11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 | Το χορόχρωμα ως εργαλείο Εκπαίδευσης 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Το χορόχρωμα ως εργαλείο Εκπαίδευσης

Με στόχο να συστήσει νέες πρακτικές και μεθόδους για την ενίσχυση των γνωστικών ικανοτήτων των φοιτητών, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο φιλοξένησε διαδικτυακά την Χορογράφο και Χοροθεραπεύτρια, Καραπαναγιώτη Μαρία. Στο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Το χορόχρωμα ως εργαλείο Εκπαίδευσης», η βραβευμένη χοροθεραπεύτρια μίλησε στους φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου για τη μέθοδο του χοροχρώματος που, ως βιωματικό εργαλείο εκπαίδευσης, ευαισθητοποιεί το άτομο στις τέχνες και βοηθά στην καλύτερη αφομοίωση γνώσεων.