίου (LL.B.) Νομικής (Πανεπιστήμιο Αθηνών), μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) Νομικής (Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέτει διδακτική εμπειρία σε μαθήματα Ε-Learning “Βοηθού Συμβολαιογράφοu” σε συνεργασία με την Νομική Σχολή Αθηνών.

Ως επαγγελματίας διαθέτει 15ετή εμπειρία νομικού συμβούλου σε δικηγορική εταιρεία με εξειδίκευση στο αστικό και το εμπορικό δίκαιο. Ως συμβολαιογράφος έχει απόλυτη ειδίκευση στις συμβάσεις ακινήτων ακόμη και των πλέον περίπλοκων. Πέραν των συμβάσεων αστικών ακινήτων, χειρίζεται υποθέσεις μεταβιβάσεως βιομηχανικών και επαγγελματικών κτιρίων, ξενοδοχειακών μονάδων και συμβάσεις εργολαβίας ακινήτων, συνεργαζόμενη με μεγάλους επενδυτικούς Ομίλους. Επίσης, χειρίζεται ιδιαίτερο μεγάλο όγκο εταιρικών υποθέσεων (συστάσεις εταιρειών, εταιρικούς μετασχηματισμούς, συγχωνεύσεις και διασπάσεις εταιρειών, εισφορά ακινήτων) έχουσα και τη σχετική ακαδημαϊκή ειδίκευση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ