ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κλινική πρακτική

1

2300 ώρες υποχρεωτικής κλινικής πρακτικής σε εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων πλαισίων που καλύπτουν όλες τις βαθμίδες της υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, κέντρα αποκατάστασης, ειδικά σχολεία, κ.ά.).

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

2

Τίτλος σπουδών Bachelor of Science από το Queen Margaret University.

Μαθήματα σε εργαστήρια

3

Πολυάριθμες ώρες διδασκαλίας σε υπερσύγχρονα και εξειδικευμένα εργαστήρια Νοσηλευτικής.

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

4

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Αναγνωρισμένες σπουδές

5

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, βάσει των κείμενων διατάξεων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
4
ΓΛΩΣΣΑ
gr

Οι σπουδές Νοσηλευτικής, BSc (Hons) Nursing, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο προετοιμάζουν τους νέους νοσηλευτές για την παροχή ασφαλούς και αποτελεσματικής φροντίδας με εμπιστοσύνη και σεβασμό προς τον ασθενή, χρησιμοποιώντας μικτή προσέγγιση στη μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση.

Η Νοσηλευτική είναι ένα εξελισσόμενο επάγγελμα, του οποίου η συνεχής ανάπτυξη απαιτεί μέχρι σήμερα πληθώρα επιστημονικών γνώσεων και κλινικών ικανοτήτων. Απαιτεί, επίσης, τη συνεχή αύξηση των ερευνητικών εργασιών που προκύπτουν από τη νοσηλευτική και τη συμβολή άλλων επιστημονικών κλάδων (ιατρική, ψυχολογία, ιατρική επιστημών, κλπ). Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής έχει ως βασικό στόχο να παρουσιάσει τις τρέχουσες εξελίξεις στη θεωρία και την κλινική πρακτική, να προωθήσει την διεπιστημονική προσέγγιση στην υγειονομική περίθαλψη και την έρευνα και να υποστηρίξει μια κριτική προσέγγιση στη μάθηση και την εξάσκηση. Διαλέξεις, σεμινάρια, προσομοίωση και 2300 ώρες υποχρεωτικής κλινικής πρακτικής, (απαραίτητες για την επαγγελματική αναγνώριση στα κράτη της ΕΕ) είναι οι μέθοδοι οι οποίες συμβάλλουν στη μάθηση της νοσηλευτικής επιστήμης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1
 • Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη
 • Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Έρευνα
 • Δεξιότητες και Πρακτική Άσκηση 1: Βασική Νοσηλευτική
 • Εφαρμοσμένη Κλινική Ανατομία και Φυσιολογία
2
 • Αξιολόγηση και φροντίδα Ασθενών Βασισμένη σε Έρευνα
 • Φροντίδα Ασθενών με σύνθετες ανάγκες φροντίδας
 • Δεξιότητες και Πρακτική Άσκηση 2: Ειδικές Δεξιότητες Επαγγελματιών Υγείας
 • Πολιτική και Κοινωνική Θεωρία στη Νοσηλευτική Εκπαίδευση
3
 • Αναγνώριση και Διαχείριση Βαρέως Πασχόντων – Επείγουσα Νοσηλευτική Φροντίδα
 • Αποκατάσταση και Χρόνια Νοσηλευτική Φροντίδα
 • Δεξιότητες και Πρακτική Άσκηση 3: Αυξημένη Νοσηλευτική Φροντίδα
 • Νοσηλευτική Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις
 • Διεπιστημονική Εκπαίδευση και Παροχή Ολοκληρωμένης Φροντίδας
4
 • Ρόλος ηγεσίας στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και πρακτικών
 • Πτυχιακή εργασία: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συγγραφή ερευνητικής μελέτης
 • Δεξιότητες και Πρακτική Άσκηση 4: Μετάβαση στο νοσηλευτικό επάγγελμα
 • Πολιτική Υγείας και Κοινωνικό Πλαίσιο στην Υγεία

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για να εξελιχθούν και να σταδιοδρομήσουν ως:

 • Νοσηλευτές σε:
  νοσοκομεία (δημόσια και ιδιωτικά), κέντρα υγείας, ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων,
  κέντρα αποκατάστασης, υγειονομικούς και άλλους οργανισμούς, ΠΕΔΥ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, τράπεζες, βιομηχανίες, εργοστάσια, ασφαλιστικές εταιρείες, ιδρύματα μειονεκτούντων ατόμων, ΜΚΟ, δήμους, ΚΑΠΗ, σχολεία γενικής παιδείας και σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες, ιδιωτικές πολυκλινικές, ερευνητικά κέντρα, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια νοσηλευτική εκπαίδευση (ανάλογα των επιπλέον προσόντων τους).
 • ελεύθεροι επαγγελματίες
2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στο χώρο της Νοσηλευτικής.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Συστατικές Επιστολές από καθηγητές Λυκείου
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

3

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Νοσηλευτικής μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές του σε σύγχρονα μεταπτυχιακά με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας όπως τα παρακάτω:

MSc Rehabilitation (Μεταπτυχιακό στην Αποκατάσταση)
MSc Psychology (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία)
ΜSc Clinical and Community Psychology (Μεταπτυχιακό στην Κλινική και Κοινοτική Ψυχολογία)
MA Special Educational Needs (SEN) (Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ