MSc Accounting and Finance
Μεταπτυχιακό στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

1

Τίτλος σπουδών Master of Science από το Oxford Brookes University, με διεθνή αναγνώριση.

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

2

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Απαλλαγή πιστοποίησης ACCA

3

Το Bachelor Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής παρέχει ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα για την απαλλαγή από τις εξετάσεις της πιστοποίησης ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) για ορκωτούς λογιστές.

Αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών

4

Δυνατότητα φοίτησης στα αγγλικά σε όσους στοχεύουν καριέρα στο εξωτερικό.

Σύγχρονα μαθήματα

5

Εξειδικευμένο και εφαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη δίνοντας έμφαση σε επιμέρους θεματικές της Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής.

Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση

6

Οι απόφοιτοι έχουν διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές εξέλιξης σε ανώτερες διοικητικές θέσεις επιχειρήσεων.

Παρακολούθηση σεμιναρίων

7

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει πιστοποιημένα σεμινάρια και εκδηλώσεις από διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων.

Εργαστήριο προσομοίωσης

8

Πολυάριθμες ώρες διδασκαλίας σε πραγματικές συνθήκες στο Εργαστήριο Προσομοίωσης Εικονικής Επιχείρησης του Κολλεγίου.

Αναγνωρισμένες σπουδές

9

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων βάσει των κείμενων διατάξεων, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
(FULL-TIME)
1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
(PART-TIME)
2
ΓΛΩΣΣΑ
gr/en

Το Master στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική ξεχωρίζει διότι παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο αλλά και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να είναι σε θέση να διαμορφώνουν τη χρηματοοικονομική πολιτική των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το Master Accounting & Finance ενσωματώνει όλες τις τρέχουσες εξελίξεις και σύγχρονες πτυχές των συγκεκριμένων Επιστημών με στόχο οι απόφοιτοι του προγράμματος να είναι σε θέση να αποκτήσουν βαθιά γνώση όλου του φάσματος των λογιστικών εργασιών. Μέσα από την εκπαίδευση σε πραγματικές περιπτώσεις, τη διαδραστική, συμμετοχική αλλά και πρακτική διδασκαλία, οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες διοικητικές δεξιότητες με σκοπό τον λογιστικό και χρηματοοικονομικό προγραμματισμό της επιχείρησης που θα αναλάβουν.

Ο υψηλός βαθμός εξειδίκευσης των διδασκόντων, σε συνδυασμό με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πείρα, κάνουν τη φοίτηση μια ξεχωριστή εμπειρία.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Χειμερινό Εξάμηνο

 • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική
 • Διοικητική Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
2

Εαρινό Εξάμηνο

 • Ελεγκτική
 • Διοίκηση Επιχειρησιακής Απόδοσης
 • Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Διπλωματική Εργασία

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Master Accounting & Finance προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα στους ααποφοίτους του προγράμματος να σταδιοδρομήσουν σε όλους τους κλάδους της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας ως:

 • Στελέχη Λογιστηρίου και Οικονομικής Διεύθυνσης μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
 • Στελέχη Διοίκησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων με εξειδίκευση την παροχή λογιστικών και χρηματοοικονομικών συμβουλών
 • Στελέχη και αναλυτές σε χρηματιστηριακές εταιρείες
 • Τραπεζικά Στελέχη
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας τη δική τους επιχείρηση παροχής ανεξάρτητων λογιστικών και χρηματοοικονομικών συμβουλών
2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στο χώρο της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού οποιασδήποτε ειδικότητας
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο πρόγραμμα και από υποψηφίους που δε διαθέτουν πρώτο πτυχίο, αλλά έχουν σχετική προϋπηρεσία και αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ