ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

1

Τίτλος σπουδών Bachelor of Science από το Queen Margaret University.

Μέλος EFMD

2

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι Πλήρες Μέλος στο European Foundation for Management Development, το διεθνώς αναγνωρισμένο δίκτυο για εκπαιδευτικά ιδρύματα με σπουδές Διοίκησης.

Μέλος ΕΒΕΝ

3

Το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ.

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

4

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Πρακτική άσκηση

5

Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, στο 2ο έτος σπουδών σε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

Επαγγελματική δικτύωση

6

Παρακολούθηση σεμιναρίων από διακεκριμένα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων.

Εργαστήρια SimVenture

7

Μαθήματα σε λογισμικό προσομοίωσης, ίδρυσης και λειτουργίας εικονικής επιχείρησης.

Αναγνωρισμένες σπουδές

8

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, βάσει των κείμενων διατάξεων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

Διεθνείς προοπτικές

9

Δυνατότητα εκμάθησης αγγλικής ορολογίας ως μέρος των σπουδών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
(FULL-TIME)
4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
(FAST-TRACK)
3
ΓΛΩΣΣΑ
gr

Οι σπουδές Οικονομικών των Επιχειρήσεων, ΒSc (Hons) Economics for Business, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο εισάγουν τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον γεμάτο από ευκαιρίες και προκλήσεις, προσφέροντας τους την ευκαιρία να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν στις μεθόδους, τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της Οικονομικής Επιστήμης.

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλο το φάσμα της Οικονομικής Επιστήμης και των εφαρμογών της, όπως μικροοικονομική, μακροοικονομική, χρηματοοικονομική, λογιστική, νομισματική πολιτική, επιχειρηματική ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη, διεθνής οικονομική, στρατηγική των επιχειρήσεων. Λόγω αυτού, αποτελεί τη θερμοκοιτίδα οικονομικών στελεχών ικανών να καλύψουν επιτυχώς πληθώρα διαφορετικών θέσεων εργασίας εντός της επιχείρησης και να εξελιχθούν σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις.

Η διδασκαλία των μαθημάτων, μέσα από τον συνεχή προσανατολισμό στην υποστήριξη του φοιτητή κατά τη διάρκεια των σπουδών του, εμπλουτίζεται από φροντιστηριακές ασκήσεις, ειδικευμένα σεμινάρια, εργασίες των φοιτητών και ανάληψη συγκεκριμένων projects σε συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1
 • Ανάλυση Επιχειρήσεων
 • Οικονομικά των Επιχειρήσεων
 • Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Θεωρία και Εφαρμογές Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Εισαγωγή στη Πολιτική Οικονομία
 • Κατανόηση της Διοίκησης Οργανισμών
 • Αγγλικά των Επιχειρήσεων Ι
 • Ακαδημαϊκές Δεξιότητες στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
2
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση
 • Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
 • Διοίκηση Επιχειρηματικών Λειτουργιών
 • Εκπαίδευση στην Επιχείρηση (Πρακτική Άσκηση)
 • Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική
 • Αγγλικά των Επιχειρήσεων ΙΙ
3
 • Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (start-ups)
 • Διεθνές Εμπόριο και Επενδύσεις
 • Χρήμα και Τραπεζική
 • Μέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Διεθνής Πολιτική Οικονομία
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
4
 • Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων
 • Σύγχρονα Θέματα στην Οικονομική Επιστήμη
 • Βιωσιμότητα και Οικονομική Ανάπτυξη
 • Διπλωματική Εργασία

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το πρόγραμμα ΒSc (Hons) Economics for Business προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα σε όσους θέλουν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον κλάδο των Οικονομικών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε πολυεθνικές εταιρείες, τράπεζες, διεθνείς οργανισμούς, καθώς και σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως:

 • οικονομολόγοι,
 • οικονομικοί διευθυντές,
 • οικονομικοί σύμβουλοι,
 • οικονομικοί ή χρηματοοικονομικοί αναλυτές

Επιπλέον, μπορούν να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας τη δική τους επιχείρηση ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον κλάδο των Οικονομικών.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Συστατικές Επιστολές από καθηγητές Λυκείου
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας
 • Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Οι περιπτώσεις των υποψηφίων οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο – εκτός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – εξετάζονται κατά περίπτωση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ