ONLINE
ΜΒΑ
Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με 4 κατευθύνσεις: Project Management, FinTech Management, Business Analytics, International Business

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ασύγχρονη εκπαίδευση

1

Προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στις προσωπικές ανάγκες και τον ρυθμό του κάθε φοιτητή.  

Προσβασιμότητα

2

Οι φοιτητές σπουδάζουν και μελετούν από οπουδήποτε, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Εκπαίδευση με τεχνολογία νέας γενιάς

3

Σύνδεση σε σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα μαθημάτων για βέλτιστη εκπαιδευτική εμπειρία.

Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

4
Yποστήριξη και καθοδήγηση από Personal Coach καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

5

Τίτλος σπουδών Master of Science από το University of East London, με διεθνή αναγνώριση.

Σύγχρονες κατευθύνσεις

6

Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 4 σύγχρονων κατευθύνσεων με ζήτηση στην αγορά εργασίας: Project Management, FinTech Management, Business Analytics, International Business.

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

7

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Σύγχρονα μαθήματα

8

Εξειδικευμένο και εφαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη δίνοντας έμφαση στη Διεθνή Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση

9

Οι απόφοιτοι έχουν διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές εξέλιξης σε ανώτερες διοικητικές θέσεις επιχειρήσεων.

Παρακολούθηση σεμιναρίων

10

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει πιστοποιημένα σεμινάρια και εκδηλώσεις από διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων.

Αναγνωρισμένες σπουδές

11

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων βάσει των κείμενων διατάξεων, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
(FULL-TIME)
1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
(PART-TIME)
2
ΓΛΩΣΣΑ
gr
ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ONLINE

Το online MBA του Μητροπολιτικού Κολλεγίου με 4 κατευθύνσεις -Project Management, FinTech Management, Business Analytics και International Business- επιτρέπει σε στελέχη και απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσουν πρόσβαση σε διαλέξεις από κορυφαίους καθηγητές και εκπαιδευτικό περιεχόμενο που συμβαδίζει με τις τρέχουσες ανάγκες της παγκόσμιας επιχειρηματικής αγοράς.

Το πρόγραμμα προσφέρεται με καθεστώς ασύγχρονης διδασκαλίας ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα με βάση το δικό τους χρονοδιάγραμμα, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία σε καθορισμένες ώρες και μέρη.

Το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον απαιτεί από τα διοικητικά στελέχη, εκτός από τις βασικές τους σπουδές, μια σειρά από δεξιότητες και γνώσεις που ολοκληρώνουν την προσωπικότητα και βοηθούν στη λήψη αποφάσεων, στην ανάλυση προβλημάτων, στις διαπραγματεύσεις και κατ’ επέκταση στη διαχείριση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οργανισμών. 

Η online φοίτηση στο πρόγραμμα MBA του Μητροπολιτικού Κολλεγίου εφοδιάζει τους φοιτητές με την απαραίτητη τεχνογνωσία ενώ τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν κριτική και ερευνητική ικανότητα, καθώς και πολύτιμες δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη διοίκηση ώστε να αναπτύξουν ηγετική πορεία στη διεθνή οικονομική δραστηριότητα και να γίνουν ανταγωνιστικοί τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά εργασίας.  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

1

ΜΒΑ International Business (Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων)

 • Διοίκηση Οικονομικών και Ανθρωπίνων Πόρων για μια Βιώσιμη Επιχειρηματική Επιτυχία
 • Διοίκηση Στρατηγικής, Λειτουργιών και Συνεργασιών
 • Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Οργανωσιακή συμπεριφορά και Διεθνής στρατηγική
 • Επιχειρησιακή Προσομοίωση με Επαγγελματική Ανάπτυξη
 • Πνευματική Ευημερία IV: Επαγγελματική Ανάπτυξη και Εφαρμοσμένη Έρευνα
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο
2

ΜΒΑ Project Management (Διαχείριση έργων)

 • Διοίκηση Οικονομικών και Ανθρωπίνων Πόρων για μια Βιώσιμη Επιχειρηματική Επιτυχία
 • Διοίκηση Στρατηγικής, Λειτουργιών και Συνεργασιών
 • Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Διαχείρισης Έργων
 • Βασικές Αρχές Διαχείρισης Έργων
 • Πνευματική Ευημερία IV: Επαγγελματική Ανάπτυξη και Εφαρμοσμένη Έρευνα
 • Εφαρμοσμένο Project
3

ΜΒΑ FinTech Management (Χρηματοοικονομική Τεχνολογία)

 • Διοίκηση Οικονομικών και Ανθρωπίνων Πόρων για μια Βιώσιμη Επιχειρηματική Επιτυχία
 • Διοίκηση Στρατηγικής, Λειτουργιών και Συνεργασιών
 • Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία
 • Πνευματική Ευημερία IV: Επαγγελματική Ανάπτυξη και Εφαρμοσμένη Έρευνα
 • Εφαρμοσμένο Project Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας
4

ΜΒΑ Business Analytics (Επιχειρηματική Ανάλυση)

 • Διοίκηση Οικονομικών και Ανθρωπίνων Πόρων για μια Βιώσιμη Επιχειρηματική Επιτυχία
 • Διοίκηση Στρατηγικής, Λειτουργιών και Συνεργασιών
 • Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Στρατηγική Επιχειρηματικών Αναλύσεων
 • Πνευματική Ευημερία IV: Επαγγελματική Ανάπτυξη και Εφαρμοσμένη Έρευνα
 • Εφαρμοσμένο Project Επιχειρηματικής Ανάλυσης

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το MBA με 4 κατευθύνσεις προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα σε πτυχιούχους και επαγγελματίες ποικίλων ειδικοτήτων, που θέλουν να ανελιχθούν σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε όλους τους κλάδους της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας ως:

 • Στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.,
 • Στελέχη Διοίκησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων.
 • Στελέχη πωλήσεων, κ.α.
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας τη δική τους επιχείρηση.
2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών (Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Λογιστικής, Χρηματοικονομικής, Πληροφορικής, Πολυτεχνικών Σχολών, Νομικής, Επιστημών της Υγείας, Κοινωνικών – Ανθρωπιστικών Επιστημών κ.α.), που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον χώρο των επιχειρήσεων.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού (ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου)
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο πρόγραμμα και από υποψηφίους που δε διαθέτουν πρώτο πτυχίο, αλλά έχουν σχετική προϋπηρεσία και αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ