MSc Business Psychology
Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Εργασίας

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Περιζήτητο στην αγορά εργασίας

1

Εξειδικευμένο Master στην επιστήμη της Ψυχολογίας με εφαρμογή σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ειδικότητα με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Εφαρμοσμένο μεταπτυχιακό

2

Eμφαση στην στην ερευνητική μεθοδολογία και στην πρακτική εφαρμογή, μέσω case studies και εργασιών σε πραγματικές εταιρίες και οργανισμούς.

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

3

Τίτλος σπουδών Master of Science από το University of East London, που ανεδείχθη 2ο στην επιλογή σπουδών στη ψυχολογία, (National Student Satisfaction Survey, London, 2014).

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

4

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Ευέλικτες ώρες μαθημάτων

5

Ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους και ολοκλήρωση σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

Παρακολούθηση σεμιναρίων

6

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια από στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, σε θέματα coaching, διαχείρισης κρίσεων, πολιτικής κινήτρων, κ.α.

Αναγνωρισμένες σπουδές

7

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, βάσει των κείμενων διατάξεων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
1
ΓΛΩΣΣΑ
gr

Το Master στην ψυχολογία Εργασίας, MSc Business Psychology σχεδιάστηκε προκειμένου να παρέχει όλη την απαραίτητη γνώση και το επιστημονικό υπόβαθρο σε όσους επιθυμούν να εξειδικευθούν και να εργασθούν ως επαγγελματίες ψυχολόγοι στον τομέα αυτό.

Η Ψυχολογία της Εργασίας / Οργανωσιακή Ψυχολογία ασχολείται τόσο με την σχέση του ατόμου με την εργασία του, όσο και με τις σχέσεις των ανθρώπων στον εργασιακό τους χώρο. Ο συγκεκριμένος τομέας χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανάπτυξη, καθώς η Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης στη σημερινή – όλο προκλήσεις – αγορά, αποτελεί πλέον έναν κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας και η αντιμετώπιση και ο χειρισμός κρίσεων αποτελεί συχνό φαινόμενο.

Το πρόγραμμα έχει σύγχρονο και ρεαλιστικό προσανατολισμό και απευθύνεται κυρίως σε ψυχολόγους, αλλά η σημαντική διαφορά του σε σχέση με τα περισσότερα αντίστοιχα προγράμματα είναι ότι απευθύνεται και σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλων συναφών αντικειμένων (π.χ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού) με ενδιαφέρον για το αντικείμενο.

Δίνοντας έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές της Οργανωσιακής Ψυχολογίας, το πρόγραμμα καλύπτει και τους τομείς γνώσεων και επαγγελματικής εκπαίδευσης που απαιτείται από όσους/όσες εργάζονται στον κλάδο αυτό ώστε να είναι σε θέση να προάγουν τόσο την ευημερία και εργασιακή ικανοποιήση των εργαζομένων, όσο και τα επίπεδα αποδοτικότητας των οργανισμών.

Η διδασκαλία περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, workshops, προσκεκλημένους ομιλητές, παρουσίαση και ανάλυση πραγματικών case-studies και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε οργανισμούς. Οι φοιτητές εμβαθύνουν στα μοντέλα, τις έννοιες και τις πρακτικές εφαρμογές της Οργανωσιακής Ψυχολογίας, κατανοούν εις βάθος τους μηχανισμούς της εργασιακής παρακίνησης με στόχο την διαμόρφωση θετικών εργασιακών στάσεων και συμπεριφορών εκ μέρους των εργαζομένων και αναπτύσσουν ικανότητες επίλυσης ενός μεγάλου εύρος πρακτικών ζητημάτων Επιχειρηματικής/Εργασιακής Ψυχολογίας.

περισσότερα +

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1
 • Υγεία και Ευημερία στην Εργασία (Mental Wealth)
 • Αξιολόγηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στον χώρο εργασίας
 • Σχεδιασμός Εργασίας, Οργανωσιακή Αλλαγή και Ανάπτυξη
 • Καθοδήγηση, δέσμευση και παρακίνηση εργαζομένων
 • Ανάπτυξη Ερευνητικών Δεξιοτήτων 1
 • Ανάπτυξη Ερευνητικών Δεξιοτήτων 2 (Ερευνητική Διπλωματική Εργασία)

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Master στην Ψυχολογία Εργασίας, MSc Business Psychology απευθύνεται σε ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών – εκτός από Ψυχολόγους – σε ειδικότητες όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρκετινγκ, Οικονομικών Επιστημών κ.α., που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και της Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

Oι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού μπορούν να:

 • Εργαστούν στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων εταιριών και οργανισμών.
 • Εργαστούν ως σύμβουλος Ανθρωπίνου Δυναμικού, Διοίκησης ή Ανάπτυξης καριέρας.
 • Συνεχίσουν σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου.
 • Ασχοληθούν με τη διδασκαλία και την έρευνα σε αυτό το αντικείμενο.
2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών ειδικοτήτων όπως Ψυχολόγους, αποφοίτους Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρκετινγκ, Οικονομικών Επιστημών κ.α., που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού (στις προαναφερόμενες ή συναφείς ειδικότητες)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου
 • Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ