MSc Rehabilitation
Μεταπτυχιακό στην Αποκατάσταση

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διεπιστημονική κλινική γνώση

1

Η πλέον σύγχρονη τάση στον τομέα της αποκατάστασης. Διδάσκοντες διαφορετικών ειδικοτήτων συνεργάζονται και μεταδίδουν γνώσεις και εμπειρία στους φοιτητές.

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

2

Τίτλος σπουδών Master of Science από Oxford Brookes University, με πολυετή παράδοση στις σπουδές Επιστημών Υγείας.

Μαθήματα σε εργαστήρια

3

Πολυάριθμες ώρες διδασκαλίας στα εξειδικευμένα και με υπερσύγχρονο εξοπλισμό ιδιόκτητα εργαστήρια Βιοϊατρικών Επιστημών.

Ευελιξία στην επιλογή μαθημάτων

4

Η επιλογή γίνεται με κριτήριο τον κλάδο αποκατάστασης που επιθυμεί να ακολουθήσει ο φοιτητής (παιδιατρικό, ενηλίκων, νευρολογικό, μυο-σκελετικό κ.α.).

Εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη

5

Με μελέτες περιπτώσεων, εμπειρικά δεδομένα που έχουν ενταχθεί σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών καθώς και τη μελέτη πραγματικών κλινικών περιστατικών.

Διεθνή Συνέδρια

6

Συμμετοχή παράλληλα με τις σπουδές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, μεταξύ των οποίων το μοναδικό Διεθνές Συνέδριο Αποκατάστασης που διοργανώνεται στην Ελλάδα από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

Ίδρυση ΙΝΕΕΑΠ

7

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει ιδρύσει το Ινστιτούτο Επιστήμης του Έργου και Αποκατάστασης για την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και τη συμβολή στην προαγωγή της επιστήμης.

Mέλος του World Rehabilitation Alliance

8

Η Σχολή Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποτελεί πιστοποιημένο μέλος του World Rehabilitation Alliance (WRA), όργανο που εποπτεύεται και συντονίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization), ως επιβράβευση για το έργο που επιτελεί το ΙΝΕΕΑΠ.

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

9

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Αναγνωρισμένες σπουδές

10

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων βάσει των κείμενων διατάξεων, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
(FULL TIME)
1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
(PART TIME)
2
ΓΛΩΣΣΑ
en/gr

Το μεταπτυχιακό στην Αποκατάσταση, MSc Rehabilitation, δίνει στον φοιτητή τη δυνατότητα να επιλέξει τον κλάδο που θέλει να εξειδικευτεί (νευρολογική αποκατάσταση/ θεραπευτική άσκηση / παιδιατρική αποκατάσταση) από την έναρξη του προγράμματος σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών διακρίνεται από τη διεπιστημονικότητα, την πιο επίκαιρη τάση στην σύγχρονη πρακτική της αποκατάστασης. Με τη διεπιστημονική προσέγγιση, διδάσκοντες διαφορετικών ειδικοτήτων μεταδίδουν γνώση και εμπειρία στους φοιτητές επιτρέποντας έτσι την ολιστική θεώρηση στην διαχείριση των περιστατικών αποκατάστασης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος δίνονται τα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα τα οποία εφαρμόζονται σε πραγματικά περιστατικά. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν συνεργασία με ερευνητές και να διεξάγουν την δική τους έρευνα στο πλαίσιο της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας.

To Μητροπολιτικό Κολέγιο είναι, από το 2014, πλήρες μέλος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εργοθεραπεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (European Network of Occupational Therapy in Higher Education- ΕΝΟΤΗΕ). Με αυτή την ιδιότητα συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εργοθεραπεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το 2019, φιλοξένησε στην Αθήνα, το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Εργοθεραπείας ENOTHE.

Επιπλέον, αποτελεί βασικό εταίρο του Ευρωπαϊκού Έργου “Leisure Skills Project” στόχος του οποίου είναι η βελτίωση εμπλοκής πολιτών με νοητικές αναπηρίες σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και, ταυτόχρονα, η δημιουργία ενός online εργαλείου που θα εξυπηρετεί διεπιστημονικές ομάδες.

περισσότερα +

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Μαθήματα κορμού

 • Αποκατάσταση: H εφαρμογή του συστήματος ICF και των σχετιζόμενων θεωριών και μοντέλων
 • Φυσιολογία της Μυό-Σκελετικής & Νευρολογικής Αποκατάστασης
 • Χρήση εμπειρικών δεδομένων στην κλινική πρακτική της αποκατάστασης
 • Μεθοδολογία Έρευνας στην Αποκατάσταση
 • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
2

Μαθήματα κατεύθυνσης

 • Κλάδος Νευρολογικής & Μύο-Σκελετικής Αποκατάστασης
 • Ατομική & Ολιστική προσέγγιση στην αναπηρία
 • Ένα μάθημα επιλογής από την λίστα επιλεγόμενων μαθημάτων
 • Κλάδος Θεραπευτικής Άσκησης στην Αποκατάσταση
 • Λειτουργική αποκατάσταση από το εγκεφαλικό ή Θεραπευτική άσκηση στις νευρολογικές διαταραχές
 • Ένα μάθημα επιλογής από την λίστα επιλεγόμενων μαθημάτων
 • Κλάδος Παιδο-Νευρολογικής Αποκατάστασης
 • Παιδιατρικές διαταραχές και αποκατάσταση
 • Ένα μάθημα επιλογής από την λίστα επιλεγόμενων μαθημάτων
3

Λίστα μαθημάτων επιλογής

 • Ατομική & Ολιστική προσέγγιση στην αναπηρία
 • Λειτουργική αποκατάσταση από το εγκεφαλικό
 • Παιδιατρικές διαταραχές και αποκατάσταση
 • Ανεξάρτητη μελέτη
 • Μάθηση βασιζόμενη στην εργασία

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το μεταπτυχιακό στην Αποκατάσταση, ΜSc Rehabilitatio, βοηθά τον απόφοιτο να αναπτύξει τον επιστημονικό συλλογισμό, επιτρέποντάς του να ασχοληθεί με ζητήματα αποκατάστασης χρησιμοποιώντας σύγχρονα μοντέλα αποκατάστασης βασισμένα σε έρευνα. Αυτό κατατάσσει τον απόφοιτο του προγράμματος σε εξειδικευμένο επαγγελματία της αποκατάστασης, της εκπαίδευσης και της έρευνας δημιουργώντας νέες δυνατότητές καριέρας.

Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν:

 • να εργαστούν ως ειδικοί αποκατάστασης, υγιών ή/και ασθενών πληθυσμιακών ομάδων, αθλητών, πρωταθλητών κ.λπ. στο πλαίσιο διεπαγγελματικής ομάδας.
 • να αναζητήσουν σταθερή εργασία σε κέντρα αποκατάστασης, νοσοκομεία, θεραπευτήρια κ.λπ.
 • να συνεχίσουν για διδακτορικές σπουδές σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους επαγγελμάτων Υγείας που εργάζονται με ποικίλες πληθυσμιακές ομάδες ασθενών και επιθυμούν να εξελιχθούν στο χώρο της Αποκατάστασης.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την αποκατάσταση
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο πρόγραμμα και από υποψηφίους που δε διαθέτουν πρώτο πτυχίο, αλλά έχουν σχετική προϋπηρεσία και αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ