ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

1

Τίτλος σπουδών Bachelor of Science από το University of East London, 2ο στην επιλογή σπουδών Ψυχολογίας (National Student Satisfaction Survey, London, 2014).

Πιστοποιημένο από το BPS

2

Το μοναδικό bachelor Ψυχολογίας στην Ελλάδα με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων (BPS).

Αναγνωρισμένες σπουδές

3

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, βάσει των κείμενων διατάξεων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

Επιλογή γλώσσας φοίτησης

4

Δυνατότητα φοίτησης στα αγγλικά (για απευθείας εγγραφή στο BPS) ή στα ελληνικά (δυνατότητα εγγραφής στο BPS με ατομική αίτηση).

Πρακτική Άσκηση

5

Αντιμετώπιση πραγματικών περιστατικών στο ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων ιδιωτικών και δημοσίων φορέων ψυχικής υγείας.

Πλήθος σεμιναρίων

6

Παράλληλη παρακολούθηση σεμιναρίων και εκδηλώσεων από καταξιωμένους ψυχολόγους.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

7

Έμφαση στην καλλιέργεια επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
3
ΓΛΩΣΣΑ
gr/en

Οι σπουδές Ψυχολογίας, BSc (Hons) Psychology, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, έχουν στόχο τη δημιουργία ψυχοθεραπευτών που χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό, ενσυναίσθηση και κριτικό πνεύμα. Δίνουν έμφαση τόσο τη γενική θεώρηση της ιστορίας της Ψυχολογίας, όσο και τις επιμέρους θεωρίες και προσεγγίσεις που μελετούν τη σκέψη, το συναίσθημα και τη συμπεριφορά του ανθρώπου.

Οι ψυχολόγοι προσπαθούν να κατανοήσουν, να προβλέψουν και να επηρεάσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσα από την καταγραφή και την έρευνα. Το πρόγραμμα σπουδών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου εκπαιδεύει τους φοιτητές ώστε να είναι ικανοί να προσεγγίζουν αντικειμενικά και μεμονωμένα την κάθε περίπτωση. Γι’ αυτό τον σκοπό, ένα μεγάλο κομμάτι των σπουδών είναι αφιερωμένο στη μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ανθρώπινη λειτουργία και περιλαμβάνουν κοινωνικές, οργανικές, αναπτυξιακές, γνωστικές και συναισθηματικές προεκτάσεις. Επιπλέον, δίνει έμφαση στην ερευνητική μεθοδολογία μέσω της οποίας οι φοιτητές μαθαίνουν για τις στρατηγικές έρευνας και τις μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων.

Ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο BSc (Hons) Psychology ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων (British Psychological Society – BPS) και αποτελούν την ακαδημαϊκή βάση για μετάβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι απόφοιτοι του αγγλόφωνου προγράμματος εγγράφονται απευθείας στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων (BPS) και αποκτούν το Graduate Basis for Chartered Membership of the Society (GBC), που αποτελεί το πρώτο βήμα για την μετεξέλιξη σε Προνομιακό Μέλος του Συλλόγου (Chartered Member).. Οι απόφοιτοι του ελληνόφωνου προγράμματος έχουν, επίσης, τη δυνατότητα εγγραφής στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων (BPS) και απόκτησης του Graduate Basis for Chartered Membership of the Society (GBC) έπειτα από ατομική αίτηση εγγραφής.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ο τίτλος σπουδών απονέμεται απευθείας από το University of East London το οποίο ανεδείχθη 2ο στην επιλογή σπουδών στη ψυχολογία, βάσει της εθνικής έρευνας ικανοποίησης φοιτητών στο Λονδίνο (National Student Satisfaction Survey, London, 2014).

περισσότερα +

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1
 • Σκεπτόμενοι ως Ψυχολόγοι
 • Εισαγωγή στη Βιολογική Ψυχολογία, την Κοινωνική Ψυχολογία και τις Ατομικές Διαφορές
 • Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία και την Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • Εφαρμοσμένη Ψυχολογία
 • Ερευνώντας με μικρά δείγματα
 • Ερευνώντας με μεγάλα δείγματα
2
 • Ατομικές Διαφορές και Διαφορετικότητα
 • Μέθοδοι Έρευνας στη Ψυχολογία
 • Θέματα Αναπτυξιακής και Γνωστικής Ψυχολογίας
 • Εφαρμογές της Ψυχοβιολογίας και Κοινωνικής Ψυχολογίας
 • Εκπαίδευση μέσω πρακτικών εφαρμογών και πρακτικής άσκησης
 • Εισαγωγή στη Δικαστική Ψυχολογία
3
 • Πτυχιακή Εργασία στην Ψυχολογία
 • Απασχολησιμότητα και Ανάπτυξη Καριέρας
 • Ψυχολογία της Υγείας
 • Δικαστική Ψυχολογία: Εγκληματική Συμπεριφορά
 • Ψυχολογική Ευημερία και Ανθεκτικότητα σε συνθήκες συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτου του προγράμματος σπουδών Ψυχολογίας, BSc (Hons) Psychology, διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για να εξελιχθούν επαγγελματικά στον κλάδο της Ψυχολογίας.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο ως:

 • Ψυχολόγοι σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, κλινικά πλαίσια, νοσοκομεία, δομές, σχολεία, ΜΚΟ κ.α.,
 • ελεύθεροι επαγγελματίες, ανοίγοντας το δικό τους γραφείο.

Επιπλέον, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για περαιτέρω εξειδίκευση.

2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον χώρο της Ψυχολογίας.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Απολυτήριο Λυκείου (με βαθμό 10 και άνω)
 • Συστατικές Επιστολές από καθηγητές Λυκείου
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ