MSc Data Science
Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Δεδομένων

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

1

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Master of Science από το University of East London.

Επαγγελματική αποκατάσταση

2

Το επάγγελμα του Αναλυτή Δεδομένων είναι από τα πιο περιζήτητα και καλύτερα αμειβόμενα.

Υπερσύγχρονα εργαστήρια

3

Μαθήματα σε εργαστήρια με εξοπλισμό και λογισμικά προηγμένης τεχνολογίας.

Μέλος του ΣΕΠΕ

4

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι Μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)

Κορυφαίες πιστοποιήσεις

5

Δυνατότητα απόκτησης πιστοποιήσεων της CISCO και της Oracle.

Συνεργασία με Microsoft

6

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι συνεργάτης της κορυφαίας εταιρίας τεχνολογικών λύσεων Microsoft.

Μέλος του BCS

7

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το 1ο Κολλέγιο στην Ελλάδα το οποίο έχει λάβει “Academic Membership” από το British Computer Society.

Μέλος σε διεθνή επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δίκτυα Πληροφορικής

8

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι partner του EC-Council Academia, μέλος του διεθνούς δικτύου SAP University Alliances και μέλος του δικτύου GitHub Education.

Ευέλικτες ώρες μαθημάτων

9

Ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους και ολοκλήρωση σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

Επαγγελματική δικτύωση

10

Σεμινάρια από καταξιωμένους επαγγελματίες με στόχο τη συνεχή επιμόρφωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

11

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Αναγνωρισμένες σπουδές

12

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων βάσει των κείμενων διατάξεων, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
1
ΓΛΩΣΣΑ
gr

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη Δεδομένων, ΜSc Data Science, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, παρέχει θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σε διεπιστημονικά θέματα που χειρίζεται κάθε Data Analyst, όπως η λήψη αποφάσεων, η ανάλυση και εξόρυξη δεδομένων και η μηχανική μάθηση.

Τομείς όπως ο προσδιορισμός εταιρικών στόχων, ευκαιριών και προνομιακών πελατειακών ομάδων, όπως και η λήψη αποφάσεων, είναι μερικά από τα καίρια σημεία στα οποία η ανάλυση δεδομένων προσφέρει προστιθέμενη αξία και καταλυτικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση. Στόχος του Master είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές με πολύτιμες, για την επαγγελματική εξέλιξη τους, δεξιότητες.

Το μεταπτυχιακό ΜSc Data Science δίνει έμφαση στην εκπαίδευση σε προηγμένες και επίκαιρες μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων. Επιπλέον, συνδυάζοντας τη θεωρία με τις πρακτικές δραστηριότητες, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος εργαστηριακών μαθημάτων με σκοπό την εξαγωγή πληροφοριών από μεγάλους όγκους δεδομένων.

Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα του μεταπτυχιακού στην Επιστήμη Δεδομένων είναι ότι δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποιήσεις της Oracle, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει ενταχθεί στο Oracle Workforce Development Program ως Oracle University Workforce Development Program Partner στην Ελλάδα. Επιπλέον, είναι το 1ο ελληνικό Κολλέγιο που αναγνωρίσθηκε ως επίσημο πιστοποιημένο κέντρο από τη CISCO.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος διαθέτουν όλο το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες που προκύπτουν από τη ραγδαία ανάπτυξη και αύξηση της επίδρασης των κλάδων της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών, παγκοσμίως και στην Ελλάδα, και να διεκδικήσουν υψηλόβαθμες θέσεις.

περισσότερα +

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1
 • Γνωστικός εμπλουτισμός & Επαγγελματική σταδιοδρομία (Οικοσυστήματα δεδομένων)
 • Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων
 • Προηγμένες Τεχνολογίες Λήψης Αποφάσεων
 • Χωρική Ανάλυση Δεδομένων
 • Διπλωματική Εργασία στην Επιστήμη Δεδομένων

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Data Science προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και εφόδια σε επαγγελματίες της Πληροφορικής ή των Επιχειρήσεων, που επιθυμούν να γίνουν ανταγωνιστικότεροι στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα και το υπόβαθρο για να: 


 • διεκδικήσουν θέσεις έμπειρων επιστημόνων δεδομένων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών,
 • να γίνουν μέλη σε παγκοσμίως αναγνωρισμένους επαγγελματικούς φορείς όπως BCS (British Computer Society) και IΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το μεταπτυχιακό MSc Data Science απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες των κλάδων Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών, καθώς και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών, που επιθυμούν να εξελίξουν τις ειδικές γνώσεις και ικανότητές τους και να ασχοληθούν επαγγελματικά με την ανάλυση δεδομένων.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου, από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Οι περιπτώσεις των υποψηφίων οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο – εκτός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – εξετάζονται κατά περίπτωση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ