BA (Hons) Special Educational Needs and Disabilities
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

1

Τίτλος σπουδών Bachelor of Arts από το University of East London.

Πρακτική άσκηση

2

Εφαρμογή θεωρίας στην πράξη στο ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων δομών, φορέων και σχολείων ειδικής αγωγής του Κολλεγίου.

Ισχυρές συνεργασίες

3

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας και είναι χορηγός της European Dyslexia Association (EDA).

Εργαστηριακά μαθήματα

4

Εκπαίδευση στο πρωτοποριακά σχεδιασμένο Εργαστήριο Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, με προσομοίωση επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Επαγγελματική δικτύωση

5

Παράλληλη παρακολούθηση σεμιναρίων από καταξιωμένους ειδικούς παιδαγωγούς.

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

6

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Αναγνωρισμένες σπουδές

7

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, βάσει των κείμενων διατάξεων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
3
ΓΛΩΣΣΑ
gr

Το Τμήμα Ειδικής Αγωγής, BA (Hons) Special Educational Needs and Disabilities, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, έχει ως βασικό στόχο την εκπαίδευση και ανάπτυξη άρτια καταρτισμένων επιστημόνων και επαγγελματιών ειδικών παιδαγωγών. Απευθύνεται σε όσους και όσες επιθυμούν να να προσφέρουν στον χώρο της Ειδικής Αγωγής και καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα των παιδαγωγικών, της εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης του παιδιού. 

Η Ειδική Αγωγή, ως επιστήμη, αναφέρεται στη μελέτη και την ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο ευρύτερο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, οι φοιτητές λαμβάνουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν το έργο τους όσον αφορά στην ομαλή ένταξη παιδιών με ειδικές ικανότητες στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και στην ολοκληρωμένη εκπαίδευσή τους.

Το πρόγραμμα σπουδών βοηθά τους φοιτητές να καλλιεργήσουν μια ανακλαστική προσέγγιση στην Ειδική Αγωγή, καθώς και να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα και σκέψη. Επιπλέον, εξετάζει την εφαρμογή της Ειδικής Αγωγής στην πράξη, υπό το πρίσμα της θεωρητικής προσέγγισης και του νομικού πλαισίου που τη διέπει.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με το μελλοντικό τους επάγγελμα, μέσω διαλέξεων και σεμιναρίων από έμπειρους ειδικούς παιδαγωγούς, αλλά και μέσω της δυνατότητας για πρακτική άσκηση και προσφορά εθελοντικής εργασίας στο ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων δομών, σχολείων και φορέων ειδικής αγωγής.

περισσότερα +

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1
 • Ενσωματώνοντας τις ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή
 • Διδασκαλία και μάθηση σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες
 • Θεραπευτικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή
 • Έρευνα στην Ειδική Αγωγή – Εισαγωγή
 • Αρχές της Ειδικής Αγωγής
 • Mental Wealth : Ακαδημαϊκές και Επαγγελματικές Δεξιότητες για την Ζωή Ι
 • Επαγγελματική Πρακτική στην Ειδική Αγωγή 1
2
 • Mental Wealth: Ακαδημαϊκές και Επαγγελματικές Δεξιότητες για την Ζωή ΙI
 • Δημιουργώντας Ερευνητικές Κοινότητες
 • Αναπτυξιακές Διαταραχές – Από την θεωρία στην πράξη 1
 • Αναπτυξιακές Διαταραχές – Από την θεωρία στην πράξη 2
 • Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρία: κοινωνική και συναισθηματική ευημερία
 • Ηγεσία στην Ειδική Αγωγή
 • Επαγγελματική Πρακτική στην Ειδική Αγωγή 2
3
 • Mental Wealth: Ακαδημαϊκές και Επαγγελματικές Δεξιότητες για την Ζωή ΙII
 • Κριτικές και παγκόσμιες προοπτικές στην εκπαίδευση
 • Εθελοντισμός στην Ειδική Αγωγή
 • Ανεξάρτητο ερευνητικό έργο
 • Επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση
 • Επαγγελματική Πρακτική στην Ειδική Αγωγή 3

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Τμήμα Ειδικής Αγωγής, BA (Hons) Special Educational Needs and Disabilities, προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα σε όσους θέλουν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον κλάδο της Ειδικής Αγωγής.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να: 

 • εργαστούν ως Ειδικοί Παιδαγωγοί σε δημόσια και ιδιωτικά ειδικά σχολεία, ιδρύματα/συλλόγους και φορείς που ασχολούνται με την υποστήριξη του παιδιού
 • να συνεργάζονται με χώρους όπου κρίνεται απαραίτητη η παρουσία και ενασχόληση ειδικών (νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης κ.λπ.).

Επιπλέον, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια καριέρα ως Ειδικοί Παιδαγωγοί.

Δικαιολογητικά εγγραφής: 

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Συστατικές Επιστολές από καθηγητές Λυκείου
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας
 • Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Οι περιπτώσεις των υποψηφίων οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο – εκτός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – εξετάζονται κατά περίπτωση.

3

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι απόφοιτοι του τμήματος Ειδικής Αγωγής έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε σύγχρονα μεταπτυχιακά προγράμματα στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, όπως τα παρακάτω:

MA Special Educational Needs (SEN) (Ειδική Αγωγή)
MA Child Psychology for Education (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Παιδιών εφαρμοσμένη σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια)
MSc Psychology (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία)
MA Counselling and Psychotherapy (Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία) 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ