ΜSc Cognitive Neuropsychology
Μεταπτυχιακό στη Γνωστική Νευροψυχολογία

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο 

1

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Master of Science από το University of East London, παγκοσμίως αναγνωρισμένο ως «πρωτοποριακό» σε επίπεδο έρευνας βάσει του Κρατικού Ελέγχου Ποιότητας (Research Excellence Framework/REF 2021) και 2ο στην επιλογή σπουδών στη ψυχολογία, βάσει της εθνικής έρευνας ικανοποίησης φοιτητών στο Λονδίνο (National Student Satisfaction Survey, London).

Έμφαση στη διεπιστημονική έρευνα

2

Διεπιστημονική ανάπτυξη της θεωρητικής – ερευνητικής διάστασης της Νευροψυχολογίας για την αξιολόγηση και αποκατάσταση των νευροψυχολογικών διαταραχών.

Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων

3

Εκπαίδευση στην εφαρμογή πρωτοκόλλων αξιολόγησης και αποκατάστασης.

Πρωτοποριακά σεμινάρια

4

Διαλέξεις, workshops και μαθήματα από επαγγελματίες με πολυετή καριέρα.

Πλήθος επαγγελματικών προοπτικών

5

Επαγγελματική αποκατάσταση σε μονάδες αποκατάστασης, νευρολογικά τμήματα δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων, ερευνητικά κέντρα κ.α.

Ευέλικτες ώρες μαθημάτων

6

Ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους και ολοκλήρωση σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών 

7

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Αναγνωρισμένες σπουδές

8

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων βάσει των κείμενων διατάξεων, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
1
ΓΛΩΣΣΑ
gr/en

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Γνωστική Νευροψυχολογία, ΜSc Cognitive Neuropsychology, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, έχει στόχο να βοηθήσει πτυχιούχους και επαγγελματίες του κλάδου της Ψυχολογίας να αναπτύξουν μια εις βάθος κατανόηση της ανατομίας του εγκεφάλου, της εγκεφαλικής βλάβης και των λειτουργιών του και να εξελιχθούν σε ερευνητικούς επιστήμονες.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σύγχρονη έρευνα του εγκεφάλου, το ΜSc Cognitive Neuropsychology επικεντρώνεται σε θέματα νευρολογικών συνδρόμων και διαταραχών, όπως επίσης και στην δημιουργία ειδικών πρωτοκόλλων αξιολόγησης και αποκατάστασης αυτών. Στη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές εξοικειώνονται με νευρολογικές βλάβες που αφορούν σε όλο το πρίσμα της εγκεφαλικής λειτουργίας και διευρύνουν τις ικανότητες κριτικής επισκόπησης.

Η διαδικασία μάθησης και εκπαίδευσης γίνεται μέσα από το πρίσμα των σύγχρονων νευροψυχολογικών και νευρολογικών θεωριών, της έρευνας και των εφαρμογών της. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να καλλιεργήσει ερευνητικές δεξιότητες στους φοιτητές και να τους προετοιμάσει ώστε να εξελιχθούν σε ικανούς και δεοντολογικά άρτιους επιστήμονες – ερευνητές στον τομέα τους.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1
 • Γνωστική Νευροψυχολογία
 • Νευροψυχολογική Ανάπυξη κατά τη Διάρκεια της Ζωής και Νευροψυχολογικές Διαταραχές
 • Αξιολόγηση και Παρέμβαση σε θέματα Γνωστικής Νευροψυχολογίας
 • Προωθημένες Μέθοδοι Ερευνας
 • Ερευνητική Διπλωματική Εργασία

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το μεταπτυχιακό στη Γνωστική Νευροψυχολογία προετοιμάζει πτυχιούχους ή επαγγελματίες ψυχολόγους, ικανούς να κυνηγήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο Νευροψυχολογίας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος διαθέτουν τα προσόντα και το επιστημονικό υπόβαθρο για να εργαστούν σε:

 • κέντρα αποκατάστασης,
 • κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων,
 • νευρολογικά τμήματα νοσοκομείων και εξειδικευμένων κλινικών,
 • ερευνητικά κέντρα,
 • ή ως ψυχολόγοι για ειδικά θέματα νευροψυχολογικών συνδρόμων και διαταραχών συνδυάζοντας τις γνώσεις τους με έναν άλλο τομέα εφαρμοσμένης ψυχολογίας (π.χ. Κλινική Ψυχολογία ή Συμβουλευτική Ψυχολογία)

Επιπλέον, μπορούν να συνεχίσουν την εκπαιδευτική τους κατάρτιση σε διδακτορικό επίπεδο, με στόχο την απόκτηση επιπλέον δεξιοτήτων στην κλινική αξιολόγηση και παρέμβαση ή την ακαδημαϊκή καριέρα.

2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜSc Cognitive Neuropsychology απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες Ψυχολογίας/Ψυχικής Υγείας, που επιθυμούν να διευρύνουν το φάσμα των γνώσεων τους και τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ψυχολογία
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ