BSc (Hons) Physiotherapy
Φυσικοθεραπεία

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέλος του Δικτύου ENPHE

1

To Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι μέλος του δικτύου ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education).

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

2

Τίτλος σπουδών Bachelor of Science από το Queen Margaret University.

Εξειδίκευση σε 3 κατευθύνσεις Φυσικοθεραπείας

3

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει ταυτόχρονα τη Μυοσκελετική, τη Νευρολογική και την Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση.

Μαθήματα σε εργαστήρια

4

Πολυάριθμες ώρες διδασκαλίας στα εξειδικευμένα και με υπερσύγχρονο εξοπλισμό ιδιόκτητα εργαστήρια Φυσικοθεραπείας.

Κλινική πρακτική

5

Συμπλήρωση 1000 ωρών άσκησης, που απαιτούνται για την επαγγελματική αναγνώριση και πιστοποίηση των φοιτητών, στο ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων κλινικών πλαισίων του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

Πλήθος επαγγελματικών προοπτικών

6

Δυνατότητα απασχόλησης σε μεγάλο εύρος οργανισμών υγείας (π.χ. κέντρα αποκατάστασης, νοσοκομεία, κέντρα λογοθεραπείας, ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, ΜΚΟ κ.α.).

Εγγραφή στο HCPC

7

Το μοναδικό Κολλέγιο με απόφοιτους επιστημών Υγείας, εγγεγραμμένα μέλη στο Health and Care Professions Council (HCPC).

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

8

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Αναγνωρισμένες σπουδές

9

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, βάσει των κείμενων διατάξεων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
4
ΓΛΩΣΣΑ
gr

Οι σπουδές Φυσικοθεραπείας, BSc (Hons) Physiotherapy, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο δίνουν έμφαση τόσο στη θεωρία, όσο και στην πρακτική και κλινική εφαρμογή της. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία φυσικοθεραπευτών που διαθέτουν τις απαραίτητες κλινικές δεξιότητες στους τομείς πρόληψης, αξιολόγησης, θεραπείας και αποκατάστασης παθήσεων και τραυματισμών.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών Φυσικοθεραπείας είναι δομημένα με τρόπο που να καλλιεργούν τη συστηματική προσέγγιση ενός ευρέος φάσματος κλινικών περιστατικών, τη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. Ταυτόχρονα προωθούν την ανάπτυξη κριτικού και ερευνητικού πνεύματος.

Η διαρκής ενημέρωση του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού διασφαλίζει την εναρμόνιση του προγράμματος με τα σύγχρονα διεθνή επιστημονικά και εκπαιδευτικά δεδομένα.

Επιπλέον, ως Μέλος του δικτύου ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education) και πρεσβεύοντας τις αξίες του, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη γνώση μέσω της επικοινωνίας των φορέων εκπαίδευσης στην Ευρώπη, σύμφωνα πάντα με τις επιταγές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (WCPT).

Παράλληλα, το ΕΝΡΗΕ διοργανώνει σε ετήσια βάση ένα συνέδριο σε κάποια από τις χώρες μέλη, όπου καθηγητές και υπεύθυνοι προγραμμάτων ανταλλάσσουν εμπειρίες και γνώση γύρω από εκπαιδευτικά και ερευνητικά ζητήματα. Επίσης, κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία απευθύνονται στους καθηγητές Φυσικοθεραπείας των σχολών-μελών.

περισσότερα +

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1
 • Ακαδημαϊκές δεξιότητες στη Φυσικοθεραπεία
 • Αρχές Φυσικοθεραπευτικής Πρακτικής
 • Εφαρμοσμένη Ανατομία, Αρχές Κινησιολογίας & Εμβιομηχανικής
 • Φυσιολογία
 • Βιοψυχοκοινωνικοί παράγοντες στη Φροντίδα Υγείας
 • Μέθοδοι Έρευνας
 • Χειρισμός Ασθενών & Πρόληψη Μολύνσεων
 • Αγγλικά I
2
 • Αρχές Θεραπευτικής Άσκησης
 • Φυσικοθεραπευτική Πρακτική II: καρδιοαναπνευστικά
 • Φυσικοθεραπευτική Πρακτική I: νευρομυοσκελετικά
 • Φυσικοθεραπευτική Πρακτική III: νευροεπιστήμες, νευρολογική φυσικοθεραπεία & αποκατάσταση
 • Φυσικοθεραπεία σε Αθλητικούς Τραυματισμούς
 • Κλινική Άσκηση I
 • Καρδιοαναπνευστική Υποβοήθηση-Πρώτες Βοήθειες
 • Αγγλικά II
3
 • Κλινική Άσκηση II
 • Προηγμένη Νευρομυοσκελετική Αντιμετώπιση
 • Διεπιστημονική Εκπαίδευση
 • Κλινική Αντιμετώπιση περίπλοκων περιστατικών
 • Κλινική Άσκηση III
 • Προαγωγή Υγείας & Αλλαγή Συμπεριφορας
 • Αγγλικά III
4
 • Σύγχρονα θέματα στη Φυσικοθεραπεία και την Υγεία
 • Κλινική Άσκηση IV
 • Ερευνητική πτυχιακή εργασία
 • Προσωπική & Επαγγελματική Ανάπτυξη

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι άρτια εκπαιδευμένοι για να εξελιχθούν επαγγελματικά στον κλάδο της Φυσικοθεραπείας. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε:

 • κέντρα αποκατάστασης
 • νοσοκομεία
 • ιδιωτικά κέντρα λογοθεραπείας
 • ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες
 • ΜΚΟ
 • σχολεία
 • ερευνητικά κέντρα

Επιπλέον, μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ασκώντας ιδιωτικά το επάγγελμα ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για περαιτέρω εξειδίκευση.

2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον χώρο της Φυσικοθεραπείας.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Απολυτήριο Λυκείου (με βαθμό 10 και άνω)
 • Συστατικές Επιστολές από καθηγητές Λυκείου
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

3

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών Φυσικοθεραπείας έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε σύγχρονα μεταπτυχιακά προγράμματα στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, όπως τα παρακάτω:

MSc Sports Physiotherapy (Μεταπτυχιακό στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία)
MSc Rehabilitation (Μεταπτυχιακό στην Αποκατάσταση)
MSc Psychology (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ