BSc (Hons) Speech and Language Therapy
Λογοθεραπεία

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Με ιστορία 20 ετών

1

Το 1ο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Λογοθεραπείας στην Ελλάδα και το μόνο με ιστορία μεγαλύτερη των 20 ετών στην ελληνική ιδιωτική εκπαίδευση.

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

2

Τίτλος σπουδών Bachelor of Science από το Queen Margaret University.

Κλινική πρακτική

3

700 ώρες υποχρεωτικής κλινικής πρακτικής στο εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων πλαισίων (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, ειδικά σχολεία κ.ά.).

Σχεδιασμένο στα πρότυπα της CPLOL-LCSTL

4

Το πρόγραμμα εναρμονίζεται με τα πρότυπα της Μόνιμης Επιτροπής Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CPLOL-LCSTL).

Εξειδικευμένα εργαστήρια Διαταραχής Λόγου και Ομιλίας

5

Πολυάριθμες ώρες διδασκαλίας στην 1η πανεπιστημιακού επιπέδου κλινική Λογοθεραπείας στην Ελλάδα με τη βοήθεια μονόδρομου καθρέφτη.

Εγγραφή στο HCPC

6

Το μοναδικό Κολλέγιο με απόφοιτους επιστημών Υγείας, εγγεγραμμένα μέλη στο Health and Care Professions Council (HCPC).

Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση

7

Οι απόφοιτοι Λογοθεραπείας είναι διακεκριμένοι επαγγελματίες σε Ελλάδα και εξωτερικό για περισσότερο από μία δεκαετία.

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

8

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Αναγνωρισμένες σπουδές

9

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, βάσει των κείμενων διατάξεων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
4
ΓΛΩΣΣΑ
gr

Οι σπουδές Λογοθεραπείας, BSc (Hons) Speech and Language Therapy, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, καλύπτουν όλο το φάσμα διαταραχών φωνής, ομιλίας, λόγου και άρθρωσης παιδιών και ενηλίκων, που μπορεί να οφείλονται σε εκ γενετής ανωμαλίες, ατυχήματα ή ασθένειες. Η θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή συμπληρώνεται µε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κλινικής πρακτικής καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τµήµα Λογοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι το μοναδικό ακαδημαϊκό τµήµα ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος το οποίο συμμετέχει σε ερευνητικές δραστηριότητες, όπως έρευνες των Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων, καθώς και σε διεθνή συνέδρια.

Το ακαδημαϊκό και επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποτελείται από επαγγελματίες Λογοθεραπευτές, Ιατρούς, Ψυχολόγους, Γλωσσολόγους και Ειδικούς Παιδαγωγούς µε μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία και ικανότητα στη μετάδοση γνώσεων. Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες που συναπαρτίζουν την επιστήμη της Λογοθεραπείας, συνδυάζοντας τη θεωρητική εκπαίδευση µε την κλινική πρακτική. Οι εκπαιδευτικές ενότητες που καλύπτονται είναι ενδεικτικά: Διαταραχές Άρθρωσης, Διαταραχές Φωνής, Γλωσσολογία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Εναλλακτικοί Τρόποι Επικοινωνίας, Εξελικτικές Διαταραχές Λόγου, Κλινική Γλωσσολογική Ανάλυση, Κλινική Θεωρία και Πρακτική, Κώφωση, Νευρολογία, Νευροφυσιολογία Μάσησης και Κατάποσης, Ανατομία και Φυσιολογία, Φωνητική, Αναπτυξιακή Ψυχολογία κ.ά.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1
 • Κλινικά Θέματα Λογοθεραπείας Ι
 • Ανατομία & Φυσιολογία για Λογοθεραπευτές
 • Νευρολογία
 • Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
 • Γλωσσολογική Κατάκτηση και Ανάλυση
 • Γνωστική & Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • Ακαδημαϊκή Γραφή
 • Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς
2
 • Κλινικά Θέματα Λογοθεραπείας ΙΙ
 • Κλινική Πρακτική ΙΙ
 • Αναπτυξιακές Διαταραχές Επικοινωνίας
 • Φυσιολογία & Παθολογία της Ομιλίας, της Ακοής και της Κατάποσης
 • Φωνητική
 • Κλινική Γλωσσολογική Ανάλυση
 • Τεκμηριωμένες Υπηρεσίες Υγείας για τη Λογοθεραπεία
 • Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς
3
 • Κλινικά Θέματα Λογοθεραπείας ΙΙΙ
 • Κλινική Πρακτική ΙΙΙ
 • Επίκτητες Νευρολογικές Διαταραχές
 • Προβλήματα Επικοινωνίας στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Διαταραχές Ακοής
 • Δυσφαγία
 • Πειραματική Γλωσσολογία – Ψυχογλωσσολογία
 • Μέθοδοι Έρευνας
4
 • Κλινικά Θέματα Λογοθεραπείας ΙV
 • Κλινική Πρακτική ΙV
 • Γνωστικές Διαταραχές Ενηλίκων
 • Διαταραχές Φωνής
 • Πτυχιακή Εργασία
 • Διαταραχές Ροής – Τραυλισμός (επιλογής)
 • Διγλωσσία (επιλογής)
 • Ψυχολογία Υγείας (επιλογής)
 • Ψυχοπαθολογία & Διαχείριση Συμπεριφοράς (επιλογής)
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (επιλογής)
 • Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (επιλογής)

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογοθεραπείας διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για να εργαστούν ως:

 • Λογοθεραπευτές σε:
  κέντρα αποκατάστασης, νοσοκομεία, ιδιωτικά κέντρα λογοθεραπείας, ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, σχολεία, ερευνητικά κέντρα, κ.α.
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες, ασκώντας ιδιωτικά το επάγγελμα.
2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον χώρο της Λογοθεραπείας.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Συστατικές Επιστολές από καθηγητές Λυκείου
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ