ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

1

Τίτλος σπουδών Master of Science από το University of East London, με διεθνή αναγνώριση.

Μαθήματα σε εργαστήρια

2

Πολυάριθμες ώρες διδασκαλίας στα εξειδικευμένα και με υπερσύγχρονο εξοπλισμό ιδιόκτητα εργαστήρια Η/Υ.

Ευέλικτες ώρες μαθημάτων

3

Ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους και ολοκλήρωση σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

Μέλος του ΣΕΠΕ

4

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι Μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)

Μέλος της SAP

5

Μέλος του διεθνούς δικτύου SAP University Alliances, προσφέρει στους φοιτητές Πληροφορικής εξειδικευμένα σεμινάρια από την κορυφαία εταιρεία στον χώρο της Πληροφορικής SAP κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Μέλος της ORACLE

6

Μέλος του Oracle University Workforce Development Program, προσφέρει στους φοιτητές Πληροφορικής τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποιήσεων της Oracle κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Πιστοποιημένο από CISCO

7

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το 1ο ελληνικό Κολλέγιο που αναγνωρίσθηκε ως επίσημο πιστοποιημένο κέντρο από τη CISCO και προσφέρει στους φοιτητές Πληροφορικής τη δυνατότητα απόκτησης των πιστοποιήσεων CISCO κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Συνεργασία με Microsoft

8

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι συνεργάτης της κορυφαίας εταιρίας τεχνολογικών λύσεων Microsoft.

Μέλος του BCS

9

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το 1ο Κολλέγιο στην Ελλάδα το οποίο έχει λάβει “Academic Membership” από το British Computer Society.

Μέλος σε διεθνή επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δίκτυα Πληροφορικής

10

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι partner του EC-Council Academia, μέλος του διεθνούς δικτύου SAP University Alliances και μέλος του δικτύου GitHub Education.

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

11

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Αναγνωρισμένες σπουδές

12

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, βάσει των κείμενων διατάξεων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
1
ΓΛΩΣΣΑ
gr

Το μεταπτυχιακό στην Τεχνολογία Ηλ. Υπολογιστών και Επικοινωνία Πληροφορίας, MSc Computing, είναι ένα περιζήτητο πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε πτυχιούχους άλλων γνωστικών αντικειμένων να αποκτήσουν γνώσεις πληροφορικής και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε αυτόν τον τομέα. Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης στον χώρο της Τεχνολογίας Πληροφοριών, επιτρέποντας στους αποφοίτους να διαφοροποιήσουν την μελλοντική τους καριέρα και να εισέλθουν στον επαγγελματικό χώρο της πληροφορικής.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Τεχνολογία Ηλ. Υπολογιστών και Επικοινωνία Πληροφορίας, MSc Computing, εστιάζουν στην ταχεία απόκτηση σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα παρέχει συνδυαστική γνώση για την αποτίμηση της αξίας της ανάπτυξης των συστημάτων αυτών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μέσω του προγράμματος αυτού οι αποφοίτοι θετικών και οικονομικών επιστημών μπορούν να εμβαθύνουν στο χώρο της Πληροφορικής, επεκτείνοντας με τον τρόπο αυτό τις επαγγελματικές δεξιότητές τους.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1
 • Αρχιτεκτονική Ηλ. Υπολογιστών και Τεχνολογία Δικτύων
 • Αρχές Προγραμματισμού
 • Συστήματα βάσεων δεδομένων
 • Μηχανική Λογισμικού
 • Γνωστικός εμπλουτισμός & Επαγγελματική σταδιοδρομία (Διπλωματική Εργασία)

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού στην Τεχνολογία Ηλ. Υπολογιστών και Επικοινωνία Πληροφορίας, MSc Computing, γίνονται πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας συνδυάζοντας τις προηγούμενες σπουδές τους (οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης) με σύγχρονες γνώσεις από τον τομέα της Πληροφορικής, προσαρμοσμένες σε εταιρικά πλαίσια. Ως εκ τούτου, μπορούν κατόπιν να εργαστούν ως στελέχη εταιριών ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες στον τομέα της Πληροφορικής ή στην διοίκηση έργων πληροφορικής και συστημάτων πληροφοριών.

Επιπλέον, έχουν την ευκαιρία να γίνουν μέλη στους παγκοσμίως αναγνωρισμένους επαγγελματικούς φορείς IMIS (Institute for the Management of Information Systems) και BCS (British Computing Society).

2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις πληροφορικής και να διευρύνουν τις επαγγελματικές προοπτικές τους σε έναν νέο κλάδο.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού (ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου)
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο πρόγραμμα και από υποψηφίους που δε διαθέτουν πρώτο πτυχίο, αλλά έχουν σχετική προϋπηρεσία και αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ