MSc Sports Physiotherapy
Μεταπτυχιακό στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέλος του Δικτύου ENPHE

1

To Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι μέλος του δικτύου ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education).

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο

2

Τίτλος σπουδών Master of Science από το University of East London, με πολυετή παράδοση στις σπουδές Φυσικοθεραπείας.

Μαθήματα σε εργαστήρια

3

Πολυάριθμες ώρες διδασκαλίας στα εξειδικευμένα και με υπερσύγχρονο εξοπλισμό ιδιόκτητα εργαστήρια Φυσικοθεραπείας.

Κλινική πρακτική

4

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων κλινικών πλαισίων και εξειδικευμένων εργαστηρίων εμβιομηχανικής και αξιολόγησης της ανθρώπινης κίνησης.

Ευέλικτες ώρες μαθημάτων

5

Ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους και ολοκλήρωση σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

Ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών

6

Δυνατότητα φοίτησης πλήρως στα ελληνικά.

Αναγνωρισμένες σπουδές

7

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων βάσει των κείμενων διατάξεων, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
1
ΓΛΩΣΣΑ
gr

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Αθλητικής Φυσικοθεραπείας, ΜSc Sports Physiotherapy, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, έχει στόχο την εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της έρευνας και στην κριτική αξιολόγηση της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, με έμφαση στην αποκατάσταση των αθλητών.

Οι κύριοι άξονες του μεταπτυχιακού είναι η καλλιέργεια κριτικού και ερευνητικού πνεύματος γύρω από τις σύγχρονες Φυσικοθεραπευτικές θεωρήσεις και πράξεις που αφορούν τους τομείς της πρόληψης, της αξιολόγησης, της θεραπείας και της αποκατάστασης παθήσεων και τραυματισμών.

Καταξιωμένοι επιστήμονες από διάφορους τομείς της αξιολόγησης και αποκατάστασης εξασφαλίζουν την εναρμόνιση του προγράμματος με τα σύγχρονα διεθνή επιστημονικά και εκπαιδευτικά δεδομένα.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει παρακολούθηση 3 κλινικών σεμιναρίων με σύγχρονη θεματολογία, παράλληλα με τη φοίτηση στο πρόγραμμα:

Κλινικό Σεμινάριο Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας (με θεματολογία: Εκτίμηση Ισορροπίας, Πρόληψη Πτώσεων),
Κλινικό Σεμινάριο Νευρολογικής Αποκατάστασης (με θεματολογία: Αποκατάσταση του Ημίπληκτου Άνω Άκρου) και
Κλινικό Σεμινάριο Παιδιατρικής Νευρολογικής Αποκατάστασης (με θεματολογία: Κλινική Συλλογιστική, Αξιολόγηση και Καταγραφή Διαταραχών Βάδισης, Πλάνο θεραπείας, Θεραπευτική Παρέμβαση).

Ένα από τα πρόσθετα οφέλη του μεταπτυχιακού προγράμματος, είναι η συνεργασία του Μητροπολιτικού Κολεγίου με εξειδικευμένα εργαστήρια εμβιομηχανικής και αξιολόγησης του ανθρώπινού έργου στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιείται τμήμα των μαθημάτων.

περισσότερα +

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1
 • Μεθοδολογία Έρευνας στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία
 • Φυσιολογία της Άσκησης
 • Αθλητική Φυσικοθεραπεία 1
 • Αθλητική Φυσικοθεραπεία 2
 • Πτυχιακή Εργασία

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Sports Physiotherapy απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες Φυσικοθεραπευτές, που επιθυμούν να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις ειδικές γνώσεις και τις δεξιότητές τους στον τομέα. Οι απόφοιτοι του προγράμματος ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους ως Φυσικοθεραπευτές, τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον κλινικό τομέα, και μπορούν να εργαστούν σε:

 • κέντρα αποκατάστασης
 • αθλητικούς οργανισμούς
 • νοσοκομεία
 • ιδιωτικά κέντρα λογοθεραπείας
 • ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες
 • ΜΚΟ
 • σχολεία
 • ερευνητικά κέντρα

Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Σε περίπτωση που κάποιος σκοπεύει να μετοικήσει, η ολοκλήρωση του προγράμματος διευκολύνει την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος σε άλλη χώρα.

2

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το μεταπτυχιακό MSc Sports Physiotherapy απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες Φυσικοθεραπευτές, που επιθυμούν να εξελίξουν τις ειδικές γνώσεις και τις ικανότητές τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στον κλάδο τους.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο Φυσικοθεραπείας (από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού)
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ