ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κλινική πρακτική

1

2500 ώρες υποχρεωτικής κλινικής πρακτικής σε εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων πλαισίων (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα γονιμότητας, ΜΚΟ, κ.ά.).

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

2

Τίτλος σπουδών Bachelor of Science από το Queen Margaret University.

Αίθουσα προσομοίωσης

3

Υψηλής ποιότητας αίθουσα προσομοίωσης με ειδικά προπλάσματα νεογνών και εγκύου.

Παρακολούθηση σεμιναρίων

4

Δυνατότητα παρακολούθησης, παράλληλα με τις σπουδές, εξειδικευμένων σεμιναρίων Μαιευτικής.

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

5

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Αναγνωρισμένες σπουδές

6

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, βάσει των κείμενων διατάξεων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
4
ΓΛΩΣΣΑ
gr

Οι σπουδές Μαιευτικής, BSc (Hons) Midwifery, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο στοχεύουν στην προαγωγή της ποιοτικής και τεκμηριωμένης μαιευτικής, γυναικολογικής και νεογνικής φροντίδας, η οποία έχει στο επίκεντρο τη σύγχρονη γυναίκα και τις ανάγκες της. Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών αναδεικνύει τον ρόλο της ελληνίδας μαίας, ώστε να μπορεί να επιφέρει αλλαγή και αναβάθμιση στην κουλτούρα του επαγγέλματος.

Η Μαιευτική είναι ένα εξελισσόμενο επάγγελμα του οποίου η συνεχής ανάπτυξη απαιτεί πληθώρα επιστημονικών γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων. Απαιτεί, επίσης, τη συνεχή πρόοδο στην έρευνα με τη συμβολή και άλλων επιστημονικών κλάδων (ιατρική, ψυχολογία, βιοιατρικές επιστήμες κλπ). Οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του επαγγέλματος, που απορρέουν από τις αλλαγές ρόλων και απόψεων της σύγχρονης γυναίκας, τις νέες προσεγγίσεις για την υγειονομική περίθαλψη και τις εξελίξεις στην τεχνολογία, απαιτούν την παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας για τις μαίες.

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, το πρόγραμμα σπουδών Μαιευτικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στοχεύει στο να εκπαιδεύσει μαίες που πληρούν τα εθνικά και ευρωπαϊκά κριτήρια της Μαιευτικής (και, κατά συνέπεια, εγγραφής στους αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς) και θέτει στο επίκεντρό τη γυναίκα και την ενδυνάμωσή της στη λήψη αποφάσεων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1
 • Μαιευτική Θεωρία και Πρακτική
 • Βασική Ανατομία και Φυσιολογία και το Γυναικείο Αναπαραγωγικό Σύστημα
 • Επαγγελματικά Θέματα Μαιευτικής (PIM)
 • Εισαγωγή στην ερευνητική διαδικασία και τις ακαδημαϊκές δεξιότητες.
 • Θέματα επικοινωνίας στην Μαιευτική
2
 • Ψυχο-κοικωνικοί Παράγοντες και Γυναικεία Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία
 • Ηθική και Δεοντολογία στην Μαιευτική Φροντίδα
 • Φαρμακολογία και Μαιευτική
 • Μαιευτική φροντίδα Νεογνού και Βρέφους
 • Δεξιότητες Μαιευτικής Πρακτικής
3
 • Εγκυμοσύνη Υψηλής Πολυπλοκότητας στην κλινική πράξη
 • Διεπιστημονική εκπαίδευση.
 • Επείγουσες γυναικολογικές και μαιευτικές περιπτώσεις
 • Μαιευτική στην Κοινότητα
 • Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
4
 • Αυτόνομη Μαιευτική Πράξη
 • Πτυχιακή Εργασία
 • Προάσπιση και Ενίσχυση του ρόλου της Μαίας
 • Ειδικά Θέματα Διατροφής Μητέρας και βρέφους

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μαιευτικής διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για να εξελιχθούν και να σταδιοδρομήσουν ως:

 • Μαίες σε:
  Μαιευτικές κλινικές, νοσοκομεία (δημόσια και ιδιωτικά), δομές οικογενειακού προγραμματισμού, κλινικές γονιμότητας, υγειονομικούς και άλλους οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, εκπαίδευση
 • ελεύθεροι επαγγελματίες.
2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στο χώρο της Μαιευτικής.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Συστατικές Επιστολές από καθηγητές Λυκείου
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ